Trang chính Thời sự V.ay 8 triệu qua app, 2 thá.ng sau trả gần 200 triệu vẫn chưa hết

V.ay 8 triệu qua app, 2 thá.ng sau trả gần 200 triệu vẫn chưa hết

31 min read
Comments Off on V.ay 8 triệu qua app, 2 thá.ng sau trả gần 200 triệu vẫn chưa hết
0
113

ch.ị Phạm Thị Tuyết Mai lướt FB, thấy hiện lên một ứng d.ụng cho v.ay tiền online. Đang lúc cần 8 triệu cho ng.ười thân v.ay, ch.ị Mai nhấp vào ứng d.ụng có tên là “v.ayv.ay” để v.ay tiền.

v.ay 8 triệu qua app, 2 thá.ng sau trả gần 200 triệu vẫn chưa hết - Ảnh 1.

Cá.c app cho v.ay nở rộ và l.ừa rất nhiều khá.ch hàng. Kh.ô.ng ít ng.ười phải c.ầu c.ứu đến cơ qu.an ch.ức năng – Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chúng tôi lần theo địa chỉ bạn đọc phản ảnh đến báo và gặp ch.ị Phạm Thị Tuyết Mai – ng.ười v.ay tiền – đang nằm đ.iều tr.ị ở b.ệnh v.iện. Câu chuyện v.ay tiền qua cá.c ứng d.ụng được ch.ị thuật l.ại.

Lãi “c.ắt c.ổ”

Một ngày đ.ầu thá.ng 7-2019, ch.ị Phạm Thị Tuyết Mai (24 t.uổi, ngụ Tiền Giang) đang lướt FB thì thấy hiện lên một ứng d.ụng cho v.ay tiền online. Đang lúc cần 8 triệu cho ng.ười thân v.ay, ch.ị Mai nhấp vào ứng d.ụng có tên là “v.ayv.ay” để v.ay tiền.

Khi tải ứng d.ụng này về, màn hình hiện lên y.êu c.ầu cho phép ứng d.ụng truy cập vào danh bạ, hình ảnh và vị trí để “tăng tỉ lệ duyệt h.ồ s.ơ đến 99%”. Nghĩ rằng kh.ô.ng ả.nh h.ưởng gì nên ch.ị Mai nhấp vào “đồng ý”.

Sau đó, ứng d.ụng y.êu c.ầu ch.ị Mai chụp hình giấy tờ t.ùy thân và khuôn mặt của m.ình trên ứng d.ụng này để đối chiếu. Và sau cá.c thao tá.c, từ lúc tải ứng d.ụng đến khi ch.ị nh.ận được tiền chỉ m.ất khoảng 2 phút.

Có những ứng d.ụng kh.ó hơn thì vài chục phút hay lâu hơn cũng chỉ trong ngày là ng.ười v.ay được “giải ng.ân”. Số tiền v.ay được chuyển ngay vào tài khoản của ch.ị Mai.

Tuy nhiên, do những ứng d.ụng (app) này chỉ giới hạn số tiền v.ay 1-4 triệu đồng nên b.an đ.ầu ch.ị phải v.ay tiền từ 4 ứng d.ụng khá.c nhau. Ngoài v.ay tiền từ ứng d.ụng “v.ayv.ay”, ch.ị Mai còn v.ay từ cá.c ứng d.ụng khá.c như “Samsetv.ay”, “I Dong” và “V Dong”.

“Do ng.ười thân tôi cần tiền gấp trong khi thấy việc v.ay tiền dễ dàng và đặc biệt lãi suất thấp nên tôi kh.ô.ng nghĩ ngợi gì mà liên tục thao tá.c để v.ay tiền. Ai ngờ đó là cái bẫy được giăng sẵn” – với vẻ mặt phờ phạc sau những ngày liên tục b.ị Kh.ủng b.ố t.inh th.ần, ch.ị Mai kể l.ại.

ng.ười v.ay b.ị l.ừa vào bẫy

Vẫn theo ch.ị Mai, từ những lời quảng cáo trên m.ạng lãi suất v.ay rất thấp, thậm chí 0%, nhưng bằng cá.ch “đẻ” ra cá.c loại phí như “phí dịch v.ụ”, “phí quản lý”…, tính ra cá.c app cho v.ay đã tính lãi “c.ắt c.ổ” khá.ch hàng.

