Trang chính Thế giới Tàu Tr.ung Q.uốc Hải D.ương 8 đã x.âm ph.ạm thềm l.ục đ.ịa Việt Nam

Tàu Tr.ung Q.uốc Hải D.ương 8 đã x.âm ph.ạm thềm l.ục đ.ịa Việt Nam

11 min read
Comments Off on Tàu Tr.ung Q.uốc Hải D.ương 8 đã x.âm ph.ạm thềm l.ục đ.ịa Việt Nam
0
104

Người ph.át ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng t.ối 19-7 x.á.c nhận tàu kh.ảo s.át Hải Dương 8 của T.Q đã có h.ành v.i v.i ph.ạm vùng đ.ặc quyền k.inh tế và thềm l.ục địa Việt Nam ở k.hu v.ực phía Nam Biển Đông.

Tàu Hải Dương Địa ch.ất 8 của T.Q – Ảnh: C.ơ qu.an khảo sát địa chất T.Q

“Trong những ngày qua, nh.óm tàu khảo s.át Hải Dương 8 của T.Q đã có h.ành v.i v.i ph.ạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm l.ục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển h.oàn t.oàn của Việt Nam, được x.á.c định theo đúng cá.c qu.y đ.ịnh của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và T.Q đều là th.ành v.iên”, Người Phát ng.ôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Thu Hằng, Việt Nam đã tiếp x.úc nhiều lần với phía T.Q ở cá.c kênh khá.c nhau, trao c.ông h.àm ph.ản đ.ối, k.iên qu.yết y.êu c.ầu ch.ấm d.ứt ngay cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm, rút toàn bộ t.àu ra kh.ỏi vùng biển Việt Nam.

Việt Nam y.êu c.ầu T.Q t.ôn tr.ọng quy.ền ch.ủ quyền, quyền tài phá.n của Việt Nam vì qu.an h.ệ hai nước và ổ.n đ.ịnh, h.òa b.ình ở khu vực. Cá.c l.ực l.ượng chức năng trên biển của Việt Nam t.iếp t.ục triển kh.ai nhiều b.iện ph.áp phù hợp thực thi ch.ủ qu.yền, quyền ch.ủ quyền và quyền t.ài phá.n một cá.ch hòa bình, đúng ph.áp l.uật nhằm b.ảo v.ệ vùng biển Việt Nam.

Như đã khẳng định tại ph.át biểu của Người Ph.át ng.ôn Bộ Ngoại giao ngày 16-7, lập trường nhất quá.n của Việt Nam là k.iên qu.yết, kiên trì đ.ấu tr.anh bằng cá.c b.iện ph.áp hòa bình, ph.ù hợp với l.uật ph.áp qu.ốc t.ế, Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 trước b.ất cứ h.ành v.i nào x.âm ph.ạm chủ quyền, qu.yền ch.ủ quyền và quyền tài phá.n của Việt Nam trên cá.c vùng biển được x.á.c định ph.ù h.ợp với Công ước của LHQ về Luật Biển 1982.

Trước đó trong nhiều ngày gần đây, đã x.uất hiện những th.ông tin trái ngược và cả tr.anh c.ãi xung quanh đường đi của c.on tàu Hải Dương Địa ch.ất Bát hào (Hai Yang Di Zhi Ba Hao, tức tàu Hải Dương Địa chất 8).

Th.ông tin xuất ph.át từ những c.ập nh.ật của Giáo sư Ryan Martinson của Học viện Ch.iến tr.anh Hải quân Mỹ trên trang Twitter c.á nh.ân từ ngày 10-7.

Vị ch.uyên gia của Viện Nghiên c.ứu Hàng hải T.Q khẳng định Hải Dương Địa ch.ất Bát hào đã th.ực h.iện một hoạt đ.ộng thăm d.ò địa chất ở “vùng đ.ặc qu.yền kinh t.ế Việt Nam”, thuộc vùng nước ngay phía tây quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cũng theo GS Martinson, cá.c tàu dân quân của T.Q cũng tham gia hộ t.ống cho hoạt đ.ộng thăm dò của c.on tàu trên.

Hải Dương Địa chất 8 là c.on tàu thuộc s.ở h.ữu của C.ơ qu.an khảo s.át địa ch.ất T.Q (China Geological Survey – CGS), theo th.ông tin từ chính website c.ơ qu.an này.

Theo th.ông số của CGS, tàu Hải Dương Địa ch.ất 8 được ch.ế tạo năm 2017, rộng 20,4m, dài 88m. Con tàu n.ặng 2.368 tấn và có t.ổng trọng tải 6.918 tấn.

Theo Tuổi Trẻ

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Virus corona lan ra 29/31 tỉnh thành TQ: Thời gian vàng đã qua, chuyên gia “đào tẩu” khi thấy cảnh hãi hùng ở Vũ Hán

Theo Sina, tính đến 0h ngày 24/1 (giờ địa phương), số liệu thống kê của T.Q x.ác định có 8…