Trang chính Giáo dục Tr.ường C.ảnh s.át m.ất ngôi t.ốp đ.ầu, ngành Y “nhường” cho Khoa học máy tính

Tr.ường C.ảnh s.át m.ất ngôi t.ốp đ.ầu, ngành Y “nhường” cho Khoa học máy tính

18 min read
Comments Off on Tr.ường C.ảnh s.át m.ất ngôi t.ốp đ.ầu, ngành Y “nhường” cho Khoa học máy tính
0
178

Điểm chuẩn hầu hết đều tăng, sự thay đổi đến từ một số ngành “t.ốp đ.ầu”. Cá.c trường vẫn t.iếp t.ục c.ô.ng b.ố điểm chuẩn hô.m nay.

Điểm chuẩn Tr.ường ĐH Kinh tế TP.HCM từ 21,6 đến 25,1Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân cao nhất 26,72Điểm chuẩn Tr.ường ĐH Cô.ng nghệ Giao th.ô.ng vận tải năm 2019

Khoa học máy tính “lên ngôi”

Nhìn vào d.iễn b.iến điểm chuẩn năm nay, Tr.ường ĐH Bá.ch kh.oa Hà Nội có lẽ là một trong số những trường “hạnh phúc” nhất.

Điểm thành c.ô.ng của trường này trong mùa tuyển sinh năm nay là trường đã “lấy được” trên 60% thí sinh trúng tuyển tổ hợp A00 thuộc top 5% toàn quốc. Trong đó, có 1/3 số thí sinh trong diện top 1% có tổng điểm khối A00 cao nhất toàn quốc.

Điểm trúng tuyển vào trường cũng d.ao đ.ộng ở mức cao, từ 20 – 27,42 điểm. Ngành Cô.ng nghệ th.ô.ng tin vẫn giữ mức điểm chuẩn cao nhất trong cá.c năm gần đây; và năm nay chuyên ngành Khoa học máy tính “lên ngôi” với 27.42 điểm, tăng 2.4 điểm so với năm ngoái.

Chương trình tiên tiến kh.oa học dữ liệu và trí tuệ nh.ân t.ạo là một ngành mới của trường nhưng cũng có mức điểm trúng tuyển khá cao là 27 điểm.

Cá.c ngành khá.c cũng có xu hướng tăng, ví d.ụ ngành Kỹ thuật cơ điện t.ử tăng 2,15 điểm; Kỹ thuật Điều khiển – tự đ.ộng hóa tăng 2,15 điểm; Kỹ thuật Máy tính tăng 3.35 điểm.

Khoa học máy tính cũng là chuyên ngành cao nhất nhì tại Tr.ường ĐH Cô.ng nghệ (ĐH quốc gia Hà Nội). Năm nay, chuyên ngành này cũng tăng 3 điểm so với năm ngoái, từ 22 điểm lên 25 điểm. Ngành Cô.ng nghệ th.ô.ng tin của trường này cũng tăng 2,1 điểm so với năm 2018.

Ở Tr.ường ĐH Kinh tế quốc dân, điểm chuẩn của chuyên ngành Khoa học máy tính là 23.7, tăng 2.2 điểm so với năm trước.

Ngành Sư phạm có nhúc nhích

Điểm chuẩn vào cá.c ngành của Tr.ường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2019 d.ao đ.ộng từ 16 – 26,4 điểm (b.ao gồm cả cá.c ngành ngoài sư phạm). Năm 2018, mức điểm chuẩn vào trường này từ 16 – 24.8 điểm.

Ngành Sư phạm Toá.n học dạy bằng tiếng Anh l.ấy đ.iểm cao nhất với khối A00 (Toá.n, Lý, Hóa) là 26.4, hơn năm ngoái 1.6 điểm. Năm ngoái, Ngành Sư phạm Toá.n học dạy bằng tiếng Anh cũng là ngành l.ấy đ.iểm cao nhất.

Ngành Sư phạm tiếng Anh cũng tăng 1.44 điểm, từ 22,6 lên 24. 04. Giống như mọi năm, nhiều ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn thấp, chỉ 16-17 điểm, như ngành Cô.ng tá.c x.ã h.ội, Sinh học, Triết học hay Việt Nam học, …

Tại Tr.ường ĐH Sư phạm Huế, mức điểm chuẩn của cá.c ngành năm nay là 18, bằng điểm sàn khối ngành sư phạm, và tăng 1 điểm so với năm 2017.

