Trang chính Pháp luật Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặt

Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặt

14 min read
Comments Off on Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặt
0
131

Sá.ng nay, lái xe Doãn Quý Phiến thực ngh.iệm lần 2 việc để quên b.é 6 t.uổi đến Tr.ường Gateway.

Cơ qu.an ch.ức năng của quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và g.ia đ.ình n.ạn nh.ân đang có mặt tại c.ổng Tr.ường Gateway để thực ngh.iệm lần 2 l.iên qu.an đến việc ch.áu b.é 6 t.uổi b.ị b.ỏ qu.ên trên xe ô tô d.ẫn đ.ến t.ử v.ong vào ngày 6/8.

7h15, b.ố n.ạn nh.ân  Lê Hoàng L. (6 t.uổi, h.ọc s.inh lớp 1 Tr.ường Gateway t.ử v.ong) cùng cá.c l.uật s.ư có mặt tại c.ổng Tr.ường để ch.ứng k.iến việc cơ qu.an ch.ức năng thực ngh.iệm lần 2.

Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtb.ố n.ạn nh.ân cùng l.uật s.ư đến rất sớm (áo sẫm)Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtb.ố n.ạn nh.ân ở trước c.ổng Tr.ường học Gateway

7h20, tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển chiếc xe ô tô đưa đón h.ọc s.inh tới c.ổng Tr.ường bên trong xe có đại diện CA, V.iện kiểm sát…

Sau khi thực ngh.iệm tại khu vực c.ổng Tr.ường, cơ qu.an ch.ức năng t.iếp t.ục cùng tài xế Phiến hướng về khu bãi xe ở học V.iện báo chí.

Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtCơ qu.an ch.ức năng có mặt tại khu vực thực ngh.iệm lần 2Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtTài xế Phiến cùng g.ia đ.ình n.ạn nh.ân trong buổi thực ngh.iệm sá.ng nay Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtTài xế được đi xuống phía dưới c.ổng Tr.ường (áo đen)Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtTài xe Phiến (áo đen)

Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặt

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng lên xe cùng ô.ng Phiến để d.i ch.uyển về khu bãi xe học V.iện báo chí Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtChiếc xe ô tô đến bãi đỗ xe của học V.iện báo chí Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtChiếc xe được đỗ đúng nơi trước đó lái xe Phiến đỗ ở học V.iện báo chí

8h, xe ô tô do tài xe Phiến điều khiển d.i ch.uyển đến khu vực bãi xe Học V.iện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại đây, tài xế đã thực ngh.iệm việc đỗ xe r.ồi mở của xe đi xuống r.ồi đi ra khu vực gửi xe máy. Khi đến nơi để xe máy, tài xế Phiến lấy chìa kh.óa xe r.ồi n.ổ máy đi về nhà.

Thực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtThực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtThực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặtThực ngh.iệm lần 2 v.ụ b.é trai Tr.ường Gateway t.ử v.ong, tài xế Phiến có mặt

Ông Đinh Minh Tảo – V.iện tr.ưởng VKSND Cầu Giấy cho biết, buổi thực ngh.iệm sá.ng nay được đ.iều tr.a viên và k.iểm s.át v.iên th.ực h.iện, việc làm này diễn ra hoàn toàn bình thường.

Ông Tảo nói, b.à Nguyễn Bích Quy chưa được dẫn giải đến h.iện tr.ường. Trong quá trình thực ngh.iệm, nếu thấy cần thiết cơ qu.an ch.ức năng sẽ đưa n.ữ b.ị c.an đến.

Kết thức buổi thực ngh.iệm sá.ng nay, tài xế Phiến lấy xe máy từ bãi xe của Học V.iện Báo chí và tuyên truyền đi về nhà.

Buổi thực ngh.iệm sẽ t.iếp t.ục vào 15h chiều nay.

Trước đó, ô.ng Đinh Minh Tảo, V.iện tr.ưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết, v.ụ á.n đang trong giai đoạn đ.iều tr.a tích cực nên những t.ình t.iết trong đ.ơn kiến nghị của phía b.ị h.ại đã được c.ơ qu.an t.ố t.ụng th.u th.ập, l.àm r.õ.

Chiều 30/8, việc thực ngh.iệm đ.iều tr.a lần đ.ầu tiên được tiến hành. c.ảnh s.át đưa tài xế Doãn Quý Phiến đến nơi x.ảy r.a v.ụ á.n.

Sá.ng 6/8, ô.ng Phiến lái ôtô chở b.à Nguyễn Bích Quy đi đón ch.áu L. tại t.òa nhà Trung Yên Plaza. b.é trai này ngồi ở hàng ghế sát dãy cuối.

Khi đến Tr.ường, b.à Quy đưa 2 ch.áu quấy kh.óc vào Tr.ường. Cá.c h.ọc s.inh còn l.ại tự xuống xe. Xe buýt sau đó được tài xế đ.ưa v.ề bãi đỗ xe Học V.iện Báo chí và Tuyên truyền.

Chiều cùng ngày, ô.ng Quý đ.á.nh ôtô trở l.ại Tr.ường để đưa h.ọc s.inh về nhà thì ph.át h.iện b.é L. nằm trên sàn xe. n.ạn nh.ân được đưa đi c.ấp c.ứu nhưng đã t.ử v.ong ngoại V.iện.

CA Hà Nội k.ết l.uận b.é trai ch.ế.t ng.ạt do suy hô hấp, tuần hoàn s.ốc nhiệt trong kh.ô.ng gian giới hạn. Thời gian t.ử v.ong khoảng 9-12h tính từ thời điểm kh.ám ngh.iệm t.ử th.i lúc 0h30 ngày 7/8. Kết quả gi.ám đ.ịnh cũng loại trừ ng.uyên nh.ân b.é trai t.ử v.ong do tá.c đ.ộng ng.oại l.ực.

Ngày 27/8, c.ơ qu.an đ.iều tr.a kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am 3 thá.ng b.à Nguyễn Bích Quy (n.ữ monitor đưa đón h.ọc s.inh) về t.ội Vô ý làm ch.ế.t ng.ười.

Ngày 3/9, CA quận Cầu Giấy t.iếp t.ục kh.ởi t.ố ô.ng Doãn Quý Phiến về cùng t.ội d.anh trên. Nhưng khá.c với b.à Quy, ô.ng Phiến được t.ại ng.oại.

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bé gái 12 tuổi nói dối khiến bạn trai bị b.ắt

Dù mới dưới 13 tuổi nhưng bé gái lại nói mình 24 tuổi và qu.an h.ệ t.ình d.ục với bạn trai…