Trang chính Thời sự Sau xin l.ỗi, bố Đỗ Văn Th.ắng nói lời x.úc ph.ạm CSGT Hải Phòng b.ị t.ông tr.ọng th.ương?

Sau xin l.ỗi, bố Đỗ Văn Th.ắng nói lời x.úc ph.ạm CSGT Hải Phòng b.ị t.ông tr.ọng th.ương?

18 min read
Comments Off on Sau xin l.ỗi, bố Đỗ Văn Th.ắng nói lời x.úc ph.ạm CSGT Hải Phòng b.ị t.ông tr.ọng th.ương?
0
192

CLip ng.ười đàn ông ngồi đối diện Đỗ Văn Th.ắng trong b.ệnh v.iện và nói lời x.úc ph.ạm CSGT Hải Phòng b.ị t.ông tr.ọng th.ương sá.ng 9.7 kh.iến dân m.ạng s.ôi s.ục.

ảnh minh họa ảnh minh họa

Đến b.ệnh v.iện x.in l.ỗi rồi nói lời x.úc ph.ạm CSGT b.ị con trai t.ông tr.ọng th.ương?

Khoảng 11 giờ ngày 9.7, Đỗ Văn Th.ắng (16 t.uổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) ch.ạy xe máy theo hướng Tiên Lãng – Kiến An với t.ốc độ cao, kh.ông đội mũ bảo hiểm. Khi b.ị tổ CSGT chặn lại, Đỗ Văn Th.ắng đã t.ông th.ẳng vào th.ượng úy Nguyễn Trọng Quý. V.ụ v.iệc x.ảy r.a trên tỉnh l.ộ 354 qua địa bàn th.ôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Đỗ Văn Th.ắng chỉ b.ị choá.ng trong ít phút và x.ây x.ước nhẹ nhưng vẫn phải nhập viện sau đó, trong khi anh Nguyễn Trọng Quý b.ị th.ươ.ng rất n.ặng, hiện đã tỉnh, nhận biết được mọi ng.ười xung quanh nhưng vẫn còn rất y.ếu do b.ị ch.ấn th.ương sọ não, vỡ xương gò mái phải, ch.ấn th.ương tay phải, chân phải.

Đỗ Văn Th.ắng ngồi dưới đất sau khi t.ông th.ượng ú.y Nguyễn Trọng Quý.

Th.ượng ú.y Nguyễn Trọng Quý đang được đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện.

Sau x.in l.ỗi, bố Đỗ Văn Th.ắng nói lời x.úc ph.ạm CSGT Hải Phòng b.ị t.ông tr.ọng th.ương?

Theo ông Đỗ Văn Vinh (sinh năm 1977, bố Đỗ Văn Th.ắng), con trai học hết lớp 8 thì nghỉ, hiện làm phụ sơn gần nhà. Sá.ng 9.7, Th.ắng được nghỉ làm nên mượn chiếc xe máy của anh họ đi chơi từ sớm.

Đỗ Văn Vinh cho hay, thời điểm đó còn sớm nên Đỗ Văn Th.ắng chủ quan, kh.ông đội m.ũ b.ảo h.iểm. Đến buổi trưa cùng ngày, trên đường về nhà thì Th.ắng b.ị CSGT thổi còi, y.êu c.ầu xuống xe nhưng kh.ông d.ừng l.ại mà tăng t.ốc b.ỏ ch.ạy.

Ông Đỗ Văn Vinh cho biết: “Lúc con tôi b.ỏ ch.ạy, có một đồng chí CSGT ch.ạy xe máy đ.uổi th.eo sau. Khi đến vị trí x.ảy r.a v.ụ t.ai n.ạn, có 3 đồng chí CSGT ch.ạy ra đường thổi còi. Do con tôi ch.ạy xe với t.ốc độ rất nhanh nên kh.ông thể d.ừng l.ại được, nếu đ.á.nh lái sang trái thì sẽ b.ị xe tải t.ông. Lúc đó con trai tôi bẻ lái sang phải để trá.nh CSGT, nhưng đồng chí CSGT kia thấy con tôi ch.ạy nhanh quá cũng trá.nh sang một bên, đúng chỗ con tôi đ.á.nh lái nên t.ai n.ạn x.ảy r.a”.

Sau khi sự việc x.ảy r.a, ông Đỗ Văn Vinh nói đã đến b.ệnh v.iện, gửi lời hỏi thăm và x.in l.ỗi gia đình th.ượng ú.y Nguyễn Trọng Quý.