Với cá.c ch.iêu th.ức mập mờ, cá.c app cho v.ay tiền online đưa ng.ười v.ay vào mê hồn trận, kh.ô.ng còn lựa chọn và r.ơi vào tròng. Bởi mọi việc chỉ vỡ lẽ khi việc đăng ký v.ay hoàn thành và kh.ô.ng thể quay l.ại, hoàn trả tiền.

Theo ch.ị Mai, sau khi đăng ký xong hết thì ứng d.ụng cho v.ay kh.ô.ng tính lãi suất nhưng l.ại tính “chi phí làm h.ồ s.ơ” từ 30-50% khoản v.ay thực tế.

“Ví d.ụ khi đăng ký v.ay 1,5 triệu, tôi chỉ thực nh.ận 1 triệu đồng, còn 500.000 đồng họ giữ l.ại với lý do “trừ phí h.ồ s.ơ”. Hơn n.ữa, tôi chọn thời gian trả là 30 ngày nhưng khi mọi việc xong xuôi thì hạn trả chỉ còn có 7 ngày.

Đến ngày thứ 7 tôi phải trả đủ 1,5 triệu đồng dù tôi chỉ v.ay được 1 triệu đồng” – ch.ị Mai nói và cho biết thêm cứ quá hạn 1 ngày sẽ b.ị tính lãi suất 2%, 2% t.iếp t.ục được tính vào “phí quản lý”.

6 ngày sau khi được “giải ng.ân”, ch.ị Mai liên tục nh.ận được điện thoại của ng.ười t.ự x.ưng là nhân viên bên cá.c ứng d.ụng cho v.ay tiền hối th.úc trả n.ợ.

ch.ị Mai cho biết b.an đ.ầu là những lời nhắc nhở, sau đó đến ngày thứ 7, ng.ười gọi điện luôn buô.ng những lời d.ọa nạt và b.ắt đ.ầu Kh.ủng b.ố t.inh th.ần bằng nhiều cá.ch khá.c nhau.

“Do đang kẹt tiền nên tôi kh.ô.ng có tiền trả. Hơn n.ữa việc tôi v.ay tiền là gi.ấu ch.ồng nên tôi tự tìm cá.ch xoay xở. Đang lúc bấn loạn thì nhân viên của ứng d.ụng đó hướng dẫn tôi v.ay tiền từ một ứng d.ụng khá.c để trả cho ứng d.ụng cũ.

Cũng như những lần trước, tôi chỉ cần nhấp vào một đường link liên kết đến một ứng d.ụng khá.c để v.ay tiền và trả cho ứng d.ụng cũ” – ch.ị Mai kể.

v.ay 8 triệu qua app, 2 thá.ng sau trả gần 200 triệu vẫn chưa hết - Ảnh 2.

ch.ịu kh.ô.ng n.ổi những lời đe d.ọa từ cá.c app v.ay tiền online, ch.ị Mai phải t.ự t.ử và đang được đ.iều tr.ị trong b.ệnh v.iện – Ảnh: MẬU TRƯỜNG

m.ất khả năng trả n.ợ nên t.ự v.ẫn

Cũng như những ứng d.ụng cho v.ay tiền cũ, khi ch.ị Mai v.ay 2 triệu đồng thì chỉ thực nh.ận được khoảng 1,4 triệu. Và cứ đến gần ngày trả n.ợ, những ng.ười tự nh.ận là nhân viên của cá.c ứng d.ụng này liên tục gọi điện Kh.ủng b.ố ch.ị Mai, có ngày ch.ị nh.ận được cả trăm cuộc điện thoại.

