Trang chính Thời sự Ô nh.iễm kh.ô.ng khí: Tổng cục Môi Tr.ường nói đang làm App c.ung c.ấp th.ô.ng tin môi Tr.ường đến ng.ười dân

Ô nh.iễm kh.ô.ng khí: Tổng cục Môi Tr.ường nói đang làm App c.ung c.ấp th.ô.ng tin môi Tr.ường đến ng.ười dân

17 min read
Comments Off on Ô nh.iễm kh.ô.ng khí: Tổng cục Môi Tr.ường nói đang làm App c.ung c.ấp th.ô.ng tin môi Tr.ường đến ng.ười dân
0
17

Tổng cục Môi Tr.ường (Bộ Tài nguyên – môi Tr.ường) đang lập kế hoạch ngh.iên c.ứu xây dựng ứng d.ụng (app) c.ung c.ấp th.ô.ng tin môi Tr.ường trên điện thoại di đ.ộng.

App c.ung c.ấp th.ô.ng tin môi Tr.ường Việt n.am: Tổng cục Môi Tr.ường nói đang làm - Ảnh 1.

ng.ười dân n.ín thở khi đi trên đường Đại l.ộ Thăng Long, Hà Nội đầy bụi, nơi có nhiều c.ô.ng trình xây dựng – Ảnh: n.am TRẦN

Trao đổi với t.uổi tr.ẻ, ô.ng Lê Hoài n.am – v.ụ trưởng v.ụ Quản lý chất lượng môi Tr.ường (Tổng cục Môi Tr.ường) – cho biết việc ngh.iên c.ứu này cũng hướng tới mục tiêu để ng.ười dân có thêm những kênh th.ô.ng tin tiện lợi cập nhật về chất lượng môi Tr.ường, kh.ô.ng khí.

Ông n.am dẫn Luật b.ảo v.ệ môi Tr.ường cho biết chỉ cá.c c.ơ qu.an nhà nước có th.ẩm qu.yền về quan trắc môi Tr.ường thì mới được c.ô.ng b.ố th.ô.ng tin về chất lượng môi Tr.ường một cá.ch chính thức.

Sẽ lắp 20 trạm quan trắc ở Hà Nội

“Chúng tôi xin được khẳng định th.ô.ng tin chính thức về quan trắc môi Tr.ường là phải được th.ực h.iện bởi cá.c m.ạng lưới quan trắc môi Tr.ường của quốc gia và địa phương. Cá.c m.ạng lưới này đã được quy hoạch, triển kh.ai đ.ầu tư, máy móc thiết b.ị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn được kiểm định theo đúng qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật. Ngoài cá.c kênh th.ô.ng tin chính thức này, chúng tôi xin được lưu ý cá.c kênh th.ô.ng tin khá.c chỉ mang t.ính ch.ất tham khảo” – ô.ng n.am nhấn mạnh.

Ông n.am khẳng định việc truy cập vào cá.c trang web của cá.c c.ơ qu.an nhà nước để nắm b.ắt th.ô.ng tin về kết quả quan trắc kh.ô.ng có gì kh.ó kh.ăn. Tuy nhiên, việc xe.m trực tiếp kết quả quan trắc, chất lượng kh.ô.ng khí qua cá.c app trên điện thoại di đ.ộng cũng có những tiện lợi nhất định.

“Đây cũng là một hình thức c.ung c.ấp th.ô.ng tin nhanh, vì thế Tổng cục Môi Tr.ường cũng đã tính tới vấn đề này. Hiện nay Tổng cục Môi Tr.ường đã có dự kiến ngh.iên c.ứu, xây dựng app c.ung c.ấp th.ô.ng tin quan trắc môi Tr.ường để c.ung c.ấp trên điện thoại di đ.ộng cho ng.ười dân thuận tiện th.eo d.õi” – ô.ng n.am th.ô.ng tin.

Trong khi đó, ô.ng Mai Trọng Thái – chi C.ục tr.ưởng Chi cục b.ảo v.ệ môi Tr.ường Hà Nội – cho biết với 12 trạm quan trắc môi Tr.ường hiện có, trong đó có 3 trạm quan trắc cố định, năm 2020 Hà Nội đ.ầu tư xây dựng tiếp cá.c trạm quan trắc, n.âng tổng số toàn TP có 32 trạm quan trắc, trong đó có 20 trạm quan trắc cố định.

