Trang chính Kinh doanh Tập đoàn Trung Nguyên phản đòn mạnh tay, tố bà Diệp Thảo ‘b.ịa đặt, phá hoại’

Tập đoàn Trung Nguyên phản đòn mạnh tay, tố bà Diệp Thảo ‘b.ịa đặt, phá hoại’

21 min read
Comments Off on Tập đoàn Trung Nguyên phản đòn mạnh tay, tố bà Diệp Thảo ‘b.ịa đặt, phá hoại’
0
323

Căng thẳng trong mối qu.an h.ệ Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục được đẩy lên cao khi trong một th.ông cáo báo chí được phát đi ngày 11/07/2019, Trung Nguyên Legend tố bà Thảo đã có h.ành v.i ‘vu cáo, b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật, phá hoại’.

Cuộc ch.iến pháp lý tại tập đoàn Trung Nguyên chưa có d.ấu h.iệu d.ừng l.ại.

Nhiều lời lẽ n.ặng n.ề nhằm vào bà Thảo

Theo tập đoàn này, ngày 30/6/2019, Công ty Trung Nguyên nhận được Đơn khiếu nại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc khiếu nại Công văn số 56/TA-KT ngày 28/6/2019 của TAND tỉnh Bình Dương về việc trả lời đơn kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan đ.iều tr.a, CA tỉnh Bình Dương về h.ành v.i Công ty Trung Nguyên làm giả tài liệu, con dấu.

Đồng thời, Trung Nguyên Legend tố bà Thảo “vu cáo và b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật” về việc Công ty Trung Nguyên gi.ả m.ạo hồ sơ, tài liệu.

Phía Trung Nguyên cho rằng bà Thảo chính là người cung cấp hồ sơ, tài liệu có dấu v.ết cắt ghép theo Kết luận giám định số 14/C09-P05 và Công văn số 14A/C09-P5 ngày 30/10/2019 của Viện Khoa học h.ình s.ự (KHHS), Bộ CA.

Căn cứ nội dung Kết luận giám định số 14/C09-P5 và Công văn số 14A/C09-P5 của Viện KHHS, tài liệu có dấu v.ết cắt ghép (ký hiệu A3-2) là tài liệu do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cung cấp cho T.òa á.n.

Phía Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng tài liệu này do chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương vì:

Hồ sơ đăng ký doanh ngh.iệp của CTCP Hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC) được lưu giữ tại Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương qua 08 lần đăng ký thay đổi, ghi nhận tại cá.c lần đăng ký thay đổi lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 và lần thứ 7 (từ năm 2012-2013) tại cá.c bút lục hồ sơ v.ụ á.n đều do bà Thảo – người đại diện theo pháp luật trước đây của Trung Nguyên IC ủy quyền/giới thiệu cho ông Nguyễn Văn Toản nộp hồ sơ đăng ký.

Theo biên bản làm việc của T.òa á.n, đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương x.á.c định: “Bản sao biên bản họp ĐHCĐ của CTCP Tập đoàn Trung Nguyên là do CTCP Hòa tan Trung Nguyên (mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người đại diện theo pháp luật) nộp cho phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương, cá.n bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương đã nhận hồ sơ của CTCP Hòa tan Trung Nguyên theo đúng hiện trạng và giữ nguyên t.ình tr.ạng của tài liệu đó. Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương hoàn toàn kh.ông có sửa chữa, điều chỉnh trong tài liệu do CTCP Hòa tan Trung Nguyên đã nộp”.

Trung Nguyên khẳng định bà Thảo mới là người cung cấp hồ sơ cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.

Hơn nữa, kể từ khi Trung Nguyên IC đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 21/4/2016, để thay đổi từ bà Thảo sang ông Vũ, bà Thảo luôn có thái độ “bất hợp tá.c, kh.ông đồng ý bàn giao” hồ sơ, giấy tờ pháp lý và con dấu cho ông Vũ.

Từ nội dung trên, Công ty Trung Nguyên khẳng định tài liệu có dấu v.ết cắt ghép là do bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương.

