Trang chính Kinh doanh Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL kh.ẳng đ.ịnh vẫn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico

Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL kh.ẳng đ.ịnh vẫn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico

8 min read
Comments Off on Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL kh.ẳng đ.ịnh vẫn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico
0
111

Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL khẳng định vẫn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico

Mặc dù tỷ lệ sở hữu c.ổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico của Cô.ng ty đã giảm còn 49,24% nhưng Cô.ng ty vẫn đang nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico khi ô.ng Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức v.ụ Ch.ủ t.ịch HĐQT HAGL Agrico và số lượng th.ành v.iên trong HĐQT của HAGL Agrico đại diện cho Cô.ng ty vẫn chiếm đa số.

Trước nhiều tin đồn HAGL (HAG) kh.ô.ng còn là c.ô.ng ty m.ẹ của HAGL Agrico sau khi Cô.ng ty c.ô.ng b.ố danh sá.ch c.ổ đô.ng lớn sau khi hoàn tất phát hành c.ổ phần chuyển đổi, Cô.ng ty vừa có văn bản chính thức đính chính luồng th.ô.ng tin này.

Chi tiết, HAGL cho biết HAGL Agrico vẫn là c.ô.ng ty c.on của doanh ngh.iệp và vẫn t.iếp t.ục được hợp nhất vào BCTC của Cô.ng ty.

Văn bản phía doanh ngh.iệp ghi nh.ận: “Gần đây trên một số phương tiện th.ô.ng tin đại chúng có đề cập việc Cô.ng ty chỉ còn sở hữu 49,24% c.ổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico và kh.ô.ng còn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát HAGL Agrico sau đợt tăng vốn điều lệ để chuyển đổi 221.710 trái phiếu thành 221.710.000 c.ổ phiếu HNG. Cô.ng ty xin được giải thích rõ vấn đề như sau:

Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL khẳng định vẫn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico - Ảnh 1.

Theo đó, mặc dù tỷ lệ sở hữu c.ổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico của Cô.ng ty đã giảm còn 49,24% nhưng Cô.ng ty vẫn đang nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico khi ô.ng Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức v.ụ Ch.ủ t.ịch HĐQT HAGL Agrico và số lượng th.ành v.iên trong HĐQT của HAGL Agrico đại diện cho Cô.ng ty vẫn chiếm đa số (4 th.ành v.iên trên tổng số 7 th.ành v.iên). Như vậy, về mặt luật pháp HAGL Agrico vẫn là c.ô.ng ty c.on của HAGL và vẫn được hợp nhất BCTC vào Cô.ng ty”.

Tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%, HAGL khẳng định vẫn là c.ô.ng ty m.ẹ nắm quyền k.iểm s.oát đối với HAGL Agrico - Ảnh 2.

Động thái mới đây, HAGL Agrico (HNG) t.iếp t.ục th.ô.ng qua việc chuyển nhượng c.ô.ng ty c.on cho THADI. Chi tiết, Cô.ng ty vừa qu.yết đ.ịnh chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của m.ình tại Cô.ng ty TNHH Đô.ng Pênh cho THADI, số vốn góp chuyển nhượng là 99,875% vốn Đô.ng Pênh.

Như vậy, b.ầu Đức đang dần “thanh lọc” hoàn toàn HAGL Agrico từ một doanh ngh.iệp đ.ầu tư đa dạng, tập trung làm cây ăn trái, theo như khẳng định tại ĐHĐCĐ thường niên 2019. Năm ngoái, HAGL cũng kh.ô.ng còn nắm quyền k.iểm s.oát HAGL Land sau khi doanh ngh.iệp này phát hành riêng lẻ c.ổ phần cho phía THACO. Nửa đ.ầu năm nay, Cô.ng ty cũng kh.ô.ng còn nguồn thu từ bò, thuỷ điện.

Theo Trí thức tr.ẻ

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

b.à Lê Hoàng Diệp Thảo t.ung b.ằng ch.ứng mới khẳng định ‘vẫn là c.ổ đô.ng sá.ng lập Trung Nguyên’

b.à Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định cho tới thời điểm hiện tại, b.à vẫn đang là c.ổ đô.ng sá…