Chưa d.ừng l.ại ở đó, hình ảnh của ch.ị, thậm chí là ng.ười thân của ch.ị, cũng b.ị sử d.ụng để c.ắt ghép r.ồi đăng lên m.ạng x.ã h.ội với những lời lẽ th.ô t.ục, s.ỉ nh.ục, bôi nhọ.

Kh.ô.ng chỉ Kh.ủng b.ố ng.ười v.ay, những ng.ười tự nh.ận là nhân viên của cá.c ứng d.ụng này còn gọi điện vào những số điện thoại trong danh bạ là bạn bè, ng.ười thân của ch.ị Mai để ch.ửi rủa, m.ắng nhiếc thậm t.ệ.

Anh Lê Hải Đăng – ch.ồng ch.ị Mai – cho biết bỗng một ngày có một cuộc điện thoại gọi đến số điện thoại của anh r.ồi d.ọa nạt, ép anh phải th.úc ch.ị Mai trả n.ợ, nếu kh.ô.ng sẽ có chuyện x.ấu x.ảy r.a. b.à c.on, đồng ngh.iệp của ch.ị Mai cũng b.ị Kh.ủng b.ố vì… có số điện thoại lưu trong danh bạ của ch.ị Mai.

Cứ mỗi lần đến hạn trả tiền, kh.ô.ng còn cá.ch nào khá.c ch.ị Mai l.ại phải v.ay tiền từ ứng d.ụng mới để trả cho ứng d.ụng cũ. Đến nay, sau 2 thá.ng ch.ị đã v.ay tiền từ 64 ứng d.ụng. Tuy nhiên, một số ứng d.ụng cũ vẫn kh.ô.ng xóa n.ợ cho ch.ị mà t.iếp t.ục gọi điện Kh.ủng b.ố để ép đưa thêm tiền.

Theo anh Lê Hải Đăng, đến nay anh đã phải trả cho cá.c ứng d.ụng với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Thế nhưng v.ợ anh vẫn còn n.ợ cá.c ứng d.ụng v.ay với số tiền gần 100 triệu đồng n.ữa.

ch.ịu kh.ô.ng n.ổi với những khoản n.ợ từ trên trời r.ơi xuống và hình ảnh của bản thân b.ị bêu riếu trên m.ạng x.ã h.ội, ngày 26-8-2019, ch.ị Mai đã u.ống th.uốc trừ s.âu t.ự t.ử. Nhưng thật may mắn ch.ị được ng.ười nhà ph.át h.iện và đưa đến b.ệnh v.iện c.ứu chữa kịp thời.

Kh.ô.ng còn khả năng trả n.ợ, anh Đăng qu.yết đ.ịnh tr.ình b.áo c.ơ qu.an CA về sự việc trên.

“Thương v.ợ thương c.on, tôi cũng rá.ng ch.ạy vạy tiền để trả nhưng cứ trả được khoản này l.ại lòi ra khoản khá.c. Mỗi ngày có cả trăm cuộc điện thoại gọi để đ.òi tiền. Những khoản n.ợ đều từ việc v.ay cũng như tiền lãi phát sinh trên cá.c ứng d.ụng, app cho v.ay online. Chỉ 8 triệu đồng b.an đ.ầu, nay tôi đã trả gần 200 triệu nhưng vẫn chưa dứt. Hết cá.ch r.ồi!” – anh Đăng ngao ngá.n nói.

Ngày 10-9, l.ãnh đ.ạo CA thị xã Gò c.ô.ng cho biết đã nh.ận được đ.ơn t.ố c.áo của anh Đăng về v.ụ việc nói trên và đang đ.iều tr.a x.á.c minh sự việc.

Lãi suất bằng tiền v.ay!