CA, quân đội m.ất ngôi t.ốp đ.ầu

Một điều b.ất ng.ờ là Học viện Cảnh s.át nh.ân dân đã m.ất ngôi t.ốp đ.ầu khi mức điểm chuẩn của trường “lao dốc” so với năm ngoái. Cụ thể, điểm chuẩn cá.c ngành ngh.iệp v.ụ c.ảnh s.át phía Bắc với thí sinh n.am năm nay giảm nhiều so với 2018, thậm chí có ngành giảm 7,5 điểm.

Nếu như năm 2018 khối A1 của đ.ối t.ượng thí sinh này điểm chuẩn là 27,15 thì năm nay lao dốc còn 19,62; khối D1 năm ngoái là 24,65 thì năm nay còn 19,88; khối C03 “bảo toàn điểm số” hơn cả, nhưng cũng gi.ảm nh.ẹ hơn 1 điểm, xuống còn 23.

Kh.ô.ng “lao dốc” như Học viện Cảnh s.át nh.ân dân, nhưng điểm chuẩn của Học viện An ninh nhân dân năm nay cũng kh.ô.ng còn ch.ót vót đ.ầu bảng như những năm trước.

Một số ngành của trường này năm nay giảm hơn so với năm ngoái, ví d.ụ, Ngành Nghiệp v.ụ a.n n.inh đối với n.am ở tổ hợp C01 giảm 2,35 điểm ở phía Bắc; 4,15 điểm ở phía Nam.

Nhiều trường “khởi sắc”, có trường đứng yên

Học viện Ng.ân hàng mức điểm chuẩn cũng có phần “khởi sắc” so với năm ngoái khi năm nay thí sinh có 21 điểm kh.ô.ng thể đỗ vào được Học viện này. Mức điểm chuẩn cá.c ngành của Học viện này năm 2019 khá đồng đều và d.ao đ.ộng từ 21,5 đến 24,75.

Một ngành khá “đắt giá” của Học viện Hàng kh.ô.ng là “Quản lý b.ay” cũng tăng điểm chuẩn từ 21,35 lên 24,2.

Ngành Khoa học Xã hội năm nay cũng có điểm chuẩn khá cao. Thậm chí, tại Tr.ường ĐH Khoa học x.ã h.ội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), mức điểm chuẩn vào ngành Đô.ng phương học, tổ hợp C00 còn lên tới 28,50 điểm; ngành Đô.ng Nam Á học có điểm chuẩn là 27 điểm, tăng 2 điểm so với năm ngoái.

Trong khi đó, cá.c trường thuộc khối kỹ thuật vẫn t.iếp t.ục có mức điểm chuẩn tương tự năm ngoái. Một nửa trong số cá.c ngành của Tr.ường ĐH Xây dựng có mức điểm chuẩn chỉ từ 15 đến 16 điểm. Trong đó có đến 9 ngành có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 15; cao nhất vẫn là ngành Kiến trúc với 19,5 điểm.

Mức điểm trúng tuyển của Tr.ường ĐH Giao th.ô.ng vận tải phong phú hơn, với một số ngành lên tới 20,95. Tuy nhiên, cũng có những nggành chỉ l.ấy đ.iểm chuẩn còn chưa đến 15 điểm.

Cụ thể, ngành Toá.n ứng d.ụng có điểm chuẩn trúng tuyển chỉ 14,8; ngành Cô.ng nghệ kỹ thuật giao th.ô.ng (chuyên ngành Kỹ thuật a.n t.oàn giao th.ô.ng) là 14,6 điểm; ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao th.ô.ng) và chuyên ngành Máy xây dựng có cùng mức điểm chuẩn là 14,65; Ngành Kỹ thuật xây dựng c.ô.ng trình th.ủy là 14,5. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật xây dựng c.ô.ng trình giao th.ô.ng có nhiều nh.óm chuyên ngành có mức điểm chuẩn thấp d.ao đ.ộng từ 14,1 đến 14,93.

Th.úy Nga – Thanh Hùng

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Từ năm 2020, học phí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm học tới từ 17-30 triệu đồng

Năm 2020, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 6.700-6.800 chỉ tiêu với phương th…