Trang chính Đời sống Ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, ‘nhốt’ trong phòng nh.ịn đói cả ngày

Ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, ‘nhốt’ trong phòng nh.ịn đói cả ngày

21 min read
Comments Off on Ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, ‘nhốt’ trong phòng nh.ịn đói cả ngày
0
140

Vì có b.ầu trước mà c.ô dâu này b.ị cả nhà ch.ồng lăng mạ, kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ và b.ị “nhốt” kh.ô.ng được gặp quan khá.ch.

Có b.ầu trước khi kh.ô.ng còn là chuyện hiếm hay có điều gì đ.á.ng b.àn bởi x.ã h.ội hiện nay mọi ng.ười đã có cái nhìn rất thoá.ng về việc này. Thậm chí nhiều ô.ng b.ố b.à M.ẹ còn th.úc giục c.on m.ình có c.on trước r.ồi mới cưới để yên tâm hơn. Ấy vậy mà vẫn còn một câu chuyện vì c.ô dâu có b.ầu mà b.ị cả nhà ch.ồng lăng mạ, x.úc ph.ạm, kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới ngay trong đ.ám cưới. Thậm chí c.ô dâu còn b.ị “nhốt” vào trong phòng vì kh.ô.ng cho gặp ai, quan khá.ch cũng kh.ô.ng biết mặt vì s.ợ… “ô uế”.

Câu chuyện thực sự đang g.ây xôn xao m.ạng x.ã h.ội chỉ vì quá vô lý.

Được biết, c.ô dâu là Nguyễn qu.ỳnh Nga, vì đã quá đau khổ và b.ức x.úc nên đã đăng tải câu chuyện của m.ình lên m.ạng x.ã h.ội và nh.ận về những c.ơn mưa bình luận rầm rộ, đa phần là b.ức x.úc bênh vực cho c.ô gái bất hạnh vì chọn nhầm ng.ười yêu.

ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, nhốt trong phòng nh.ịn đói cả ngày-1ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, nhốt trong phòng nh.ịn đói cả ngày-2ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, nhốt trong phòng nh.ịn đói cả ngày-3Đám cưới ở nhà gái thì rực rỡ như ng.ười ta, ngh.i lễ đầy đủ

Nguyên văn câu chuyện được qu.ỳnh Nga ghi l.ại như sau:

“Cứ tưởng là ngày mà e.m sẽ hạnh phúc nhất, nhưng kh.ô.ng ngờ l.ại là ngày đau khổ nhất mà cả cuộc đời này, e.m sẽ kh.ô.ng b.ao giờ quên được.Mọi ng.ười nếu có thương e.m thì hãy đọc b.ài viết này, suy nghĩ và hiểu cho e.m chứ đừng nhìn từ một phía, làm e.m đ.au x.ót thêm.

e.m phải viết b.ài này vì e.m cảm thấy quá ân h.ận vì cái sai lầm e.m g.ây ra đã để cho Ch.a M.ẹ, dòng họ e.m phải ch.ứng k.iến cảnh ngày đ.ầu tiên e.m về g.ia đ.ình ch.ồng mà l.ại đ.au đ.ớn đến vậy.

Vì quá tin tưởng và yêu thương anh Được, cũng như cái d.ại d.ột đ.ầu đời của ng.ười c.on gái, mà e.m đã trót dại trao hết cho anh.

Khi biết được sự việc này, Ch.a M.ẹ e.m phải muối mặt, chấp nh.ận tất cả những y.êu c.ầu mà g.ia đ.ình ch.ồng e.m đưa ra, đó là e.m kh.ô.ng được hưởng bất cứ một lễ ngh.i nào hết vì e.m có b.ầu trước khi cưới.

Ch.a M.ẹ e.m đã cố gắng lo cho đứa c.on gái d.ại d.ột này được trọn vẹn với g.ia đ.ình ch.ồng trong ngày lễ vu quy. Nhưng xót xa thay khi ngày đ.ầu tiên bước chân về g.ia đ.ình ch.ồng, M.ẹ ch.ồng e.m b.uộc e.m phải ở trong phòng kh.ô.ng được bước ra gặp ai hết. Cả 1 đêm M.ẹ ch.ồng e.m chỉ vui chơi với nhạc sống mà lãng quên M.ẹ c.on e.m phải nh.ịn đói trong phòng.

Ngày hô.m sau, g.ia đ.ình e.m từ xa xôi xuống dự tiệc, e.m phải ch.ứng k.iến cảnh Ch.a M.ẹ e.m kh.ô.ng được cùng g.ia đ.ình ch.ồng lên sân khấu chào hỏi quan khá.ch, chẳng lẽ tất cả ngh.i lễ đã bỏ hết r.ồi, Ch.a M.ẹ e.m chỉ m.uốn cùng g.ia đ.ình ch.ồng lên sân khấu chào hỏi quan khá.ch mà g.ia đ.ình ch.ồng cũng bỏ qua luôn kh.ô.ng ch.ịu chấp nh.ận. e.m là ng.ười c.on mà phải nhìn cảnh Ch.a M.ẹ m.ình b.ị đối x.ử như vậy, e.m nói với ch.ồng e.m còn b.ị ch.ồng e.m ch.ửi cho nên trong lúc t.inh th.ần bấn loạn, e.m chỉ m.uốn ch.ạy về theo Ch.a M.ẹ e.m thôi.

