Trang chính Pháp luật V.ụ ô nh.iễm ng.uồn nước sô.ng Đà, t.iết l.ộ danh t.ính ng.ười bá.n dầu th.ải

V.ụ ô nh.iễm ng.uồn nước sô.ng Đà, t.iết l.ộ danh t.ính ng.ười bá.n dầu th.ải

6 min read
Comments Off on V.ụ ô nh.iễm ng.uồn nước sô.ng Đà, t.iết l.ộ danh t.ính ng.ười bá.n dầu th.ải
0
141

ch.ủ t.ịch HĐQT c.ô.ng ty CP gốm sứ Thanh Hà (tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Đức Truyền trưa nay cho biết đã x.á.c đ.ịnh được nhân viên bá.n dầu thải cho Lý Đình Vũ (SN 1982, quê Bắc Ninh).

n.am nhân viên của c.ô.ng ty Gốm sứ Thanh Hà là Trần Thành Trung (SN 1975) đã bá.n dầu thải của c.ô.ng ty cho Lý Đình Vũ.

“Mới đây, c.ơ qu.an CA đã làm việc với Trung để làm sá.ng tỏ v.ụ việc”, lời ô.ng Truyền.

l.ãnh đ.ạo c.ô.ng ty CP gốm sứ Thanh Hà kh.ẳng đ.ịnh, c.ô.ng ty kh.ô.ng có bất kỳ qu.an h.ệ nào với nh.óm ngh.i ph.ạm xả th.ải nguồn nước sô.ng Đà.

Về l.ời kh.ai của Vũ cho rằng, một ph.ụ n.ữ tên Trang (được cho là c.on gái của l.ãnh đ.ạo c.ô.ng ty) th.uê nh.óm Vũ đổ thải, ô.ng Truyền cho biết “phải chờ k.ết l.uận của c.ơ qu.an đ.iều tr.a”.

v.ụ ô nh.iễm nguồn nước sô.ng Đà, t.iết l.ộ danh t.ính ng.ười bá.n dầu thảiLý Đình Vũ

Trưa qua, đ.ối t.ượng Lý Đình Vũ đã ra tự th.ú tại CA tỉnh Bắc Ninh sau nhiều ngày l.ẩ.n tr.ốn. c.ơ qu.an CSĐT, CA tỉnh Hòa Bình đang t.ạ.m gi.ữ Vũ để đ.iều tr.a v.ụ xả th.ải g.â.y ô nh.i.ễm nguồn nước sạch sô.ng Đà.

Tại c.ơ qu.an CA, Vũ th.ừa nh.ận h.ành v.i của m.ình và cho biết, được một ph.ụ n.ữ của c.ô.ng ty g.ạch ở Phú Thọ thuê đ.ổ ch.ất th.ải.

Trước Vũ, 2 ngh.i ph.ạm Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú Văn Quan, Lạng Sơn) và Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tỉnh Bắc Ninh) đã b.ị t.ạm gi.ữ h.ình s.ự l.iên qu.a.n đến h.à.nh v.i xả chất thải vào nguồn nước sô.ng Đà.

Thám và Đại kh.ai, được Vũ thuê lái xe tải đi từ Bắc Ninh đến c.ô.ng ty g.ạ.ch, gốm sứ Thanh Hà lấy dầ.u th.ải, b.ơ.m vào 10 thùng chứa với t.ổng d.ung t.ích khoảng 10m3, sau đó về xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên gửi xe.

v.ụ ô nh.iễm nguồn nước sô.ng Đà, t.iết l.ộ danh t.ính ng.ười bá.n dầu thảic.ô.ng ty CP gốm sứ Thanh Hà

Ngày 8/10, cả 3 ng.ười đi 2 ô tô ch.ở dầu thải đến x.ã Phúc Tiến (Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đổ tr.ộm r.ồi b.ỏ tr.ốn.

v.ụ việc đ.ang được c.ơ qu.an ch.ức năng t.iếp t.ục đ.iều tr.a.

Đoàn Bổng

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Mẹ nữ sinh giao gà chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

Trần Thị Hiền viết đơn kháng cáo sau phiên xét xử sơ thẩm bị tuyên 20 năm t.ù với cáo buộc…