Trang chính Cộng đồng mạng Sài Gòn: ch.ồng mới m.ất, v.ợ c.ô.ng kh.ai đi du lịch với trai tr.ẻ, qu.yết chiếm hàng tỷ đồng cùng s.iêu xe của M.ẹ ch.ồng

Sài Gòn: ch.ồng mới m.ất, v.ợ c.ô.ng kh.ai đi du lịch với trai tr.ẻ, qu.yết chiếm hàng tỷ đồng cùng s.iêu xe của M.ẹ ch.ồng

31 min read
Comments Off on Sài Gòn: ch.ồng mới m.ất, v.ợ c.ô.ng kh.ai đi du lịch với trai tr.ẻ, qu.yết chiếm hàng tỷ đồng cùng s.iêu xe của M.ẹ ch.ồng
0
349

Sự vô tình của c.ô v.ợ 9x – rắp tâm chiếm bằng hết t.ài s.ản M.ẹ ch.ồng dành cả đời làm lụng tích cóp sau khi ch.ồng vừa qu.a đ.ời đang là câu chuyện kh.iến dân m.ạng ‘dậy sóng’.

Chân dung nàng dâu lười biếng, chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ

Câu chuyện vừa được chia sẻ trên m.ạng x.ã h.ội ngày 23/9 vừa r.ồi với những tình huống kh.iến nhiều ng.ười cảm thấy ngỡ ngàng đến mức kh.ó tin và ph.ẫn n.ộ trước hành đ.ộng th.am l.am, vô tình của c.ô v.ợ tr.ẻ.

Theo đó, ch.ị T.N.K.M. – sinh năm 1991 vốn sinh ra trong g.ia đ.ình có 7 anh ch.ị e.m, hoàn cảnh tương đối kh.ó kh.ăn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Vì kh.ô.ng có điều kiện học hành, K.M bỏ học từ năm cấp hai. Từ đó, c.ô b.ắt đ.ầu cuộc sống ăn chơi, hưởng thụ, làm PG tiếp thị b.ia ở cá.c nhà hàng, quá.n b.ar.

Đến năm 2014, cuộc đời M. bước sang trang mới khi c.ô may mắn gặp gỡ anh H.T.T, sinh năm 1986 – là ng.ười ch.ồng vừa qu.a đ.ời cá.ch đây kh.ô.ng lâu của K.M.

Câu chuyện về ng.ười v.ợ th.am l.am, vô tình đến mức kh.ó tin đang g.ây xôn xao m.ạng x.ã h.ội

Dù anh T. khi ấy đang có v.ợ, nhưng K.M. L.ợi d.ụng v.ợ ch.ồng T. đang có lục đục để chen chân làm ‘c.on giáp thứ 13’.

Biết anh T. xuất thân từ g.ia đ.ình giàu có ở Sóc Tr.ăng, K.M. tìm cá.ch t.iếp c.ận, liên tục ‘Kh.ủng b.ố’ t.inh th.ần v.ợ anh T. lúc bấy giờ, hòng kh.iến ch.ị bỏ cuộc, chấp nh.ận ly h.ôn với ch.ồng.

Kể từ đó, K.M. b.ắt đ.ầu đổi đời bằng những chuyến du lịch nước ngoài, xài túi x.á.ch hàng hiệu, đổi điện thoại…cùng vô số những món quà khá.c từ T.

Dù chỉ quen nhau trong thời gian ngắn, anh T. đã chu cấp rất nhiều cho K.M. và g.ia đ.ình, kh.iến cuộc sống của cả nhà K.M. khởi sắc trô.ng thấy, điều mà tất cả mọi ng.ười xung quanh đều b.ất ng.ờ, bởi lâu nay K.M. và 6 anh ch.ị e.m còn l.ại đều kh.ô.ng có c.ô.ng việc ổn định, n.ổi tiếng ăn chơi, đua đ.òi.

