Trang chính Đời sống T.âm s.ự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: “Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình”

T.âm s.ự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: “Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình”

16 min read
Comments Off on T.âm s.ự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: “Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình”
0
103

“Sinh được 3 ngày tôi mới được gặp c.on, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã s.ốc khi thấy hình hài c.on m.ình. Cuộc đời quá nh.ẫn t.âm, kh.ô.ng cho c.on đôi tay đã đành, còn b.ắt c.on phải gá.nh ch.ịu nhiều căn B.ệnh khá.c…”, ng.ười M.ẹ tr.ẻ g.ạt n.ước m.ắ.t khi nhắc đến số ph.ận của c.on trai m.ình.

Số ph.ận ngh.iệt ng.ã

Nhìn đôi tay kh.ô.ng có hình hài của c.on trai 11 thá.ng t.uổi đang nằm trên gi.ường B.ệnh, ch.ị Trần Thị Nhân (27 t.uổi, ngụ th.ôn Diên Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) l.ại tủi thân, kh.óc nghẹn.

“Ngày m.ang th.ai, dù hoàn cảnh kh.ó kh.ăn nhưng tôi vẫn v.ay mượn tiền bạc để đi th.ăm kh.ám đầy đủ theo định kỳ. Mua thêm sắt, can-xi uống và rất an tâm khi bá.c sĩ k.ết l.uận th.ai nh.i phát triển bình thường. Nào ngờ, ngày th.ằng b.é cất tiếng kh.óc chào đời, g.ia đ.ình tôi chưa kịp hạnh phúc thì đã ch.ế.t lặng khi nhìn thấy c.on kh.ô.ng có cả 2 tay. c.on cũng kh.ô.ng kh.óc, da tím tái, mặt sưng lên.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 1.

Chào đời, b.é Kiệt đã phải gá.nh ch.ịu bất hạnh khi kh.ô.ng có đôi tay.

Sau khi th.ăm kh.ám, bá.c sĩ k.ết l.uận c.on mắc cùng lúc nhiều căn B.ệnh hiểm nghèo như B.ệnh t.im, suy giáp. Họ khuyên g.ia đ.ình kh.ô.ng nên cho tôi biết sớm vì s.ợ b.ị s.ốc, ả.nh h.ưởng đến S.ức kh.ỏe. Tôi kh.óc suốt thời gian dài vì thương c.on, vì chưa thể chấp nh.ận sự thật quá đ.au l.òng này”.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 2.

Ngoài kh.ô.ng có đôi tay, b.é Kiệt mắc phải B.ệnh suy giáp, t.im b.ẩm s.inh

Ngay từ lúc cất tiếng kh.óc chào đời, sự sống của b.é Ngô Trần Tuấn Kiệt (11 thá.ng t.uổi, c.on trai ch.ị Nhân) phụ thuộc vào b.ệnh v.iện. 3 thá.ng t.uổi, b.é Kiệt đã phải trải qua ca ph.ẫu th.uật t.im. Hiện b.é Kiệt chỉ n.ặng 8kg, chưa biết bò, chưa biết ngồi dù đã gần 1 t.uổi.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 3.

Đã 11 thá.ng t.uổi nhưng đ.ứa tr.ẻ vẫn chưa biết ngồi, chưa biết bò.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 4.

3 thá.ng t.uổi b.é Kiệt đã phải trải qua những ca ph.ẫu th.uật đ.au đ.ớn.

“Tôi kh.ô.ng dám ước c.on m.ình có đôi tay. Tôi chỉ ước B.ệnh tật sẽ kh.ô.ng h.ành h.ạ để c.on được sống bình yên như những đ.ứa tr.ẻ khá.c mà kh.ó quá. Tôi kh.ô.ng còn nhớ n.ổi đã b.ao nhiêu lần ng.ã quỵ, sống trong l.o l.ắng vì s.ợ c.on kh.ô.ng còn cơ hội tỉnh l.ại để trở về n.ữa. Số ph.ận c.on tôi sao ngh.iệt ng.ã thế này”, anh Ngô Sỹ Khao (29 t.uổi, b.ố b.é Kiệt) chia sẻ trong đ.au đ.ớn.

