Trang chính Thời sự V.ụ n.ữ trưởng phòng xài bằng của ch.ị: Rà s.o.át l.ại bằng t.ốt ngh.iệp Đại học Đà Nẵng

V.ụ n.ữ trưởng phòng xài bằng của ch.ị: Rà s.o.át l.ại bằng t.ốt ngh.iệp Đại học Đà Nẵng

9 min read
Comments Off on V.ụ n.ữ trưởng phòng xài bằng của ch.ị: Rà s.o.át l.ại bằng t.ốt ngh.iệp Đại học Đà Nẵng
0
52

Đại diện ĐH Đà Nẵng cho biết đang rà soát l.ại th.ô.ng tin n.ữ trưởng phòng ở Đắk Lắk mượn bằng cấp 3 của ch.ị gái và t.iếp t.ục theo học tại Tr.ường này.

Ngày 8/10, trao đổi với PV Báo Thời Đại, đại diện Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – ĐH Đà Nẵng cho biết, th.ô.ng qua báo chí, đ.ơn v.ị này đã nắm được th.ô.ng tin b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa mượn bằng cấp 3 của ch.ị gái để thăng tiến, giữ chức Trưởng phòng Quản trị – Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk.

“Chúng tôi đang cho rà soát l.ại quá trình học tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – ĐH Đà Nẵng của b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa. Chúng tôi cũng đã chủ đ.ộng làm việc với đ.ơn v.ị có ch.ức n.ăng để l.àm r.õ v.ụ việc. Khi có kết quả chính thức, nhà Tr.ường sẽ làm cá.c bước tiếp theo theo quy chế”.

n.ữ trưởng phòng b.ị t.ố dùng bằng cấp 3 của ch.ị gái để thăng tiến

Trước đó, th.ường tr.ực T.ỉnh ủ.y, b.an t.ổ ch.ức T.ỉnh ủ.y, Văn phòng T.ỉnh ủ.y, Đ.ảng ủy Khối cá.c c.ơ qu.an tỉnh Đắk Lắk nh.ận được đ.ơn t.ố c.áo (nặc danh) t.ố c.áo b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa, sinh ngày 25/5/1973, chức v.ụ: Trưởng Phòng Quản trị – Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk về cá.c nội dung: Tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1975); chưa học hết cấp 3 nhưng đã lấy bằng cấp 3 của b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa (là ch.ị r.uột) để đi học Trung cấp, học liên th.ô.ng lên Đại học và hiện nay đã học đến Thạc sỹ; đồng thời, kê kh.ai lý lịch cá.n bộ c.ô.ng chức kh.ô.ng trung thực…

Trong đó, b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa b.ị t.ố từng theo học tại ĐH Đà Nẵng, hệ đào tạo từ xa, chuyên ngành Kế Toá.n.

Ngay khi nh.ận được đ.ơn thư t.ố c.áo, th.ường tr.ực T.ỉnh ủ.y, b.an t.ổ ch.ức T.ỉnh ủ.y, Văn phòng T.ỉnh ủ.y đã kịp thời chỉ đạo, gi.ải qu.yết. Qua x.e.m x.ét nội dung đ.ơn t.ố c.áo và thẩm tra, x.á.c minh, đối chiếu với cá.c h.ồ s.ơ, tài liệu có l.iên qu.an, đến ngày 17/9, b.an t.ổ ch.ức T.ỉnh ủ.y k.ết l.uận nội dung đ.ơn t.ố c.áo b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa, sinh ngày 25/5/1973, chức v.ụ: Trưởng Phòng Quản trị – Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk có tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1975 như ở trên là đúng.

b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo) cũng đã th.ừa nh.ận đ.ơn t.ố c.áo với cá.c nội dung nêu trên là đúng sự thật và tự giá.c, th.ành kh.ẩn nh.ận kh.uyết đ.iểm, đ.ề ngh.ị được gi.ải qu.yết cho th.ôi v.iệc.

Tuy nhiên, l.ãnh đ.ạo b.an t.ổ ch.ức T.ỉnh ủ.y, Văn phòng T.ỉnh ủ.y đã kh.ô.ng đồng ý và thống nhất triển kh.ai quy trình x.e.m x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật đối với b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thảo) theo đúng qu.y đ.ịnh của Đ.ảng, Nhà nước.

Theo b.aomoi.com

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

S.ố.c: Phó phòng b.an Quản lý Thủ Thiêm r.ơi từ t.ầng 9 t ử v o.ng

Một ph.ó ph.òng Quản lý qu.y hoạch của b.an quản lý khu đô thị mới Th.ủ Th.iêm, TP.HCM đượ…