Kh.ô.ng lâu sau, K.M. m.ang th.ai và trở thành v.ợ hợp pháp của anh T. ‘Thương K.M. thân c.on gái bụng mang dạ chửa, cốt nhục trong bụng cũng là m.áu mủ của g.ia đ.ình, M.ẹ anh T. chấp nh.ận cưới K.M. làm c.on dâu, yêu thương đối x.ử như c.on r.uột.

Trong thời gian 4-5 năm h.ôn nhân, K.M. kh.ô.ng hề làm bất cứ việc gì. T. thuê ch.ị hai của K.M. lương thá.ng 3 triệu để nấu cơm, thuê ch.ị b.a của K.M. giữ c.on, lương 8 triệu/thá.ng’ – Câu chuyện được ng.ười thân của anh T. đăng tải ngay trên chính trang c.á nh.ân của anh.

Được biết, v.ợ ch.ồng anh T. ch.ị K.M. sống phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào M.ẹ ch.ồng: ‘M.ẹ T. rất thương c.on, m.uốn c.on được hạnh phúc nên kh.ô.ng hề trá.ch móc c.ô c.on dâu lười biếng, b.à chỉ biết bù đắp để g.ia đ.ình nhỏ luôn đầy ấp tiếng cười, để T. kh.ô.ng phải kh.ó x.ử.

Dù đã nhiều lần M.ẹ T. khuyên hai v.ợ ch.ồng về quê Sóc Tr.ăng làm ăn thay vì M.ẹ phải gửi tiền lên Sài Gòn nuôi hằng thá.ng, nhưng K.M. t.ừ ch.ối để trá.nh kh.ô.ng phải về làm ăn cùng M.ẹ ch.ồng.

Thay vào đó, K.M. năn nỉ ch.ồng mở một shop quần áo, lấy cớ bận kinh doanh ở Sài Gòn, nhưng thực chất cửa hàng thường xuyên đóng cửa, kh.ô.ng hoạt đ.ộng.

Thậm chí hàng nhập về chất đống trong nhà, K.M. cũng kh.ô.ng b.uồn để tâm, bởi toàn bộ số vốn đều do nhà ch.ồng chu cấp’.

ch.ị K.M. còn dùng tiền và nhà của M.ẹ ch.ồng để b.ao ăn, b.ao ở ch.ị e.m, anh trai m.ình trong nhiều năm trời.

ch.ồng m.ất chưa đầy 3 thá.ng đã rắp tâm ch.iếm đ.oạt 20 tỷ đồng cùng xe ôtô của M.ẹ ch.ồng, c.ô.ng kh.ai cặp kè với nhân tình tr.ẻ

Cuộc sống xa hoa, hưởng thụ của c.ô v.ợ 9x Sài thành k.éo dài kh.ô.ng điểm dừng cho đến thá.ng 4/2019, khi anh H.T.T, ch.ồng ch.ị K.M kh.ô.ng may gặp тค¡ หạห qu.a đ.ời.

ch.ồng m.ất, v.ợ tr.ẻ nhiều lần th.ể h.iện sự xót thương, đau khổ trên m.ạng x.ã h.ội, thậm chí đ.òi cнếт theo anh.

Tuy nhiên, kh.ô.ng lâu sau đó, ng.ười nhà anh T. dần vỡ lẽ khi c.ô v.ợ tr.ẻ nhanh ch.óng ‘l.ật b.ài ngửa’, để l.ộ bộ mặt thật.

Cụ thể, khi c.ô.ng việc kinh doanh thuận lợi, với số tiền dành d.ụm cả đời vất vả, cuối năm 2017, M.ẹ ch.ồng K.M qu.yết đ.ịnh mua siêu xe nhờ c.on trai là ch.ồng K.M. đứng tên để lấy biển số thành phố.

Một năm sau đó, M.ẹ ch.ồng M. lần n.ữa nhờ c.on trai đứng tên sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng. ng.ười M.ẹ kh.ô.ng hề ngh.i ng.ờ c.on trai nên đã chuyển khoản 20 tỷ vào tài khoản của T. và dùng thẻ tiết kiệm đó v.ay l.ại ngay để hưởng chênh lệch 1%.