Kh.ô.ng ngờ rằng g.ia đ.ình ch.ồng e.m dí theo e.m đ.òi l.ại vàng cưới là 1 đôi bô.ng vàng và 1 s.ợi dây chuyền 18k trước b.àng dân thiên hạ. 1 ng.ười trong số đó còn dùng những từ th.ô t.ục nhục mạ g.ia đ.ình e.m, ch.ặn cửa xe b.ắt tài xế xuống, kh.ô.ng cho chở g.ia đ.ình e.m về, phải nhờ tới CA c.an th.iệp g.ia đ.ình e.m mới được bình yên đi về.

Đến mức đó r.ồi, mà t.ối về những ng.ười dì của ch.ồng e.m còn đăng FB xỉa xói g.ia đ.ình e.m, tải hình ảnh của g.ia đ.ình e.m về r.ồi đăng lên để nhục mạ g.ia đ.ình e.m tiếp.

e.m nói lên nỗi lòng này là đối với e.m từ bây giờ tất cả mọi chuyện đã kết th.úc. e.m chấp nh.ận 1 m.ình nuôi c.on”.

ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, nhốt trong phòng nh.ịn đói cả ngày-4

c.ô dâu khổ sở vì có b.ầu b.ị tước hết quyền trong đ.ám cưới

ph.ẫn n.ộ câu chuyện c.ô dâu có b.ầu trước b.ị nhà ch.ồng kh.ô.ng cho th.ực h.iện ngh.i lễ cưới, nhốt trong phòng nh.ịn đói cả ngày-5

…Còn b.ị cả nhà ch.ồng lăng mạ (Ảnh FBNV)

Câu chuyện đăng tải lên m.ạng x.ã h.ội thực sự kh.iến nhiều ng.ười b.ức x.úc, kh.ô.ng tin n.ổi vì sao trong thời đại này r.ồi l.ại có những ng.ười quan niệm c.ổ hủ như vậy về việc có b.ầu trước khi cưới. Nhiều ý kiến đ.ộng viên c.ô gái cố gắng để vượt qua n.ỗi đ.au này.

– Cố lên e.m gái, e.m và c.on xứng đ.á.ng được hạnh phúc hơn thế, hãy làm M.ẹ đ.ơn thân thật vững vàng và ở với ô.ng b.à ngoại e.m nhé

– g.ã đ.àn ô.ng ấy kh.ô.ng xứng đ.á.ng làm ch.ồng e.m, càng kh.ô.ng xứng đ.á.ng làm Ch.a của đ.ứa tr.ẻ

– e.m đúng là bất hạnh khi chọn nhầm ch.ồng, đúng là h.ôn nhân như canh bạc

– g.ia đ.ình này phải gọi ph.áp l.uật c.an th.iệp chứ kh.ô.ng có chuyện được x.úc ph.ạm lăng mạ ng.ười khá.c như thế

– Đây kh.ô.ng phải là sự thật n.ữa r.ồi, tôi kh.ô.ng dám tin trên đời này còn chuyện như vậy luôn đó

– Về đi e.m, t.iếc gì cái g.ia đ.ình này chứ, họ kh.ô.ng xứng làm ng.ười thân của e.m

– Có thể ngay từ đ.ầu họ đã kh.ô.ng chấp nh.ận mối qu.an h.ệ này r.ồi nên cố tình g.ây sự e.m ạ, cố lên e.m

– Về đi e.m, kh.ô.ng ai bằng b.ố M.ẹ m.ình cả đâu

Còn rất nhiều ý kiến bình luận lên á.n g.ia đ.ình kia và bênh vực cho c.ô gái. Thực sự đây là một câu chuyện quá đỗi đ.au l.òng nếu như đó là sự thật. Bởi trong ng.ười c.ô gái còn có đứa ch.áu của họ, đứa c.on của anh ch.ồng kia, tại sao họ l.ại đối x.ử với ng.ười c.on dâu mới về nhà ch.ồng như vậy?

Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, cả 2 bên g.ia đ.ình cũng chưa có câu trả lời chính x.á.c nhưng nếu đây là sự thật thì đúng là một câu chuyện b.uồn và bất hạnh cho c.ô gái kia vì đã chọn nhầm ng.ười đ.àn ô.ng để dựa dẫm cả đời. Đó cũng chính là hồi chuô.ng cảnh tình cho cái gọi là tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.

b.ài viết hiện vẫn đang g.ây nhiều b.ức x.úc trong cộng đồng m.ạng…

Chúc Nhi (tổng hợp)Theo Vietn.amnet

Nguồn: 2sao.vn

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh ngôi nhà Bá Kiến ở làng Vũ Đại trị giá hơn 700 triệu: Ngày xưa đẹp và to nhất vùng

ăn nhà có 3 gian được xây dựng theo lối nhà truyền thống Bắc Bộ Việt Nam và được làm toàn …