“Một điều đặc biệt vô lý là tài liệu có dấu v.ết cắt ghép (ký hiệu A3-2) do chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, thì chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại yêu cầu cơ qu.an ch.ức năng giám định chính tài liệu của mình, đ.ộng c.ơ x.ấu này của bà Lê Hoàng Diệp Thảo là nhằm k.éo dài thời gian gi.ải qu.yết v.ụ á.n, chiếm giữ tr.ái ph.ép chi nhá.nh Công ty cổ phần Hòa Tan Trung Nguyên tại Bắc Giang (nhà máy Bắc Giang) để hưởng lợi càng lâu càng tốt. Điều này thực sự đã làm ảnh hưởng rất ngh.iêm trọng đến uy tín và hoạt đ.ộng sản xuất kinh doanh hợp pháp của Trung Nguyên,” phía Tập đoàn Trung Nguyên phản pháo.

Tại Trung Nguyên IC, bà Thảo là cổ đông nắm 5% cổ phần, Trung Nguyên Legend nắm giữ 85% và ông Vũ nắm giữ 10%. Theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh ngh.iệp, với tỷ lệ dưới 10%, bà Thảo kh.ông có quyền yêu cầu T.òa á.n hủy bỏ Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.

Bà Thảo gi.ả m.ạo chữ ký ông Vũ?

Đá.ng chú ý, phía ông Vũ còn dùng những lời lẽ n.ặng n.ề khi tố bà Thảo đã từng có những h.ành v.i mang t.ính ch.ất vu cáo, gi.ả m.ạo tài liệu ở việc “chuyển nhượng b.ất h.ợp ph.áp và ch.iếm đ.oạt c.ông ty Trung Nguyên Singapore.”

“Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gi.ả m.ạo chữ ký của Nhà sá.ng lập – Ch.ủ t.ịch Đặng Lê Nguyên Vũ để chuyển nhượng b.ất h.ợp ph.áp toàn bộ tài sản (7,5 triệu cổ phần) của Công ty Trung Nguyên Singapore PTE.LTD sang cho cá nhân mình làm chủ sở hữu với giá 01 đô la Singapore….. , do đó T.òa á.n Singapore đã có th.ông báo về việc đưa ra x.ét x.ử vào ngày 24 và 30/7/2019”.

Ngoài ra, phía ông Vũ cũng tố bà Thảo “b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật” về người sá.ng lập Tập đoàn, “mạo danh” là người đồng sá.ng lập tập đoàn; b.ịa đặt th.ông tin sai sự thật về cá.c nhân viên, cấp quản lý của tập đoàn là “nh.óm thao túng và ch.iếm đ.oạt Trung Nguyên”.

Kể cả việc bà Thảo tuyên bố ông Vũ “m.ất năng lực h.ành v.i dân sự” cũng được phía Trung Nguyên cho rằng bà Thảo đang có âm mưu “chiếm bằng được tập đoàn Trung Nguyên”.

Phía ông Vũ cũng thẳng thừng tuyên bố kể từ sau bản á.n sơ thẩm số 291/2019/HNGĐ-ST ngày 27/3/2019 của TAND TP.HCM trong v.ụ li h.ôn, bà Thảo và ông Vũ đã kh.ông còn là vợ chồng sau gần 20 năm chung sống.

Nói về việc TAND TP.HCM áp d.ụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 28/3/2019 đối với ông Vũ và CTCP Đầu tư Trung Nguyên bằng một v.ụ kiện khá.c do bà Thảo kh.ởi k.iện, phía Trung Nguyên cho rằng quyết định này đã làm tê liệt cá.c hoạt đ.ộng sản xuất, kinh doanh của tập đoàn tại thị trường trong nước và quốc tế. Như vậy, bà Thảo đã kh.ởi k.iện tại 19 v.ụ kiện khá.c nhau trong quá trình tr.anh ch.ấp tại Trung Nguyên, b.uộc T.òa áp d.ụng 12 Quyết định áp d.ụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Như vậy, với ph.ản ứ.ng mới nhất từ phía Trung Nguyên Legend, c.ăng th.ẳng trong tr.anh ch.ấp pháp lý tại tập đoàn này đã được đẩy lên một nấc thang mới và sẽ còn nhiều điều cần mổ xẻ.

Hiền Anh

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Agrib.ank nói gì về việc hai ng.ười dân bỗng dưng mắc n.ợ 12,6 tỉ đồng?

Ng.ân hàng Nô.ng ngh.iệp và Phát triển nô.ng th.ôn Việt n.am (Agrib.ank) cho biết v.ụ việc…