Đến khi c.on trai x.ấu số qu.a đ.ời, dù là ng.ười đ.au đ.ớn nhất, M.ẹ ch.ồng K.M vẫn hứa sẽ thay c.on trai nuôi c.on dâu và hai ch.áu trai để c.on dâu vơi bớt l.o l.ắng, b.uồn phiền.

b.à khuyên c.on dâu về Sóc Tr.ăng ở cùng để tiện ch.ăm s.óc ch.áu, chu cấp 20 triệu đồng/thá.ng cho c.on dâu, thuê ch.ị b.a của M. 10 triệu/thá.ng về Sóc Tr.ăng phụ giúp việc nhà, cũng để c.on dâu có ch.ị có e.m.

Chưa kể, b.à còn hứa khi c.on dâu có ng.ười mới, sẽ đứng ra gả K.M. lần n.ữa như M.ẹ r.uột với c.on gái.

Thế nhưng, ‘lòng tham c.on ng.ười quả thật là kh.ô.ng đ.áy’, dù được M.ẹ ch.ồng đối x.ử b.ao dung, thương yêu như r.uột thịt, nhưng nàng dâu 9x l.ại rắp tâm ch.iếm đ.oạt tài khoản 20 tỷ đồng cùng xe ôtô 8 tỷ đồng mà ng.ười ch.ồng qu.a đ.ời đang đứng tên.

Chưa đầy 2 thá.ng sau ngày c.on trai m.ất, M.ẹ ch.ồng K.M nh.ận được thư mời từ l.uật s.ư của c.on dâu, đề cập đến vấn đề thương lượng trả l.ại siêu xe và sổ tiết kiệm 20 tỷ cho M. – t.ài s.ản mà chính tay b.à tích cóp gầy dựng suốt cả đời.

Chủ nhân b.ài t.ố c.áo kể: ‘Khi tài khoản tiết kiệm 20 tỷ, đến hạn thanh toá.n, K.M. bảo M.ẹ thanh toá.n đi r.ồi c.on rút ra trả l.ại cho M.ẹ. Sau khi M.ẹ ch.ồng thanh toá.n dứt n.ợ với ng.ân hàng, K.M. th.uyết ph.ục b.à làm giấy t.ừ ch.ối nh.ận t.ài s.ản.

Vào thời điểm đó, cả hai đều thuận thảo vui vẻ nên M.ẹ ch.ồng K.M kh.ô.ng mảy may ngh.i ng.ờ, liền ký giấy t.ừ ch.ối, b.ao gồm chiếc xe Mercedes và sổ tiết kiệm 20 tỷ đã nhờ T. đứng tên sang cho K.M. thừa kế’

Kể từ đó, nàng dâu 9x ‘im thin thít và lặn m.ất tăm’ ở Sài Gòn. c.ô thuê văn phòng l.uật s.ư, liên tục gửi giấy y.êu c.ầu M.ẹ ch.ồng b.àn giao chiếc xe ôtô và sổ tiết kiệm đang đứng tên ng.ười ch.ồng quá cố, nay c.ô toàn quyền thừa kế, với lý do số t.ài s.ản này là v.ợ ch.ồng K.M tích cóp được trong suốt thời gian qua.

Chưa kể, toàn bộ đồ dùng của anh T. mà đa phần đều dùng tiền của M.ẹ mua, trị giá khoảng 6-7 tỷ đồng như: xe môtô, trang sức kim cương, đồng hồ 1 tỷ đồng…c.ô v.ợ 9x đều giữ với lý do ‘làm kỷ niệm’.

Thế nhưng sau đó, c.ô l.ại đe.m bá.n bằng hết kỷ vật của ch.ồng hoặc cho anh trai, ng.ười thân và cả nhân tình sử d.ụng.

Anh trai của M. đăng hình ảnh chụp яượu, protein, quần áo, kiếm Nhật… của e.m rể để l.ại, khoe là được M.ẹ m.ình mua cho

Chưa hết b.àng h.oàng vì b.ị c.on dâu c.ướp trắng toàn bộ t.ài s.ản, M.ẹ ch.ồng K.M còn đ.au đ.ớn ph.át h.iện sự thật mà có lẽ nếu còn sống, c.on trai b.à cũng kh.ô.ng thể nào ch.ịu đựng được.

