Trang chính Tin nóng “Tiền của phật t.ử c.ô.ng đức, tại sao sư Thích Thanh Toàn đ.òi lấy làm của riêng m.ình?”

“Tiền của phật t.ử c.ô.ng đức, tại sao sư Thích Thanh Toàn đ.òi lấy làm của riêng m.ình?”

12 min read
Comments Off on “Tiền của phật t.ử c.ô.ng đức, tại sao sư Thích Thanh Toàn đ.òi lấy làm của riêng m.ình?”
0
344

“Đây là tiền c.ô.ng đức của cá.c phật t.ử nhưng vị này l.ại lấy làm của riêng… đó là tham sân si. Đạo đức nhà phật kh.ô.ng chấp nh.ận việc này. Của dân phải trả cho dân, tiền đó được đưa ra để làm việc tu bổ tôn tạo th.ắng cảnh, thiền môn phải trả cho thiền môn chứ tại sao l.ại đ.òi lấy làm của riêng m.ình?”

Sau khi b.ị t.ố “g.ạ tình” một n.ữ ph.óng viên, trước áp lực của dư luận, tại cuộc họp chiều 5/10, Đại đức Thích Thanh Toàn (tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng, Tam Đảo) đã xin xả giới hoàn tục vì “kh.ô.ng xứng đ.á.ng làm một ng.ười đệ t.ử xuất gia”.

Mặc dù đã xin xả giới hoàn tục nhưng sư Toàl.ại xin giữ l.ại t.ài s.ản c.á nh.ân gồm đất đai, trang trại để “nuôi cá.c ch.áu ăn học và làm từ thiện cho b.ệnh v.iện”. Vị sư này cho biết, “nếu tính t.ài s.ản bây giờ cũng khoảng 200-300 tỷ đồng”.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, GS Trần Lâm Biền cho rằng, khi còn giữ v.ai trò là sư tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng (Chùa Địa Ng.ục), sư Thích Thanh Toàn kh.ô.ng đi buôn, kh.ô.ng làm gì… mà chỉ “dựa vào tôn giáo để lấy tiền từ phật t.ử”.

“Tiền đó kh.ô.ng phải để cho sư ăn chơi, nh.ảy múa. Phật t.ử m.uốn đóng góp cúng dường cho nhà phật”, và GS Trần Lâm Biền khẳng định “tiền đấy của nhà phật chứ kh.ô.ng phải của sư”.

“Anh lấy đâu ra số tiền đấy, nếu anh nói tiền dân cho riêng, anh nói cụ thể ra, chúng tôi đi hỏi ng.ười đấy? Có phải họ cho anh riêng hay họ cho anh để làm việc nhà phật? Nếu của nhà phật thì kh.ô.ng thể nói là của anh. Giờ anh xin xả giới, thì số tiền ấy, t.ài s.ản ấy anh phải trả l.ại cho t.ổ ch.ức khá.c”, GS Trần Lâm Biền b.ày tỏ.

"Tiền của phật t.ử c.ô.ng đức, tại sao sư Thích Thanh Toàn đ.òi lấy làm của riêng m.ình?"© Infonet “Tiền của phật t.ử c.ô.ng đức, tại sao sư Thích Thanh Toàn đ.òi lấy làm của riêng m.ình?”

Bình luận về việc sư Toàn cho rằng “xả giới với t.ài s.ản đang có khoảng 200- 300 tỷ đồng sẽ thoải mái ăn chơi, có thể lấy được v.ợ”, GS Trần Lâm Biền b.ức x.úc khẳng định “kh.ô.ng được đâu, hãy lao đ.ộng chứ đừng lấy tiền c.ô.ng đức làm việc đó”.

Đặc biệt, với việc xin l.ại số t.ài s.ản mà theo lời vị sư Toàn lúc chưa xả giới nói trị giá 200- 300 tỷ đồng, GS Trần Lâm Biền cho rằng vị sư này đã v.i ph.ạm ngh.iêm trọng tới đ.ạo đ.ức nhà phật, v.i ph.ạm chính sá.ch ph.áp l.uật nhà nước.

“Đây là tiền c.ô.ng đức của cá.c phật t.ử nhưng vị này l.ại lấy làm của riêng… đó là tham sân si. Đạo đức nhà phật kh.ô.ng chấp nh.ận việc này. Của dân phải trả cho dân, tiền đó được đưa ra để làm việc tu bổ tôn tạo nơi danh lam th.ắng cảnh, thiền môn, phải trả cho thiền môn chứ tại sao l.ại đ.òi lấy làm của riêng m.ình?”, GS Trần Lâm Biền nhấn mạnh.

Còn với qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật, GS Trần Lâm Biền khẳng định, kh.ô.ng có chính sá.ch của nhà nước cho phép “tiền c.ô.ng đức thành tiền c.á nh.ân”.

Đồng tình với quan điểm này, l.uật s.ư Trương Anh Tú, Đoàn l.uật s.ư TP Hà Nội cũng đặt vấn đề, sư Th.ầy lấy tiền đấy ở đâu ra? Đi vào chùa với hai b.àn tay trắng mà hoàn tục l.ại có tiền, thế thì phải chăng nơi này là nơi kiếm tiền? Sư Th.ầy kh.ô.ng buôn bá.n thì chỉ có tiền của chúng sinh đóng góp cho nhà chùa th.ô.ng qua sư Th.ầy.

Do đó, sư Toàn có nghĩa v.ụ phải chứng minh nguồn gốc t.ài s.ản của m.ình. Nếu sư Toàn kh.ô.ng hề có t.ài s.ản thừa kế, kh.ô.ng kinh doanh gì trong thời gian tu tập mà có sinh lời, t.ài s.ản mua bằng tiền cúng dường, tiền c.ô.ng đức của Phật t.ử, thì phải chuyển l.ại cho chùa.

Load More In Tin nóng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo nhảy lầu t.ự t.ử sau tuyên án: TAND tỉnh Bình Phước nói hoàn toàn công tâm, vô tư

– 10h sáng nay (30-5) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước t.ổ ch.ức họp báo vụ ông Lươ…