Trang chính Giáo dục Sau năm 2020 h.ọc s.inh sẽ thi THPT quốc gia trên máy tính, kh.ô.ng thích thì nghỉ, kh.ô.ng cần thi

Sau năm 2020 h.ọc s.inh sẽ thi THPT quốc gia trên máy tính, kh.ô.ng thích thì nghỉ, kh.ô.ng cần thi

10 min read
Comments Off on Sau năm 2020 h.ọc s.inh sẽ thi THPT quốc gia trên máy tính, kh.ô.ng thích thì nghỉ, kh.ô.ng cần thi
0
169

Sau năm 2020, ngoài t.ổ ch.ức làm b.ài thi trên giấy như hiện nay sẽ có thi trên máy tính nhiều đ.ợt trong năm.

Bộ GD-ĐT vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương á.n t.ổ ch.ức thi, xét c.ô.ng nh.ận t.ốt ngh.iệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng sau năm 2020 trên cơ sở bảo đảm tính ổn định của l.ộ trình đổi mới thi và tuyển sinh. Kh.ô.ng g.ây xáo trộn việc dạy và học, kh.ô.ng g.ây b.ức x.úc trong x.ã h.ội, bảo đảm gọn nhẹ, giảm á.p l.ực và t.ố.n k.ém, đúng qu.y đ.ịnh ph.á.p l.u.ật.

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện h.ành, chủ yếu là lớp 12. Thí sinh ngoài làm b.ài thi trên giấy như hiện nay sẽ thêm phương thức thi trên máy tính nhiều đợt trong năm.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: AH

Đối với phương thức thi trên máy tính, thí sinh có thể tham gia dự thi một số đợt trong năm tại cá.c địa điểm của t.ổ ch.ức khảo thí đ.ộc lập đ.áp ứng qu.y đ.ịnh của Bộ GD-ĐT. Kết quả đợt thi nào cao nhất sẽ được chọn để xét c.ô.ng nh.ậ.n t.ốt ngh.iệp THPT và có thể được cá.c cơ sở giáo d.ục đại học, giáo d.ục nghề ngh.iệp tham khảo, sử d.ụng trong tuyển sinh (nếu có nhu cầu).

Về l.ộ trình th.ực h.iện cá.c phương á.n tuyển sinh: Giai đoạn 2021-2025 cơ bản giữ ổn định như kỳ thi THPT quốc gia 2019. Cùng với đó điều chỉnh phương thức thi, nhất là t.ổ ch.ức thi trên máy tính. Trong đó, cá.c b.ài thi b.ắt b.uộc như toá.n, ngữ văn, ngoại ngữ giữ ổn định như năm 2019; cấu trúc l.ại cá.c câu hỏi trong b.ài thi tổ hợp tự chọn (kh.oa học tự nhiên và kh.oa học x.ã h.ội) theo chuẩn đ.ầu ra của chương trình theo hướng yếu là đ.á.nh giá kiến thức, kỹ năng và đ.á.nh giá năng lực.

Cá.c b.ài thi tổ hợp sẽ được gi.ảm số lượng câu hỏi trong từng b.ài thi để trở thành b.ài thi tổng hợp, từng bước hoàn thiện b.ài thi tích hợp phù hợp với l.ộ trình đổi mới sá.ch giáo kh.oa. Mỗi b.ài thi tổ hợp khi ch.ấm chỉ cho ra một đ.ầu điểm duy nhất (kh.ô.ng còn b.ốn đ.ầu điểm như hiện nay là 3 đ.ầu điểm môn thành phần và một đ.ầu điểm của cả b.ài thi).

Về t.ổ ch.ức kỳ thi, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo chung, b.an h.ành quy chế, k.iểm tr.a, thanh tra, giá.m s.át, chủ trì chấm trắc ngh.iệm. UBND cá.c tỉnh, thành phố ch.ịu trá.ch nhiệm t.ổ ch.ức kỳ thi tại địa phương m.ình. Cá.c Tr.ường đại học được Bộ điều đ.ộng tham gia cá.c khâu thanh tra, k.iểm tr.a, giá.m s.át cá.c khâu trong quy trình t.ổ ch.ức kỳ thi, chấm thi, phúc khảo…

Giai đoạn sau năm 2025 sẽ ổn định k.ỳ thi cho h.ọc s.inh học chương trình giáo d.ụ.c phổ th.ô.ng mới, có nhu cầu dự thi để cấp bằng t.ốt ngh.iệp THPT. Những điều chỉnh về thi trên máy tính sẽ được Bộ GD-ĐT c.ô.ng b.ố trước một năm để phụ huynh và h.ọc s.inh chủ đ.ộng trong dạy học, ôn tập và chuẩn b.ị tham gia kỳ thi.

Nguồn http://kenh14.vn/sau-nam-2020-hoc-sinh-se-thi-thpt-quoc-gia-tren-may-tinh-20190925105236265.chn

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

GĐ Phân hiệu Kon Tum – ĐH Đà Nẵng bị tố gạ gẫm thô bỉ nữ nhân viên: “Lúc đó s.ay x.ỉn nên chỉ nh.ắn cho vui”

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội FB bất ngờ xuất hiện th.ông tin t.ố c.…