Trang chính Kinh doanh Sharp Việt n.am khẳng định Asanzo ‘gi.ả m.ạo b.ằng ch.ứng sở hữu c.ô.ng nghệ’

Sharp Việt n.am khẳng định Asanzo ‘gi.ả m.ạo b.ằng ch.ứng sở hữu c.ô.ng nghệ’

14 min read
Comments Off on Sharp Việt n.am khẳng định Asanzo ‘gi.ả m.ạo b.ằng ch.ứng sở hữu c.ô.ng nghệ’
0
134

Chiều 19-9, c.ô.ng ty TNHH Điện t.ử Sharp Việt n.am – c.ô.ng ty c.on của Tập đoàn Sharp (Nhật) – phát th.ô.ng báo khẳng định Tập đoàn Asanzo gi.ả m.ạo b.ằng ch.ứng về việc Asanzo đang sở hữu c.ô.ng nghệ Nhật Bản do Sharp-Roxy (Hong Kong) chuyển giao.

Ông Phạm Văn Tam – ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị c.ô.ng ty c.ổ phần Tập đoàn Asanzo – giới thiệu quy trình sản xuất tivi “Đỉnh cao c.ô.ng nghệ Nhật Bản” – Ảnh: NGỌC HIỂN

Theo ô.ng Masashi Kubo, tổng giám đốc c.ô.ng ty TNHH Điện t.ử Sharp Việt n.am, c.ô.ng ty c.ổ phần Tập đoàn Asanzo đã gi.ả m.ạo b.ằng ch.ứng về việc tuyên b.ố trước c.ô.ng chúng vào ngày 17-9 rằng Asanzo đang sở hữu c.ô.ng nghệ Nhật Bản, dựa trên mối hợp tá.c giữa Asanzo và Sharp-Roxy (Hong Kong).

Theo Sharp Việt n.am, từ ngày 25-9-2016, Tập đoàn Sharp (Nhật Bản) đã kết th.úc việc liên doanh cùng c.ô.ng ty Điện t.ử Roxy, và Sharp-Roxy trở thành c.ô.ng ty c.on 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Sharp.

Đến ngày 31-10-2016, Tập đoàn Sharp đã hoàn th.ành v.iệc đăng ký thay đổi tên c.ô.ng ty, từ Sharp-Roxy (Hong Kong) thành c.ô.ng ty TNHH Sharp Hong Kong.

Ảnh chụp th.ô.ng báo của c.ô.ng ty Sharp Việt n.am

Theo Sharp Việt n.am, dựa trên cá.c cột mốc nói trên, việc Sharp-Roxy (Hong Kong) x.á.c nh.ận theo thư c.ô.ng b.ố của Asanzo vào ngày 12-9 từ buổi họp báo vừa qua của Asanzo là “kh.ô.ng thể x.ảy r.a”, nếu kh.ô.ng m.uốn nói là “gi.ả m.ạo”.

Đồng thời, nội dung mà Asanzo đưa ra “Sharp Roxy Hong Kong tuyên b.ố và khẳng định rằng chúng tôi đang có hợp đồng kinh doanh với Asanzo, b.ao gồm bá.n linh kiện điện t.ử, chuyển giao phần mềm, c.ô.ng nghệ và cá.ch làm, cùng với cá.c dịch v.ụ l.iên qu.an, cho đến bây giờ, hợp đồng vẫn đang có hiệu lực là kh.ô.ng đúng sự thật”, tổng giám đốc Masashi Kubo nhấn mạnh.

Sharp Việt n.am cũng cho rằng việc gi.ả m.ạo chứng từ của Asanzo kh.ô.ng chỉ g.ây ả.nh h.ưởng đến ng.ười tiêu dùng mà còn g.ây ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến thương hiệu Sharp được g.ây dựng hơn 107 năm, “và điều này là hoàn toàn kh.ô.ng thể chấp nh.ận được”.

Đồng thời cho biết, Tập đoàn Sharp và Sharp Việt n.am đang tìm hiểu cá.c ph.áp l.ý cần thiết để theo đ.uổi v.ụ kiện Asanzo trong v.ai trò b.ảo v.ệ thương hiệu Sharp toàn cầu.

Cá.c thùng đựng TV có dòng chữ “Đỉnh cao c.ô.ng nghệ Nhật Bản” – Ảnh: Q.Đ.

Dự kiến ngày 30-8 sẽ có k.ết l.uận chính thức về v.ụ việc này, song cho đến nay cá.c cơ qu.an ch.ức năng cho biết vẫn đang ph.ối h.ợp đ.iều tr.a, l.àm r.õ cá.c ngh.i vấn l.iên qu.an đến Asanzo mà báo t.uổi tr.ẻ đặt ra trong loạt b.ài đ.iều tr.a th.ực h.iện vào thá.ng 6.

Trong th.ô.ng cáo báo chí phát đi ngày 5-9, Tổng cục H.ải qu.an nêu rõ mối qu.an h.ệ giữa c.ô.ng ty CP Tập đoàn Asanzo với cá.c c.ô.ng ty có chữ “Asanzo”: từ ngày 1-1-2017 đến 30-6-2019, c.ô.ng ty CP Tập đoàn Asanzo có qu.an h.ệ mua hàng với 58 c.ô.ng ty, trong đó có 9 c.ô.ng ty mang tên Asanzo.

Kết quả, Tổng cục H.ải qu.an đã x.á.c định được 58 c.ô.ng ty có hoạt đ.ộng mua bá.n linh kiện, hàng hóa với c.ô.ng ty CP Tập đoàn Asanzo; trong đó, 14 c.ô.ng ty b.ỏ tr.ốn, 4 c.ô.ng ty kh.ô.ng tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh, 7 c.ô.ng ty ng.ừng hoạt đ.ộng, 1 c.ô.ng ty kh.ô.ng hoạt đ.ộng tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và 32 c.ô.ng ty còn l.ại đang hoạt đ.ộng.

Theo thực tế k.iểm tr.a, x.á.c minh, H.ải qu.an k.ết l.uận nhiều c.ô.ng ty treo biển nhưng kh.ô.ng hoạt đ.ộng, địa chỉ đăng ký kinh doanh kh.ô.ng có thật. Một số c.ô.ng ty đã kh.ô.ng còn hoạt đ.ộng tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng tr.ên c.ổng th.ô.ng tin chưa cập nhật th.ô.ng tin. Có t.ình tr.ạng qua x.á.c minh chủ nhà kh.ai kh.ô.ng cho c.ô.ng ty thuê làm tr.ụ s.ở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn kh.ai địa chỉ của họ.

Theo đó, Tổng cục H.ải qu.an đã th.am m.ưu Bộ Tài chính có b.áo c.áo Thủ tướng Chính phủ về kết quả k.iểm tr.a, x.á.c minh th.ô.ng t.in b.áo chí phản ảnh về nội dung trên, trong đó chỉ ra một số d.ấu h.iệu v.i ph.ạm và kiến nghị cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an t.iếp t.ục đ.iều tr.a, x.á.c minh, x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh.

TRẦN VŨ ngh.i – NGỌC AN – LÊ THANH

Theo t.uổi tr.ẻ

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xóa sổ loạt cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM, Soya Garden còn cách nào thoát hiểm?

CEO của hãng này đã phủ nhận doanh nghiệp chuẩn bị “toang” như lời đồn thổi của nhiều ngườ…