Ông T. (50 t.uổi, ngụ quận 12, TP.HCM) kể: “Tui thấy trên m.ạng quảng cáo v.ay tiền qua app, thủ tục đ.ơn giản, giải ng.ân nhanh. Sẵn đang kẹt tiền, tui cũng v.ay thử để xoay xở”.

Sau một ngày đăng ký v.ay 4 triệu đồng, ô.ng được giải ng.ân qua tài khoản ngày 31-7. “Nhưng tiền v.ay chỉ còn hơn 3 triệu. Bên cho v.ay nói trừ tiền phí nào đó kh.ô.ng rõ” – ô.ng T. nhớ l.ại.

Đến ngày 27-8, bên cho v.ay nh.ắn, gọi ô.ng T. phải thanh toá.n tiền v.ay cộng tiền lãi hơn 6 triệu đồng. Trong quá trình đ.òi n.ợ, bên cho v.ay đăng hình ô.ng T. là “k.ẻ l.ừa đ.ảo”, r.ồi gửi cho nhiều ng.ười trong g.ia đ.ình, bạn bè trên m.ạng x.ã h.ội.

“Tui xin trả trước 5 triệu đồng, bên cho v.ay chấp nh.ận nhưng t.iếp t.ục đăng hình tui b.ị “lệnh tr.uy n.ã”. Để yên thân, ngày 10-9 tui chuyển khoản thêm gần 3 triệu đồng, tổng cộng tui phải trả 8 triệu đồng” – ô.ng T. than thở.

SƠN BÌNH

l.uật s.ư Nguyễn Văn Hậu (phó ch.ủ t.ịch Hội Luật gia TP.HCM):

Họ đang lá.ch luật để hoạt đ.ộng

Cho v.ay tiền qua app là một dạng tín d.ụng đen bằng c.ô.ng nghệ và đang lá.ch luật để hoạt đ.ộng. Đây là h.ành v.i v.i ph.ạm ph.áp l.uật. Bởi th.eo qu.y đ.ịnh, ngoài giấy phép đăng ký kinh doanh, để được hoạt đ.ộng cho v.ay tín d.ụng cần được Ng.ân hàng Nhà nước cấp phép.

Ngoài ra, việc nhân viên cá.c t.ổ ch.ức cho v.ay đưa hình ảnh ng.ười v.ay lên m.ạng x.ã h.ội với nội dung bôi nhọ, x.úc ph.ạm là trái ph.áp l.uật.

SƠN BÌNH ghi

Phát triển cho v.ay online, cần quản lý t.ốt

Từ thá.ng 6-2019, c.ơ qu.an dịch v.ụ tài chính Indonesia cho biết có 113 nền tảng cho v.ay trực tuyến đã được đăng ký, trong khi ước tính khoảng 1.000 nền tảng khá.c đang hoạt đ.ộng b.ất h.ợp ph.áp tại nước này.

Theo tạp chí Nikkei Asian Review, chính quyền Indonesia cho biết hình thức cho v.ay trực tuyến phi pháp xuất phát từ T.Q.

Để đối phó, Hiệp hội cho v.ay Fintech Indonesia đã thành lập vào thá.ng 10-2018. t.ổ ch.ức này giúp cá.c bên tham gia thị Tr.ường dịch v.ụ cho v.ay online có những qu.y đ.ịnh, quy chuẩn cụ thể hơn để hoạt đ.ộng.

Hiện nay tại Mỹ, Anh và Nhật Bản đều có những doanh ngh.iệp cho v.ay trực tuyến nhưng hoạt đ.ộng rất tích cực.

Theo một phân tích của Học V.iện Ng.ân hàng Phát triển châu Á, khung ph.áp l.ý được Chính phủ Anh lập ra hiện đang là mô hình thành c.ô.ng nhất để quản lý và phát triển mảng dịch v.ụ tín d.ụng này.

NGUYÊN HẠNH

Nguồn: t.uổi tr.ẻ

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đ…