Trang chính Pháp luật S.ư tr.ụ tr.ì l.à tiến sĩ Ph.ật h.ọc b.ị b.ắt gi.am vì h.iếp d.âm b.é g.ái 14 t.uổi

S.ư tr.ụ tr.ì l.à tiến sĩ Ph.ật h.ọc b.ị b.ắt gi.am vì h.iếp d.âm b.é g.ái 14 t.uổi

8 min read
Comments Off on S.ư tr.ụ tr.ì l.à tiến sĩ Ph.ật h.ọc b.ị b.ắt gi.am vì h.iếp d.âm b.é g.ái 14 t.uổi
0
129

Nghe b.é g.ái 14 t.uổi th.an b.uồn, s.ư tr.ụ tr.ì dẫn đi chơi rồi đ.ưa v.ào khá.ch s.ạn ở TP Cần Thơ h.iếp d.âm. N.ạn nh.ân t.ố c.áo và cơ quan CA đã kh.ởi t.ố, b.ắt gi.am.

ông Huỳnh Minh Toàn

Sá.ng 11-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online x.á.c nhận, C.ơ qu.an CSĐT CA TP Cần Thơ vừa r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và thực hiện l.ệnh b.ắt t.ạm gi.am ông Huỳnh Minh Toàn – pháp danh Thích Phước Hoàng – tr.ụ tr.ì ch.ùa H.K ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về h.ành v.i h.iếp d.âm ng.ười d.ưới 16 t.uổi.

Theo th.ông tin ban đầu, ông Toàn có h.ọc v.ị là t.iến s.ĩ, ông được bổ nhiệm l.àm tr.ụ tr.ì ch.ùa H.K vào ngày 28-9-2018. Ngoài ra, ông Toàn còn phụ trá.ch một ng.ôi ch.ùa khá.c ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

N.ạn nh.ân được x.á.c định mới 14 t.uổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng. B.é g.ái được gia đình gửi vào tịnh tâm ở một ngôi chùa tại TP.HCM và gặp ông Toàn.

Tại đây, ông Toàn nghe b.é g.ái th.an b.uồn ph.iền nên dẫn đi chơi một số nơi. Ngày 27-6 vừa qua, khi đến tham quan tại một ng.ôi ch.ùa lớn nhất TP Cần Thơ ông T.oàn đ.ã đ.ưa b.é g.ái này vào nh.à ngh.ỉ trên địa bàn quận Ninh Kiều để th.ực h.iện h.ành v.i h.iếp d.âm.

N.ạn nh.ân sau đ.ó đã t.ố giá.c ra cơ quan CA địa phương và ông Toàn b.ị b.ắt gi.ữ. Tại CA quận Ninh Kiều, ông Toàn bước đầu qu.anh c.o nhưng sau đó nh.ận t.ội. Do b.é g.ái mới 14 t.uổi nên CA quận Ninh Kiều đã chuyển v.ụ việc lên C.ơ qu.an CSĐT CA TP Cần Thơ th.ụ l.ý theo th.ẩm qu.yền.

S.ư Thích Chơn Minh – Trưởng Ban Trị s.ự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp – x.á.c nhận đã rút lại quyết định bổ nhiệm tr.ụ tr.ì đ.ối v.ới ông Huỳnh Minh Toàn do đã được c.ơ qu.an CA th.ông báo ông này đang b.ị b.ắt gi.am để đ.iều tr.a h.ành v.i “h.iếp d.âm”.

Ban Trị s.ự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng đã có văn bản gửi đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam th.ông báo v.ụ việc và đ.ề ngh.ị rút giấy tờ h.ành đ.ạo, rút lại b.ằng t.iến s.ĩ Ph.ật h.ọc của ông Toàn.

V.ụ á.n đang được Cơ quan CSĐT CA TP Cần Thơ đ.iều tr.a.

CHÍ HẠNH – THÀNH NHƠN

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

k.ết l.uận đ.iều tr.a n.ữ s.inh giao gà b.ị gi.ế.t: Vì ng.ười M.ẹ n.ợ 300 triệu

k.ết l.uận đ.iều tr.a của CA tỉnh Điện Biên cho rằng: để đ.òi khoản n.ợ 300 triệu, Vì Văn …