Trang chính Pháp luật Ông Nguyễn Bắc Son đưa 3 triệu USD cho c.on gái dặn kh.ô.ng được gửi tiết kiệm, đ.ầu tư vào đâu thì t.ùy

Ông Nguyễn Bắc Son đưa 3 triệu USD cho c.on gái dặn kh.ô.ng được gửi tiết kiệm, đ.ầu tư vào đâu thì t.ùy

14 min read
Comments Off on Ông Nguyễn Bắc Son đưa 3 triệu USD cho c.on gái dặn kh.ô.ng được gửi tiết kiệm, đ.ầu tư vào đâu thì t.ùy
0
280

Cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son nhiều lần viết đ.ơn xin nộp l.ại 3 triệu USD đã nh.ận từ Phạm Nhật Vũ nhưng kh.ô.ng nh.ận được sự ph.ối h.ợp của g.ia đ.ình.

VKSND t.ối cao vừa ra c.áo tr.ạng tr.uy t.ố 14 b.ị c.an trong v.ụ á.n v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý và sử d.ụng vốn đ.ầu tư c.ô.ng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng và Đưa và nh.ận h.ối l.ộ x.ảy r.a tại Tổng c.ô.ng ty MobiFone và một số đ.ơn v.ị l.iên qu.an.

b.ị c.an Nguyễn Bắc Son – Ảnh: Bộ CA

Theo đó, VKSND t.ối cao tr.uy t.ố 14 b.ị c.an l.iên qu.an đến v.ụ á.n về cá.c t.ội d.anh nêu trên, trong đó cá.c b.ị c.an gồm: Nguyễn Bắc Son , Trương Minh Tuấn (đều là cựu bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin-Truyền th.ô.ng, TT-TT);

Lê n.am Trà – cựu ch.ủ t.ịch Hội đồng th.ành v.iên MobiFone và Cao Duy Hải – cựu tổng giám đốc MobiFone cùng b.ị tr.uy t.ố về 2 t.ội d.anh: v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý đ.ầu tư c.ô.ng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng và Nh.ận h.ối l.ộ. Riêng b.ị c.an Phạm Nhật Vũ, cựu ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị c.ô.ng ty c.ổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), b.ị tr.uy t.ố về t.ội Đưa h.ối l.ộ.

c.áo tr.ạng x.á.c định ô.ng Nguyễn Bắc Son là ng.ười đứng đ.ầu Bộ TT-TT đã giới thiệu, định hướng cho MobiFone mua c.ổ phần của AVG.

Theo đó, ô.ng Son biết rõ năng lực tài chính của AVG rất x.ấu, kinh doanh bết bát, nhưng với mục đích mong m.uốn MobiFone sớm th.ực h.iện được dự á.n mua c.ổ phần của AVG trong năm 2015 nên đã chỉ đạo cá.c ô.ng Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê n.am Trà, Cao Duy Hải kh.ẩn tr.ương triển kh.ai th.ực h.iện dự á.n.

Sau đó, Phạm Nhật Vũ đã bá.n cho MobiFone 95% c.ổ phần AVG với giá hơn 8.898 tỉ đồng cao hơn giá trị thật của AVG g.ây th.iệt h.ại số tiền hơn 6.475 tỉ đồng của Nhà nước tại MobiFone.

Đá.ng chú ý, sau khi được MobiFone thanh toá.n 95% giá trị hợp đ.ồng ph.ạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu USD, Lê n.am Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Theo l.ời kh.ai của ô.ng Nguyễn Bắc Son, toàn bộ số tiền 3 triệu USD, ô.ng Son đưa cho c.on gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 USD đến 400.000 USD trong những lần Huyền từ TP HCM ra Hà Nội thăm g.ia đ.ình. Ông Son khi đưa tiền dặn kh.ô.ng được gửi tiết kiệm, còn đ.ầu tư vào đâu thì t.ùy.

Trong quá trình đ.iều tr.a, Nguyễn Bắc Son nh.ận th.ức rõ nếu kh.ô.ng phải là Bộ trưởng Bộ TT-TT, ng.ười có v.ai trò qu.yết đ.ịnh trong việc triển kh.ai th.ực h.iện dự á.n để MobiFone mua 95% c.ổ phần của AVG thì ô.ng sẽ kh.ô.ng được Phạm Nhật Vũ đưa số tiền 3 triệu USD.

Số tiền nh.ận từ Phạm Nhật Vũ là tiền b.ất h.ợp ph.áp nên ô.ng Son đã nhiều lần viết đ.ơn xin nộp l.ại nhưng kh.ô.ng nh.ận được sự ph.ối h.ợp của g.ia đ.ình. Ngoài ra, ô.ng Sơn đ.ề ngh.ị được sử d.ụng số tiền hơn 591 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên ô.ng để trả l.ại một phần số tiền đã ch.iếm đ.oạt.

Riêng về số tiền 3 triệu USD này, c.ơ qu.an t.ố t.ụng cho rằng, c.ăn c.ứ kết quả đ.iều tr.a, đến nay chưa đủ cơ sở để x.e.m x.ét trá.ch nhiệm h.ình s.ự đối với Nguyễn Thị Thu Huyền. Ngoài ra, VKS khẳng định h.ành v.i của Nguyễn Thị Thu Huyền t.iếp t.ục được đ.iều tr.a l.àm r.õ qua kết quả xét hỏi tại ph.iên t.òa.

Bên cạnh đó, Lê n.am Trà còn kh.ai vào dịp lễ năm 2016, Trà biếu ô.ng Nguyễn Bắc Son số tiền 700.000 USD, trong đó có 500.000 USD nh.ận từ Phạm Nhật Vũ, khi đưa tiền Trà có nói với ô.ng Son là được Vũ biếu tiền nhưng về việc này ô.ng Son kh.ai nh.ận chỉ nh.ận của Trà 200.000 USD.

Tuy nhiên, Lê n.am Trà x.á.c định đây là việc c.á nh.ân giữa Lê n.am Trà và Nguyễn Bắc Son nên kh.ô.ng y.êu c.ầu, đ.ề ngh.ị x.e.m x.ét trong v.ụ á.n.

CònCao Duy Hải kh.ai, sau khi dự á.n MobiFone mua AVG hoàn thành, Vũ đã đến phòng làm việc của Hải tại t.òa nhà MobiFone đưa cho Hải 500.000 USD.

Số tiền nh.ận từ Vũ, Hải chi tiêu c.á nh.ân và biếu ô.ng Son 200.000 USD vì nghĩ ô.ng Son là cấp trên và đã tạo điều kiện trong quá trình c.ô.ng tá.c. Tuy nhiên, Hải x.á.c định đây là việc d.ân s.ự c.á nh.ân giữa Hải và ô.ng Son nên cũng kh.ô.ng y.êu c.ầu, đ.ề ngh.ị x.e.m x.ét trong v.ụ á.n.

Theo Nld.com.vn

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Mẹ nữ sinh giao gà chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Trần Thị Hiền viết đơn kháng cáo sau phiên xét xử sơ thẩm bị tuyên 20 năm t.ù với cáo buộc…