Trang chính Giáo dục Từ tháng 7/2019 bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau

Từ tháng 7/2019 bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau

5 min read
Comments Off on Từ tháng 7/2019 bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau
0
344

Khi cấp bằng cử nhân cho sinh viên tốt ngh.iệp sẽ kh.ông ghi hình thức đào tạo chính quy hay kh.ông chính quy (từ xa, tại chức, liên th.ông).

Từ ngày 1/7/2019, Luật giáo d.ục Đại học sửa đổi 2018 được Quốc hội khóa XIV th.ông qua b.ắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, một trong số cá.c quy định mới góp phần tạo điều kiện cho cá.c sinh viên dù được đào tạo theo hình thức khá.c nhau nhưng khi tốt ngh.iệp đẳng đại học được c.ông nhận như nhau, có cơ hội ngang nhau trong việc tuyển d.ụng lao đ.ộng.

Tu thang 7/2019 bang dai hoc chinh quy va tai chuc co gia tri ngang nhau hinh anh 1

 Bằng tốt ngh.iệp Đại học. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khoản 23 Điều 1 Luật giáo d.ục đại học sửa đổi năm 2018 quy định rõ: “Văn bằng giáo d.ục đại học thuộc hệ thống giáo d.ục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Đồng thời, quy định “người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành cá.c nghĩa vụ, trá.ch nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo d.ục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng”.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy, quy định mới khuyến khích cơ sở giáo d.ục đại học ưu tiên tuyển d.ụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên, phát triển và ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển cá.c ngành đào tạo.

Thay vì ưu tiên tuyển d.ụng người có trình độ từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật giáo d.ục đại học 2012.

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

M.ẹ gi.áo v.iên, c.on kh.ô.ng đủ tiền đi học đại học

Với mức lương chỉ hơn 1 triệu đồng từ nghề gi.áo v.iên, c.ô Hằng kh.ô.ng đủ kinh tế cho c.…