Trang chính Thời sự TP.HCM ‘chê’ c.ô.ng nghệ x.ử l.ý nước thải nano của Nhật Bản

TP.HCM ‘chê’ c.ô.ng nghệ x.ử l.ý nước thải nano của Nhật Bản

8 min read
Comments Off on TP.HCM ‘chê’ c.ô.ng nghệ x.ử l.ý nước thải nano của Nhật Bản
0
309

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho rằng thiết b.ị của Cô.ng ty JVE chỉ là máy xục khí đ.ơn thuần, hoàn toàn kh.ô.ng có cơ chế ph.ân h.ủy cá.c chất ô nh.iễm trong nước.

Đầu thá.ng 6, Cô.ng ty c.ổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) có c.ô.ng văn gửi UBND TP.HCM về đề xuất thay thế cá.c trạm x.ử l.ý nước thải dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và rạch Xuyên Tâm bằng thiết b.ị x.ử l.ý nước theo c.ô.ng nghệ đang áp d.ụng tại sô.ng Tô Lịch (Hà Nội).

Sau khi ngh.iên c.ứu đề xuất thay thế cá.c trạm x.ử l.ý nước thải trên một số tuyến kênh, rạch của Cô.ng ty JVE, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đ.ề ngh.ị cá.c sở, ngành t.iếp t.ục ngh.iên c.ứu vì đề xuất này chưa đủ cơ sở.

Theo phía Cô.ng ty JVE, c.ô.ng nghệ Nano-Bioreactor có khả năng tạo ra cá.c bọt khí mịn, dễ dàng hòa tan vào môi trường nước th.ô.ng qua cá.c tấm vật liệu tạo ra từ đ.á núi lửa.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM nh.ận xét thiết b.ị c.ung c.ấp oxy này kh.ô.ng phải nguồn cung vô tận, khi ng.ừng c.ung c.ấp điện năng thì thiết b.ị cũng kh.ô.ng hoạt đ.ộng.

Sở cũng nh.ận định thiết b.ị hoàn toàn kh.ô.ng có khả năng ph.ân h.ủy cá.c chất ô nh.iễm trong nước bởi cơ chế để ph.ân h.ủy, tạo ra cá.c gốc tự do cần có cá.c tá.c nhân oxy hóa rất mạnh (O3, H2O2…). Thiết b.ị của JVE chỉ là máy xục khí đ.ơn thuần, để có khả năng ph.ân h.ủy nước cần thiết kế thêm máy xục ozone t.ốn rất nhiều năng lượng.

Cá.c kỹ sư của c.ô.ng ty JVE đang lắp đặt thiết b.ị Bioreactor trên sô.ng Tô Lịch. Ảnh: Việt Hùng.

Đối với khả năng c.ải t.ạo lớp bùn lắng, Sở cho rằng lớp bùn được làm sạch trong quá trình xục khí sẽ phụ thuộc vào kết cấu thiết b.ị, bá.n kính ả.nh h.ưởng. Lớp bùn sau khi làm sạch có khả năng tr.ôi đi và tái trở thành bùn kỵ khí tại khu vực khá.c. Bởi vậy để c.ải t.ạo lớp bùn này của mỗi c.on kênh, rạch cần đặt nhiều thiết b.ị từ đ.ầu đến cuối nguồn nước.

Bên cạnh đó, nước bên trong kênh, rạch là dòng nước luân chuyển, kh.ó đ.á.nh giá hiệu quả x.ử l.ý của c.ô.ng nghệ mà JVE đề xuất.

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho rằng cần đợi kết quả thử ngh.iệm, số liệu quan trắc từ đoạn sô.ng Tô Lịch đã áp d.ụng c.ô.ng nghệ này để có thể đ.á.nh giá khá.ch quan hơn.

Theo Zing

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

k.ẻ đ.ánh cháu bé 12 tuổi đa ch.ấn th.ương có thể đối diện án ph.ạt nào?

Luật sư Hoàng t.ùng cho rằng, người đàn ông c.ôn đ.ồ đ.ánh cháu bé 12 tuổi đến ch.ấn th.ươ…