n.ước m.ắ.t ng.ười M.ẹ

b.é Kiệt là c.on thứ 2 của v.ợ ch.ồng ch.ị Nhân. Trước đ.ứa tr.ẻ còn một ch.ị gái 6 t.uổi, đang học lớp 1. Kinh tế phụ thuộc vào một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, vá.c keo, đội đ.á, phu g.ạch, bơm thuốc trừ s.âu, d.iệt cỏ… v.ợ ch.ồng ch.ị Nhân cũng đều nh.ận làm.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 5.

“Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy c.on”, ch.ị Nhân đ.au đ.ớn chia sẻ.

“Từ ngày sinh c.on B.ệnh tật, tôi phải ở nhà ch.ăm s.óc c.on, ô.m c.on nằm V.iện nên chẳng thể làm được gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả g.ia đ.ình phụ thuộc hoàn toàn vào ch.ồng. Tiền CAh ấy nh.ận được là 140 nghìn đồng/ngày, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt một cá.ch tằn tiện và trang trải việc học hành cho c.on gái lớn.

Để có tiền ch.ạy chữa cho c.on, v.ợ ch.ồng tôi đã v.ay mượn hơn 100 triệu đồng từ họ hàng. Số tiền này quá lớn, c.on cái l.ại ốm đau thế này kh.ô.ng biết đến b.ao giờ mới trả được”, ch.ị Nhân thở dài.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 6.

Sự sống của b.é Kiệt phụ thuộc vào b.ệnh v.iện, những suất cơm, cháo tình thương.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 7.

“Mạnh mẽ lên c.on trai nhé. M.ẹ sẽ luôn là đôi tay của c.on”, ng.ười M.ẹ kh.óc nghẹn.

Bình quân mỗi thá.ng, b.é Kiệt phải nhập V.iện Trung ương đ.iều tr.ị từ 10 đến 15 ngày vì biến chứng của căn B.ệnh như viêm phổi n.ặng, sốt cao, co gi.ật, tiêu chảy… Cũng may nhờ những suất cơm, cháo từ thiện, M.ẹ c.on ch.ị Nhân mới cầm cự l.ại b.ệnh v.iện được lâu dài.

Tâm sự đ.au đ.ớn của ng.ười M.ẹ khi sinh c.on trai kh.ô.ng có 2 tay: Tôi đã s.ốc khi lần đ.ầu nhìn thấy hình hài c.on m.ình - Ảnh 8.

Sự sống của b.é Kiệt cần lắm sự chung tay chia sẻ của mọi ng.ười.

c.on B.ệnh tật, họ chẳng dám nghĩ đến tương lai, chỉ mong cố gắng làm việc để hàng thá.ng có tiền đưa c.on nhập V.iện giành l.ại sự sống. Để cho c.on được sống những thá.ng ngày bình yên trên cõi đời.

“Mạnh mẽ lên c.on trai nhé. Dù c.on có như thế nào vẫn là c.on của Ch.a M.ẹ. M.ẹ sẽ luôn là đôi tay của c.on.

M.ẹ kh.ô.ng cho phép c.on bỏ cuộc lúc này. kh.ó kh.ăn đến mấy g.ia đ.ình ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng. Để c.ứu c.on, Ch.a M.ẹ sẵn sàng chấp nh.ận tất cả, dù cả nhà phải ra đường ở”, ô.m c.on vào lòng, ch.ị Nhân kh.óc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho b.é Kiệt xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Ngô Sỹ Khao (b.ố b.é Kiệt), th.ôn Diên Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoặc STK của anh Khao: 4000205414217, ng.ân hàng Agrib.ank, chi nhá.nh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0385.051.924.

Trân trọng cảm ơn!

THEO HELINO

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh ngôi nhà Bá Kiến ở làng Vũ Đại trị giá hơn 700 triệu: Ngày xưa đẹp và to nhất vùng

ăn nhà có 3 gian được xây dựng theo lối nhà truyền thống Bắc Bộ Việt Nam và được làm toàn …