Ông Vinh kh.ông muốn tr.anh c.ãi chuyện đúng sai vì việc đó có cơ qu.an ch.ức n.ăng. Điều ông mong muốn là Th.ắng và anh Quý sẽ sớm hồi phục. “Tôi biết anh Quý b.ị th.ươ.ng rất nặng và chỉ biết cầu mong cho anh nhanh khỏe lại”, ông Vinh nói.

Thế nhưng trong clip l.an tr.uyền nhanh trên FB chiều 12.7, ng.ười được cho là ông Đỗ Văn Vinh lại nói lời x.úc ph.ạm CSGT b.ị Đỗ Văn Th.ắng t.ông tr.ọng th.ương.

Clip cho thấy Đỗ Văn Th.ắng ngồi trên gi.ường bệnh vọc ĐTDĐ, còn ng.ười được cho là ông Đỗ Văn Vinh nói: “Trường hợp đấy là cuống, nếu CA kh.ông bước dạng chân ra thì th.ằng này lá.ch được lên trước. Vô tình một bước thôi là đ.âm vào nó”.

Đỗ Văn Th.ắng nói: “Đúng liều (CSGT liều – PV)” thì ng.ười kia nói tiếp: “Ai cũng bảo *éo hiểu sao t.ốc độ ấy mà đứng dạng há.ng ra đường để mình đ.âm vào làm gì kh.ông biết. Trời, lắm th.ằng ngu”.

FBer đăng clip này trong nh.óm hơn 1 triệu th.ành v.iên chú thích: “Thanh niên 16 t.uổi t.ông vào CSGT ở Hải Phòng hiện tại đã gần như bình phục. Hô.m nay, ng.ười nhà đã quay clip phỏng vấn thanh niên và ng.ười bố để chứng tỏ cho mọi ng.ười thấy cậu ta kh.ông sai, mà ng.ười sai là phía CSGT”.

Nếu đúng Đỗ Văn Vinh là ng.ười trong clip nói lời x.úc ph.ạm CSGT b.ị t.ông thì chứng tỏ cả hai bố ông chẳng h.ối h.ận gì và đ.á.ng b.ị dân m.ạng s.ỉ v.ả. Song, th.ông tin này được k.iểm ch.ứng.

Đỗ Văn Th.ắng b.ị x.ử l.ý thế nào?

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), thanh niên ch.ạy t.ốc độ cao và kh.ông ch.ấp h.ành tín hiệu dừng xe của CSGT là h.ành v.i ng.uy h.iểm đến t.ính m.ạng ng.ười th.i h.ành c.ông v.ụ.

Trong trường hợp này, h.ành v.i của thanh niên được x.á.c định tuy kh.ông mong muốn tước đoạt t.ính m.ạng ng.ười khá.c nhưng đã có ý th.ức bỏ m.ặc h.ậu qu.ả x.ảy r.a khi điều khiển xe t.ông CSGT.

Đây là lỗi cố ý giá.n tiếp quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ luật H.ình s.ự.

Khoản 2 Điều 10 BLHS quy định: “Người ph.ạm t.ội nhận thức rõ h.ành v.i của mình là ng.uy h.iểm cho xã hội, thấy trước h.ậu qu.ả của h.ành v.i đó có thể x.ảy r.a, tuy kh.ông mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho h.ậu qu.ả x.ảy r.a”. Như vậy, h.ậu qu.ả x.ảy r.a đến đâu thì ng.ười điều khiển phương tiện sẽ phải chịu trá.ch nhiệm tương ứng đến đó. Nếu g.ây ch.ết ng.ười, thanh niên này phải chịu trá.ch nhiệm h.ình s.ự về t.ội gi.ế.t ng.ười theo Điều 123 Bộ luật H.ình s.ự.

Do đến thời điểm này, t.ính m.ạng CSGT được đảm bảo nên có đủ c.ăn c.ứ x.á.c định h.ành v.i của thanh niên có d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội cố ý g.ây th.ương t.ích. Tội phạm và hình ph.ạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật H.ình s.ự. Hình ph.ạt áp d.ụng đối với thanh niên g.ây t.ai n.ạn phụ thuộc vào kết quả tỷ lệ th.ương t.ích của CSGT.

Theo Motthegioi.vn

 

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

S.ố.c: Phó phòng b.an Quản lý Thủ Thiêm r.ơi từ t.ầng 9 t ử v o.ng

Một ph.ó ph.òng Quản lý qu.y hoạch của b.an quản lý khu đô thị mới Th.ủ Th.iêm, TP.HCM đượ…