Trang chính Thế giới Ông Tập b.ất ng.ờ gặp Trưởng đặc khu Hong Kong, y.êu c.ầu ch.ấm d.ứt b.ạo l.ực

Ông Tập b.ất ng.ờ gặp Trưởng đặc khu Hong Kong, y.êu c.ầu ch.ấm d.ứt b.ạo l.ực

8 min read
Comments Off on Ông Tập b.ất ng.ờ gặp Trưởng đặc khu Hong Kong, y.êu c.ầu ch.ấm d.ứt b.ạo l.ực
0
217

ch.ủ t.ịch T.Q Tập Cận Bình đã khen ngợi c.ô.ng tá.c l.ãnh đ.ạo và nỗ lực của Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam trong một cuộc gặp b.ất ng.ờ tại Thượng Hải, b.ất ch.ấp những cuộc B.iểu t.ình b.ạo l.ực diễn ra dưới sự quản lý của b.à.

Hãng th.ô.ng tấn trung ương Tân Hoa đưa tin rằng ô.ng Tập cũng đã y.êu c.ầu b.à Lam th.ực h.iện “những nỗ lực kh.ô.ng ng.ừng nghỉ” để ch.ấm d.ứt b.ạo l.ực ở trung tâm tài chính châu Á và trừng ph.ạt những k.ẻ ph.ạm t.ội “nhằm b.ảo v.ệ chất lượng cuộc sống cho toàn thể ng.ười dân ở Hong Kong”.

Hong Kong đang ở trong thá.ng thứ năm liên tiếp của cá.c cuộc B.iểu t.ình chống chính quyền, b.ắt nguồn từ một dự luật dẫn độ g.ây tr.anh c.ãi. Bất ổn đã đẩy đặc khu này r.ơi vào suy thoái và đã g.ây t.ổn h.ại ngh.iêm trọng đến ngành du lịch của thành phố.

Ông Tập b.ất ng.ờ gặp Trưởng đặc khu Hong Kong, y.êu c.ầu ch.ấm d.ứt b.ạo l.ựcHai nhà l.ãnh đ.ạo b.ất ng.ờ gặp mặt tại Thượng Hải hô.m 4/11

Thá.ng trước, Chính phủ T.Q đã bá.c bỏ cá.c tin đồn rằng họ có dự định tước quyền l.ãnh đ.ạo của b.à Lam từ đ.ầu năm 2020, vì lý do kh.ô.ng hài lòng với cá.ch b.à x.ử l.ý cá.c cuộc B.iểu t.ình.

Trong cuộc gặp với b.à Lam hô.m 4/11, ô.ng Tập nói rằng Trưởng đặc khu Hong Kong đã dẫn dắt chính quyền của m.ình “th.ực h.iện đầy đủ nghĩa v.ụ, nỗ lực ổn định tình hình và cải thiện b.ối cảnh x.ã h.ội, và đã có những nỗ lực đ.á.ng ghi nh.ận”, theo Tân Hoa Xã.

“Ông Tập b.ày tỏ m.ức đ.ộ tín nhiệm cao của chính phủ trung ương đối với b.à Lam, và ghi nh.ận toàn bộ những đóng góp của b.à và đội ngũ l.ãnh đ.ạo của b.à”, hãng tin này cho biết.

Ngoài việc trấn áp b.ạo l.ực, ô.ng Tập cũng kêu gọi th.ực h.iện cá.c nỗ lực có hiệu quả hơn trong việc “t.ổ ch.ức đối thoại với tất cả cá.c thành phần trong x.ã h.ội, và cải thiện chất lượng cuộc sống của ng.ười dân”.

Ông Tập và b.à Lam đang có mặt tại Thượng Hải cho sự kiện Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế T.Q năm 2019, nơi ô.ng Tập dự kiến sẽ có b.ài phát biểu hô.m 5/11. Cả hai nhà l.ãnh đ.ạo đều kh.ô.ng có th.ô.ng báo gì về cuộc gặp mặt trước khi nó diễn ra.

Anh Thư

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

T.Q: 433 con sông vượt mức b.áo đ.ộng lũ

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài nguyên nước và Cục Quản lý khẩn cấp T.Q, 433 con sông ở n…