Trang chính Pháp luật VKS chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình ph.ạt đối với Hoàng Công Lương

VKS chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình ph.ạt đối với Hoàng Công Lương

13 min read
Comments Off on VKS chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình ph.ạt đối với Hoàng Công Lương
0
68

Sáng 14/6, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình (VKS) đã đọc bản luận t.ội và đề nghị cá.c mức ph.ạt t.ù đối với cá.c b.ị c.áo có kháng cáo trong v.ụ á.n h.ình s.ự “Vô ý làm ch.ế.t người” và “Thiếu trá.ch nhiệm gây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Xét đơn kháng cáo của b.ị c.áo Hoàng Công Lương, VKS cho rằng sau khi xảy ra s.ự c.ố Lương đã tích cực tham gia c.ứu chữa, b.ị c.áo có thân nhân tốt,…. Cá.c tình tiết giảm nhẹ này đã được ghi nhận ở bản án sơ thẩm.

Tại ph.iên t.òa phúc thẩm, b.ị c.áo đã ăn năn hối cải, thành kh.ẩn kh.ai báo, đã hỗ trợ cho mỗi gia đình n.ạn nh.ân 5 triệu đồng, vì vậy có cơ sở để Lương được hưởng cá.c tình tiết giảm nhẹ mới.

Tuy nhiên, VKS cho rằng v.ụ á.n này có tới 8 người ch.ế.t nên kh.ông chấp nhận việc xin hưởng án treo của Hoàng Công Lương mà chỉ chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ trá.ch nhiệm h.ình s.ự của Lương.

VKS chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình ph.ạt đối với Hoàng Công Lương - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Công Lương (trái).

Về kháng cáo của b.ị c.áo Trần Văn Th.ắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế, cá.c tình tiết gi.ảm nh.ẹ trá.ch nhiệm h.ình s.ự đã được tòa sơ thẩm ghi nhận. Hiện b.ị c.áo Th.ắng kh.ông còn tình tiết giảm nhẹ nào khá.c, tại ph.iên t.òa b.ị c.áo cũng kh.ông đưa ra được tình tiết nào mới. Vì vậy kh.ông ch.ấp nh.ận kháng cáo của b.ị c.áo.Về kháng c.áo của b.ị c.áo Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, những tình tiết gi.ảm nhẹ đã được ghi nhận tại bản án sơ thẩm. VKS cho rằng bản án 36 tháng t.ù đối với Hoàng Đình Khiếu là ph.ù hợp nên kh.ông ch.ấp nh.ận kh.áng cáo của b.ị c.áo Khiếu.

Về kháng cáo của b.ị c.áo Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, VKS nhận định việc truy cứu b.ị c.áo Dương là chính x.á.c, đúng người, đúng t.ội, bản án sơ thẩm tuyên 30 tháng t.ù là có căn cứ. B.ản á.n sơ thẩm đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ với Trương Quý Dương.

Hành vi của Dương là đặc biệt ngh.iêm trọng, do đó VKS bá.c kháng cáo xin được hưởng án treo của Trương Quý Dương.

Xét đơn kháng cáo của Đỗ Anh Tuấn, nguyên Giám đốc CTCP Dược phẩm Thiên Sơn, VKS cho rằng việc thiếu trá.ch nh.iệm của b.ị c.áo đã gây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng. Vì vậy, Đỗ Anh Tuấn phải chịu trá.ch nhiệm về h.ành v.i do mình g.ây ra. B.ản á.n sơ thẩm đã tuyên 30 tháng t.ù đối với Đỗ Anh Tuấn là kh.ông oan, đúng người, đúng t.ội. Do vậy, VKS kh.ông ch.ấp thuận kháng cáo kêu o.an của Đỗ Anh Tuấn.

Về trá.ch nhiệm dân sự, cá.c b.ị c.áo phải có trá.ch nhiệm b.ồi th.ường cho gia đình cá.c n.ạn nh.ân, tuy nhiên, cá.c b.ị c.áo đều là người của hai t.ổ ch.ức BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn nên hai t.ổ ch.ức này phải có trá.ch nhiệm b.ồi th.ường.

Cụ thể, BVĐK tỉnh Hòa Bình có trá.ch nhiệm b.ồi th.ường 70%, Công ty Thiên Sơn phải có trá.ch nhiệm b.ồi th.ường 30% còn lại cho 9 gia đình có người t.ử v.ong.

VKS cũng cho rằng xét đơn kháng cáo của BVĐK tỉnh Hòa Bình xin miễn trá.ch nhiệm h.ình s.ự cho Hoàng Công Lương là kh.ông có cơ sở.

VKS chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình ph.ạt của 9 gia đình bị h.ại đối với b.ị c.áo Hoàng Công Lương, kh.ông chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình ph.ạt của cá.c gia đình n.ạn nh.ân đối với Trương Quý Dương, Đỗ Anh Tuấn vì bản sán sơ thẩm đã ghi nhận việc này.

Như vậy, VKS kh.ông chấp nhận đơn kháng c.áo của Trần Văn Th.ắng, Hoàng Đình Khiếu, Đỗ Anh Tuấn, Trương Quý Dương; Ch.ấp nh.ận một phần đơn kháng cáo của đại diện người bị h.ại về xin giảm hình ph.ạt cho Hoàng Công Lương; Ch.ấp nh.ận một phần đơn kháng cáo của Hoàng Công Lương, giảm hình ph.ạt cho b.ị c.áo Hoàng Công Lương từ 36-39 tháng t.ù.

 THEO INFONET 

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

kh.ởi t.ố ‘tú b.à’ x.inh đ.ẹp điều hành đ.ường d.ây m.ại .d.âm nghìn USD

Nguyễn Thị Cúc (30 t.uổi, Hà n.am) b.ị kh.ởi t.ố về t.ội m.ôi gi.ới m.ại d.âm, gắn cho dàn…