Chỉ 1 thá.ng sau khi ng.ười đ.ầu ấp tay gối r.a đ.i, K.M đã c.ô.ng kh.ai đăng ảnh vui chơi cùng nh.óm bạn, trong đó có nhân tình tr.ẻ sinh năm 1997 của ch.ị.

Điều đ.á.ng nói là, K.M quen ‘phi c.ô.ng’ tr.ẻ hơn 6 t.uổi từ đ.ầu năm 2019, trước khi ch.ồng qu.a đ.ời gần nửa năm. Nhân tình của ch.ị vốn là huấn luyện viên thể hình tại trung tâm mà K.M đi tập.

ch.ồng vừa m.ất, K.M đã giao việc hương kh.ói cho M.ẹ và e.m gái ch.ồng, thường xuyên đi du lịch, chơi bời cùng tình mới, dạy hai c.on trai gọi ng.ười yêu là ‘b.a’.

Trên trang c.á nh.ân của c.on trai đã khuất, M.ẹ anh H.T.T chia sẻ: ‘Khi c.ô.ng kh.ai sự việc, tôi cũng tuyên b.ố luôn là tôi kh.ô.ng còn coi K.M. là c.on dâu n.ữa.

Mấy thá.ng qua, tôi bỏ c.ô.ng việc làm ăn theo chầu chực gặp K.M. để giải thích cho nó hiểu đây là tiền M.ẹ làm lụng cực khổ suốt cả đời mới có, c.on m.uốn thì phải xin chứ đâu thể c.ướp trên tay như vậy.

Tôi cũng nhờ b.ố M.ẹ K.M. khuyên K.M. trả l.ại số tiền vì họ biết rõ c.on gái kh.ô.ng làm gì ra khối t.ài s.ản đó, nhưng l.ại nh.ận được câu trả lời từ ô.ng b.à th.ô.ng gia là: K.M. lớn r.ồi, nó làm gì chúng tôi kh.ô.ng có quyền cản trở!

Trong lúc t.ức gi.ận vì nh.ận thư của l.uật s.ư b.uộc đưa sổ tiết kiệm cho K.M., tôi đã đ.uổi nó ra kh.ỏi căn nhà ở quận 5 mà lâu nay g.ia đ.ình c.on trai tôi và cả ch.ị e.m nhà K.M. k.éo sang ăn ở miễn phí.

Ngày K.M. ra kh.ỏi nhà, K.M. và anh ch.ị e.m dọn sạch sẽ kh.ô.ng thiếu bất cứ thứ gì, chỉ chừa l.ại mỗi bó hoa cưới. Từ tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh…do tôi sắm sửa, chúng đều gỡ đi bằng hết’

Dù tr.anh ch.ấp chưa được gi.ải qu.yết, ng.ười nhà anh T. và bạn bè thân thiết vẫn thống nhất chia sẻ sự việc lên m.ạng x.ã h.ội, mong m.uốn lấy l.ại c.ô.ng bằng cho g.ia đ.ình anh T. cũng như v.ạch tr.ần sự tráo trở, th.am l.am đến trắng trợn của ch.ị K.M.

Hiện tại, câu chuyện này đang kh.iến cộng đồng m.ạng ngỡ ngàng và b.àn luận rô.m rả.

Nguồn http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chong-moi-mat-vo-cong-khai-di-du-lich-voi-trai-tre-quyet-chiem-hang-ty-dong-cung-sieu-xe-cua-me-chong.html

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

c.lip: Bỏ l.ại khá.ch n.ữ ngơ ngá.c trên xe, tài xế xe ô.m c.ô.ng nghệ rút g.ậ.y 3 khúc lao xuống “c.à khịa” với tài xế ô tô sau khi s.uýt x.ảy ra v.a ch.ạ.m

Sau khi suýt x.ảy r.a va quệt trên đường phố, tài xế xe ô.m c.ô.ng nghệ kh.ô.ng ngần ng.ại…