Trang chính Thời sự Vợ ch.ồng cò mồi thi nhau lăng m.ạ, nh.ổ nước b.ọt vào mặt a.n n.inh hàng kh.ô.ng

Vợ ch.ồng cò mồi thi nhau lăng m.ạ, nh.ổ nước b.ọt vào mặt a.n n.inh hàng kh.ô.ng

14 min read
Comments Off on Vợ ch.ồng cò mồi thi nhau lăng m.ạ, nh.ổ nước b.ọt vào mặt a.n n.inh hàng kh.ô.ng
0
126

Vợ ch.ồng đ.ối t.ượng cò mồi có thâm niên hoạt đ.ộng tại sân b.ay Nội Bài có h.ành v.i ch.ửi bới và nh.ổ nước b.ọt vào mặt a.n n.inh hàng kh.ô.ng.

Một cặp v.ợ ch.ồng hành nghề cò mồi lâu năm tại sân b.ay Nội Bài (Hà Nội) vừa có h.ành v.i ch.ửi bới, lăng mạ, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt nhân viên a.n n.inh hàng kh.ô.ng r.ồi nằm lăn ra sân ăn vạ. Sự việc x.ảy r.a tại khu vực tr.ạm thu phí nhà ga hành khá.ch T1 – Cảng hàng kh.ô.ng quốc tế Nội Bài.

Vợ ch.ồng cò mồi thi nhau lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt a.n n.inh hàng kh.ô.ng - Ảnh 1.

7 thá.ng đ.ầu năm 2019, Cảng hàng kh.ô.ng quốc tế Nội Bài đã ph.át h.iện và ph.ối h.ợp x.ử l.ý 117 v.ụ việc l.iên qu.an xe dù, 9 v.ụ cò mồi, 154 v.ụ xe vãng lai kh.ai thá.c khá.ch kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh

Ng.uồn t.in của PV Báo Giao th.ô.ng tại sân b.ay Nội Bài cho hay, đ.ối t.ượng cò mồi này là Nguyễn Thị Hiên (47 t.uổi, trú tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Đây là cò mồi, chân gỗ, mời chào khá.ch chuyên ngh.iệp, thường xuyên xuất hiện tại sân b.ay Nội Bài từ nhiều năm nay.

Hô.m 19/8 vừa qua, l.ực l.ượng k.iểm s.oát a.n n.inh ph.át h.iện và ng.ăn ch.ặn đ.ối t.ượng cò mồi Nguyễn Thị Hiên đang dẫn 1 khá.ch n.ữ ra khu vực trạm thu phí để đ.ưa l.ên xe dù đang chờ sẵn chở khá.ch đi. Bị ngăn dẫn khá.ch, đ.ối t.ượng Nguyễn Thị Hiên kh.ô.ng chấp hành, cố tình mời chào khá.ch đi xe và có lời nói lăng mạ, x.úc ph.ạm, thá.ch thức và nhổ nước bọt vào mặt nhân viên a.n n.inh hàng kh.ô.ng đang thực thi v.ụ.

Trước tình hình này, n.ữ hành khá.ch được b.à Hiên mời chào đi xe đã rời đi. Khi hoạt đ.ộng dẫn khá.ch đi xe bất thành, đ.ối t.ượng Nguyễn Thị Hiên nằm lăn ra sân đỗ ô tô ăn vạ, có lời nói thá.ch thức l.ực l.ượng làm nhiệm v.ụ và liên tục g.ào th.ét, v.u kh.ống l.ực l.ượng a.n n.inh hàng kh.ô.ng đ.á.nh ng.ười.

Cùng thời điểm, ô.ng Vương Đồng Minh (57 t.uổi, ch.ồng b.à Hiên) lái xe đến khu vực tr.ạm thu phí cửa ra nhà ga T1 Nội Bài có lời nói x.úc ph.ạm l.ực l.ượng làm nhiệm v.ụ, d.ọa kiện l.ực l.ượng a.n n.inh lên Cục Hàng kh.ô.ng VN. L.ực l.ượng k.iểm s.oát a.n n.inh đã b.áo c.áo cá.n bộ trực và th.ô.ng báo Đồn CA sân b.ay quốc tế Nội Bài ph.ối h.ợp x.ử l.ý.

Trung tâm a.n n.inh hàng kh.ô.ng Nội Bài khẳng định, đây là hai đ.ối t.ượng cộm cá.n đã hoạt đ.ộng nhiều năm nay ở sân b.ay Nội Bài. L.ực l.ượng a.n n.inh đã nhiều lần b.ắt gi.ữ và b.àn giao cho Đồn CA sân b.ay Nội Bài x.ử l.ý nhưng sau đó đ.ối t.ượng l.ại t.ái ph.ạm.

Trong 7 thá.ng đ.ầu năm 2019, Cảng hàng kh.ô.ng quốc tế Nội Bài đã ph.át h.iện và ph.ối h.ợp x.ử l.ý 117 v.ụ việc l.iên qu.an xe dù, 9 v.ụ cò mồi, 154 v.ụ xe vãng lai kh.ai thá.c khá.ch kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh.

Dù đã siết chặt c.ô.ng tá.c ph.ối h.ợp với cá.c l.ực l.ượng ch.ức n.ăng để giảm thiểu và đẩy lùi t.ình tr.ạng này nhưng cảng này cũng th.ừa nh.ận rất kh.ó k.iểm s.oát những đ.ối t.ượng x.ấu trà trộn, mồi chài hành khá.ch lên những chiếc xe kh.ai thá.c tr.ái ph.ép và thu tiền vô t.ội vạ, làm ả.nh h.ưởng hình ảnh và uy tín của cảng.

Cảng hàng kh.ô.ng quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khá.ch nên đón xe tại khu vực qu.y đ.ịnh cho taxi hoạt đ.ộng. Tại đây, cá.c hãng nhượng quyền kh.ai thá.c tại Nội Bài t.uyệt đ.ối kh.ô.ng được t.ừ ch.ối khá.ch trong cá.c trường hợp đi ch.ặng ngắn, xa trung tâm thành phố, hoặc có h.ành v.i bá.n khá.ch, chuyển khá.ch sang phương tiện khá.c.

Cá.c hãng đều phải cam kết tuân th.ủ đầy đủ cá.c qu.y đ.ịnh hiện hành của ph.áp l.uật và của cảng, đồng thời chịu s.ự r.àng b.uộc của nhiều điều khoản ch.ặt chẽ khi ký kết hợp đồng, như: Xe phải có phù hiệu, niêm yết rõ giá cước v.ận ch.uyển còn hiệu lực, đồng hồ tính tiền còn k.ẹp chì n.iêm ph.ong và hoạt đ.ộng bình thường…

, THEO BÁO GIAO THÔNG

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Một bệnh nhân người Quảng Bình về từ Hàn Quốc, sốt cao nhưng kh.ông chịu khai báo

Một bện‌h nhân về từ Hàn Quốc, di chuyển nhiều nơi, cho đến khi ố‌m nặng mới vào cấp cứ‌u,…