Trang chính Thế giới Sập đường hầm tàu điện ngầm đ.á.nh sụp c.on đường 4 làn xe như tận thế ở T.Q

Sập đường hầm tàu điện ngầm đ.á.nh sụp c.on đường 4 làn xe như tận thế ở T.Q

9 min read
Comments Off on Sập đường hầm tàu điện ngầm đ.á.nh sụp c.on đường 4 làn xe như tận thế ở T.Q
0
626

Khói vàng cu.ồn cu.ộn, đường 4 làn xe b.ị s.ụ.p, ống dẫn kh.í g.ãy đ.ứ.t, cá.c t.ò.a nhà nư’t toa’c, lă’c l.ư, sau v.ụ s.ậ.p đường h.ầ.m tàu điện ng.ầm ở Hàng Châu, T.Q.

V.ụ v.iệc x.ảy ra hô.m 28/8. Ng.uyên nh.ân s.ự c.ố b.an đ.ầu được xa’c đ.ị.nh là do nước b.ị r.ò r.ỉ tại c.ô.ng trường x.ây dựng h.ệ th.ống tàu điện ng.ầm ở thành phố Hàng Châu, trực th.uộc tỉnh Chiê’t Giang.

Ng.ười d.ân sống gần đó phải s.ơ ta’n sau khi pha’t hiện cá.c t.ò.a nhà b.ị nư’t và l.ắ.c l.ư khi c.on đường s.ụ.p xuống.

Khói vàng b.ố.c lên sau sự c.ố. (Ả.nh: CCTV).

Video đăng tải trên cá.c tr.ang m.ạ.ng x.ã h.ội ch.o th.ấy kh.ói vòng nh.ấ.n ch.ì.m một khu phố trong khi c.on đường s.ụ.p xuô’ng dưới mặt đường.

Trên một th.ô.ng b.a’o đ.ăng trên Weibo, Tập đoàn Tàu điện ng.ầm H.à.ng Châu (HMG) cho biết nước đã th.ấ.m vào đường h.ầ.m kết nối 2 nhà ga ở trung t.â.m thành phố dẫn tới t.a.i n.ạ.n hô.m 28/8. HMG là đ.ơn v.ị điều h.ành m.ạ.ng l.ư.ớ.i tàu điện ng.ầm của Hong Kong và là đ.ơn v.ị ch.ị.u tra’ch nhiệm cho kế hoạch mở rộng m.ạ.ng l.ư.ới t.ừ 4 thành 9 tuyến vào năm 2022 để ch.uẩn b.ị cho Á vậ.n h.ội.

(Ả.nh: Pear)

Cá.c ngôi nhà ở gần h.iện tr.ường v.ụ t.a.i n.ạ.n đã được dọn d.ẹp và đang được th.eo d.õi th.êm.

Kh.ô.ng có th.ư.ơng v o.ng sau s.ự c.ố. Hầu hết cư dân được đưa tới một trường học gần đó để la’nh n.ạn trong lúc đợi chính quyền sắ.p x.ế.p nơi ở mới cho họ.

Theo truyền th.ô.ng địa phương, ngay sau s.ự c.ố, cá.c xe tải r.ụ.c r.ị.ch nô’i đ.uôi nhau tới để đ.ổ xi măng vào l.ỗ h.ổ.ng h.ì.nh thành sau t.a.i n.ạ.n.

T.a.i n.ạ.n mới đây là v.ụ s.ậ.p đường h.ầm tàu đ.iện ng.ầm mới nhất trong một l.o.ạt t.a.i n.ạ.n trong quá tr.ì.nh xây dựng cá.c c.ô.ng tr.ì.nh tàu điện ng.ầm nhằm mở rộng m.ạ.ng l.ư.ới đường sắt đô thị của T.Q.

Đoạn đường 4 là.n s.ụ.t l.ú.n ngh.i.ê.m tr.ọ.ng sau t.a.i n.ạ.n. (Ả.nh: Pear)

Thá.ng 11/2018, 21 c.ô.ng nh.ân th.i.ệ.t m.ạ.ng và 24 ng.ười b.ị th.ư.ơ.ng sau khi 1 đường h.ầ.m bên dưới c.on đường 8 l.à.n đ.ổ s.ậ.p trong lúc th i c.ô.ng Tuyến tàu điện ngầm số 1 ở H.àng Châu.

2 năm trước, cũng tại nơi này, t.a.i n.ạ.n tương t.ự x.ảy ra kh.iến 1 tài xế xe tài th.i.ệ.t m.ạ.ng và 1 ng.ười khá.c b.ị th.ư.ơ.ng.

Năm 2016, 4 c.ô.ng nhân xây dựng th.i.ệ.t m.ạ.ng khi đang th i c.ô.ng c.ô.ng tr.ình tại một nhà ga trên Tuyến tàu điện ng.ầm số 4.

Theo thô’ng kê của Hiệp hội đường sắt cao t.ốc T.Q, tổng cộng 5.700 km đường s.ắ.t đô thị được x.ây dựng tại 35 thành phố vào cuối năm ngoái. Hơn 1/3 trong số này được hoàn thành từ năm 2015.

(Nguồn: SCMP)SONG HY

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Virus Corona gây dịch COVID-19 có đột biến gien giống virus H-I-V

Virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịc‌h COVID-19 có đột biến về gien giống virus H-I-V, tứ…