Trang chính Kinh doanh Nhanh tay chi hơn nghìn tỷ, ô.ng Vũ kh.iến b.à Thảo r.ơi vào thế ‘việt vị’?

Nhanh tay chi hơn nghìn tỷ, ô.ng Vũ kh.iến b.à Thảo r.ơi vào thế ‘việt vị’?

13 min read
Comments Off on Nhanh tay chi hơn nghìn tỷ, ô.ng Vũ kh.iến b.à Thảo r.ơi vào thế ‘việt vị’?
0
376

Tập đoàn Trung Nguyên vừa chính thức lên tiếng về y.êu c.ầu h.oãn th.i h.ành á.n của V.iện KSND t.ối cao đối với B.ản á.n ph.úc th.ẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và b.à Lê Hoàng Diệp Thảo.

Theo đó, tập đoàn này khẳng định ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ, ch.ủ t.ịch tập đoàn, đã th.i h.ành xong nghĩa v.ụ thanh toá.n số tiền hơn 1.190 tỷ đồng cho b.à Lê Hoàng Diệp Thảo trước thời điểm Cục th.i h.ành á.n d.ân s.ự (THADS) TP.HCM nh.ận được c.ô.ng văn y.êu c.ầu h.oãn th.i h.ành á.n của V.iện KSND t.ối cao theo đ.ơn đ.ề ngh.ị giám đốc thẩm của b.à Thảo.

Theo đó, B.ản á.n ph.úc th.ẩm, trong phần tuyên về t.ài s.ản có nội dung: “Giao cho ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ c.ổ phần tại cá.c c.ô.ng ty trong Tập đoàn Trung Nguyên”;

“Giao cho ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ c.ổ phần của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ và b.à Lê Hoàng Diệp Thảo trong cá.c c.ô.ng ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên”;

“Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có trá.ch nhiệm thanh toá.n tiền chênh lệch cho b.à Lê Hoàng Diệp Thảo là 1.190.677.619.855 đồng. Sau khi th.ực h.iện xong nghĩa v.ụ thanh toá.n số tiền chênh lệch trên, ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền liên hệ với cá.c Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Đắk Lắk, Đắk Nô.ng và TP.HCM để làm thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh th.eo qu.y đ.ịnh.”

Ngày 13/1/2020, Cục THADS TP.HCM có văn bản số 3978/GXN-THADS x.á.c nh.ận ô.ng Vũ đã th.i h.ành xong nghĩa v.ụ thanh toá.n cho b.à Thảo số tiền chênh lệch hơn 1.190 tỷ đồng nói trên.

Cũng trong ngày 13/1, Cục THADS TP.HCM nh.ận được c.ô.ng văn y.êu c.ầu h.oãn th.i h.ành á.n (đề ngày 10/1/2020) của V.iện KSND t.ối cao y.êu c.ầu h.oãn th.i h.ành á.n phần t.ài s.ản để có thời gian x.e.m x.ét, gi.ải qu.yết đ.ơn đ.ề ngh.ị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với B.ản á.n theo đ.ề ngh.ị của b.à Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vì lý do ô.ng Vũ đã th.i h.ành xong nghĩa v.ụ thanh toá.n số tiền hơn 1.190 tỷ đồng tại Cục THA.D.N TP.HCM nên c.ơ qu.an này kh.ô.ng thể r.a qu.yết đ.ịnh h.oãn th.i h.ành á.n theo y.êu c.ầu của V.iện KSND t.ối cao.

Trong th.ô.ng cáo vừa được phát đi ngày 15/2/2020 của Tập đoàn Trung Nguyên do Giám đốc truyền th.ô.ng Võ Thị Hà Giang ký, Trung Nguyên khẳng định ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ “đã th.ực h.iện xong” nghĩa v.ụ thanh toá.n chênh lệch cho b.à Lê Hoàng Diệp Thảo, đồng thời “chính thức sở hữu” toàn bộ c.ổ phần tại cá.c c.ô.ng ty trong Tập đoàn Trung Nguyên.

Đồng thời khẳng định Trung Nguyên cũng đã hoàn thành văn bản, thủ tục tại cá.c Sở KH&ĐT cá.c tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Đắk Lắk, Đắk Nô.ng và TP.HCM để th.ô.ng báo thay đổi th.ô.ng tin c.ổ đô.ng theo phá.n quyết của t.òa á.n. Danh sá.ch c.ổ đô.ng mới tại cá.c c.ô.ng ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên hoàn toàn kh.ô.ng còn tên b.à Lê Hoàng Diệp Thảo.

Nội dung th.ô.ng báo của Trung Nguyên.

Tập đoàn này cũng khẳng định việc ô.ng Vũ đã th.i h.ành xong nghĩa v.ụ thanh toá.n chênh lệch cho b.à Thảo trước khi Cục THADS TP.HCM nh.ận được y.êu c.ầu h.oãn th.i h.ành á.n nên y.êu c.ầu này “hoàn toàn kh.ô.ng g.ây ả.nh h.ưởng” đến cá.c nội dung đã được th.i h.ành á.n cũng như tiến trình th.ực h.iện cá.c thủ tục chuyển lập danh sá.ch c.ổ đô.ng mới hoàn toàn kh.ô.ng còn tên b.à Lê Hoàng Diệp Thảo.

Mặc dù đã qua hai cấp x.ét x.ử, nhưng v.ụ tr.anh ch.ấp t.ài s.ản tại Trung Nguyên vẫn chưa ch.o th.ấy d.ấu h.iệu ch.ấm d.ứt khi trong đ.ộng thái mới đây, trên trang FB của b.à Lê Hoàng Diệp Thảo đã đăng tấm ảnh bìa, trong đó có danh xưng b.à Thảo kh.ô.ng chỉ là CEO của Trung Nguyên Internationnal mà còn là “đồng sá.ng lập, đồng sở hữu” Tập đoàn Trung Nguyên. Trong khi đó, trong tất cả cá.c văn bản Tập đoàn Trung Nguyên luôn nhấn mạnh ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ là “Nhà sá.ng lập, ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc”.

Nguồn: vietn.amnet.vn

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

2000 nhân viên phải cách ly, 100 máy bay nằm kh.ông, doanh thu giảm 50.000 tỷ, toàn bộ người lao động bị giảm lương, CEO Vietnam Airlines chia sẻ: “Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mang tính sống còn”

Với nỗ lực san sẻ khó khăn cùng TCT trong khoảng thời gian này, lãnh đạo cấp cao trong Hội…