Trang chính Thế giới Th.ủ t.ướng Hun Sen: ‘Ông Lý Hiển Long có xem ph.iên t.òa x.ử Khmer Đỏ là h.ợp ph.áp?’

Th.ủ t.ướng Hun Sen: ‘Ông Lý Hiển Long có xem ph.iên t.òa x.ử Khmer Đỏ là h.ợp ph.áp?’

13 min read
Comments Off on Th.ủ t.ướng Hun Sen: ‘Ông Lý Hiển Long có xem ph.iên t.òa x.ử Khmer Đỏ là h.ợp ph.áp?’
0
346

Th.ủ t.ướng Campuchia đã đáp trả một cá.ch trực diện, kh.ông ngoại giao lòng vòng người đ.ồng c.ấp Singapore Lý Hiển L.o.ng trên trang FB chính thức bằng cả tiếng Anh và tiếng Khmer.

Thủ tướng Hun Sen: Ông Lý Hiển Long có xem ph.iên t.òa xử Khmer Đỏ là hợp pháp? - Ảnh 1.

Th.ủ t.ướng Campuchia Hun Sen – Ảnh: TTO

“Tuyên bố của ông cũng là một sự x.úc ph.ạm đến sự h.y s.inh lính tình nguyện Việt Nam đã giú.p giải ph.óng Campuchia khỏi ch.ế đ.ộ d.iệt chủng. Tuyên bố của ông đã nói với thế giới và nhân dân Singapore rằng cá.c l.ãnh đ.ạo Singapore đã nhúng tay vào việc th.ảm s.át người Campuchia”, ông Hun Sen nói thẳng trong bài viết được ph.át đi r.ạng sáng 7-6.

Nhà l.ãnh đ.ạo Campuchia đã “lấy làm tiếc s.âu s.ắc” trước một bài viết của ông Lý Hiển Long hô.m 31-5, trong đó đã dùng những chữ như “x.âm l.ược” và “ch.iếm đ.óng” để nói về những người lính tình nguyện Việt Nam đã giúp gi.ải ph.óng nhân dân Campuchia khỏi ch.ế đ.ộ d.iệt ch.ủng Khmer Đỏ.

Quan điểm “Việt Nam x.âm l.ược Campuchia” còn được ông Lý Hiển Long nh.ắc đến trong bài ph.át b.iểu tại Diễn đàn Shangri-la cùng ngày 31-5, nơi có sự hiện diện của rất nhiều qu.an ch.ức a.n n.inh hàng đầu cá.c nước trong khu vực.

“Những gì mà ông nói cho thấy Singapore khi đó đã ủng hộ ch.ế đ.ộ d.iệt chủng và mong muốn nó trở lại Campuchia như thế nào.

Singapore là nơi t.ổ ch.ức cuộc họp ba bên dẫn đến sự thành lập ch.ính ph.ủ liên minh của Campuchia Dân chủ (chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu – PV), thứ đã k.éo dài c.uộc ch.iến và những đau khổ của người dân Campuchia thêm 10 năm nữa. Đó là một hành đ.ộng chống lại nguyện v.ọng muốn được tồn tại, s.ống s.ót của nhân dân Campuchia”, th.ủ t.ướng Hun Sen nhắc lại lịch sử.

Nhà l.ãnh đ.ạo Campuchia kh.ẳng định những phát ngôn của ông Lý Hiển Long kh.ông chỉ là sự x.úc ph.ạm đến cá.c chiến sĩ t.ình ng.uyện Việt Nam, mà còn nói với thế giới và nhân dân Singapore rằng họ có những l.ãnh đ.ạo đã thực sự tiếp tay cho ch.ế đ.ộ m.an r.ợ của Pol Pot.

“Ông Lý Hiển Long, cuối cùng tôi hỏi ông câu này, ông có còn xem cá.c ph.iên t.òa x.ét x.ử những l.ãnh đ.ạo Khmer Đỏ là hợp pháp nữa kh.ông?”, thủ tướng Hun Sen hỏi thẳng.

Nguyên văn lời đáp trả của Th.ủ t.ướng Hun Sen: “Tôi lấy làm tiếc s.âu s.ắc khi đọc bài viết ngày 31-5 trên FB của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trong đó ông gửi lời ch.ia b.uồn trước sự ra đi của Đại tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda, người mà ông nói là “đã cùng với cá.c th.ành v.iên ASEAN khá.c (lúc đó chỉ có 5) phản đối Việt Nam xâm lược Campuchia và chính phủ Campuchia thay thế chế độ Khmer Đỏ…

Phát ngôn của ông Lý cho thấy quan điểm ủ.ng hộ lúc đó của Singapore đối với chế độ d.iệt chủng và mong muốn nó quay trở lại Campuchia như thế nào.

Singapore là nơi t.ổ ch.ức cuộc họp ba bên dẫn đến sự thành lập ch.ính p.hủ liên minh của Campuchia Dân chủ (chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot đứng đầu – PV), thứ đã k.éo dài c.uộc ch.iến và những đau khổ của người dân Campuchia thêm 10 năm nữa. Đó là một hành đ.ộng ch.ống lại nguyện v.ọ.ng muốn được tồn tại, sống s.ót của nhân dân Campuchia.

Cá.c phát ngôn của ông Lý còn là sự x.úc ph.ạm đến sự h.y s.inh của bộ đ.ội t.ình nguyện Việt Nam, những người đã giúp giải phóng Campuchia khỏi chế. đ.ộ d.iệt ch.ủng. Tuyên bố của ông còn nói với thế giới và nhân dân Singapore rằng cá.c l.ãnh đ.ạo Singapore đã nhúng tay vào việc th.ảm s.á.t người Campuchia.

Điều cuối cùng, tôi hỏi liệu ông, Lý Hiển Long, có còn xem cá.c ph.iên t.òa x.ét x.ử l.ãnh đ.ạo Khmer Đỏ là hợp ph.áp hay kh.ông?”

Thủ tướng Hun Sen: Ông Lý Hiển Long có xem ph.iên t.òa xử Khmer Đỏ là hợp pháp? - Ảnh 2.

Trang facebook đáp trả của Th.ủ t.ướng Hun Sen

Thủ tướng Hun Sen: Ông Lý Hiển Long có xem ph.iên t.òa xử Khmer Đỏ là hợp pháp? - Ảnh 3.

Trang bìa b.áo Khmer Times bằng tiếng Anh của Campuchia ngày 5-6 dẫn lại lời của Bộ trưởng Qu.ốc ph.òng Campuchia Tea Banh nhấn m.ạnh những ph.át ngôn của ông Lý Hiển Long là “s.ai sự thật và kh.ông thể ch.ấp nh.ận được” . Đại tướng Tea Banh kh.ẳng đ.ịnh người Campuchia biết ơn sự giúp đỡ của bộ đ.ội tình nguyện Việt Nam, xem ngày giải ph.óng kh.ỏi chế độ Khmer Đỏ là ngày s.inh thứ hai của mình

Theo Tuổi Trẻ

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Canada rối rít x.in l.ỗi vì bức ảnh gần 20 năm trước

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng x.in l.ỗi vào t.ối 18-9 sau khi một bức ảnh từ n…