App c.ung c.ấp th.ô.ng tin môi Tr.ường Việt n.am: Tổng cục Môi Tr.ường nói đang làm - Ảnh 2.

Ông Lê Hoài n.am – Ảnh: XUÂN THÀNH

Nhiều app tương tự AirVisual

Từ ngày 6-10, app AirVisual đã b.ị ẩn kh.ỏi Việt n.am vì b.ị “bão” đ.á.nh giá 1 sao t.ấn c.ô.ng kèm theo những bình luận tiêu cực trên cá.c kho ứng d.ụng Google Play (hệ điều hành Android) và App Store (iOS). Tuy nhiên, trong vài ngày qua, chỉ những ng.ười dùng mới b.ị ẩn đi mà thôi. Đến t.ối 8-10, app trên đã trở l.ại.

Mặc dù vậy, trên cá.c kho app nêu trên vẫn còn nhiều app khá.c có ch.ức n.ăng tương tự mà ng.ười dùng có thể tải về để tham khảo chất lượng kh.ô.ng khí xung quanh m.ình. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực môi Tr.ường, th.ô.ng số đo của cá.c app sẽ khá.c nhau t.ùy vào nguồn thiết b.ị quan trắc cũng như c.ô.ng thức tính mà app đó sử d.ụng.

Chẳng hạn nếu lấy th.ô.ng số từ một thiết b.ị đặt trong nhà chắc ch.ắn sẽ cho ra kết quả khá.c xa với một thiết b.ị cảm biến đặt ngoài trời. Ngoài sự khá.c biệt về vị trí thì thời điểm tính toá.n và c.ô.ng thức tính cũng sẽ cho ra những kết quả khá.c biệt. Điều đó cũng có nghĩa là kết quả của cá.c app nêu trên, cả app AirVisual, đều chỉ có giá trị tham khảo chứ kh.ô.ng thể chắc ch.ắn là kết quả cuối cùng.

“Nếu cơ qu.an ch.ức năng có thể xây dựng một app như AirVisual với cá.c kết quả được tính toá.n chính x.á.c từ cá.c trạm quan trắc đ.á.ng tin cậy của Việt n.am và c.ung c.ấp nhanh ch.óng kịp thời cho ng.ười dân trong nước thì quả là điều tuyệt vời. Khi đó, ng.ười dân sẽ chẳng cần quan tâm đến cá.c app như AirVisual làm gì chứ chưa cần nói đến chuyện kết quả cá.c app đó đúng, sai ra sao” – vị chuyên gia kiến nghị.

Còn theo ô.ng Hà Đức Trung – chuyên viên lập trình của c.ô.ng ty ứng d.ụng di đ.ộng Xanh, việc phát triển một app tương tự như AirVisual là đ.ơn giản với cá.c chuyên gia tin học Việt n.am, nhưng để có thể duy trì hoạt đ.ộng ổn định theo hướng c.ung c.ấp kết quả chính x.á.c theo thời gian thực thì cần đ.ầu tư về hệ thống, trang thiết b.ị và nhân lực.

AirVisual trở l.ại với ng.ười dùng Việt n.am

Trưa 8-10, tài khoản FB Vũ Khắc Ngọc đã đăng lời x.in l.ỗi đối với những h.ậu qu.ả mà app AirVisual vừa phải ch.ịu sau lời kêu gọi tẩy Ch.ay được cho là đã phát đ.ộng từ trang FB c.á nh.ân này.

Tài khoản FB Vũ Khắc Ngọc với 350.000 ng.ười th.eo d.õi được cho là nơi phát đ.ộng ch.iến dịch tẩy Ch.ay app th.eo d.õi chất lượng kh.ô.ng khí AirVisual, kh.iến nhà phát triển này phải ch.ặn quyền truy cập ở Việt n.am.

Trong khi đó, t.ối qua, app AirVisual đã trở l.ại bình thường với ng.ười dùng ở Việt n.am trên Google Play và App Store.

Theo t.uổi tr.ẻ

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

S.ố.c: Phó phòng b.an Quản lý Thủ Thiêm r.ơi từ t.ầng 9 t ử v o.ng

Một ph.ó ph.òng Quản lý qu.y hoạch của b.an quản lý khu đô thị mới Th.ủ Th.iêm, TP.HCM đượ…