Trang chính Kinh doanh VPBank l.ãi k.ỷ lục hơn 10.334 tỷ đồng trong năm 2019

VPBank l.ãi k.ỷ lục hơn 10.334 tỷ đồng trong năm 2019

14 min read
Comments Off on VPBank l.ãi k.ỷ lục hơn 10.334 tỷ đồng trong năm 2019
0
370

VPBank lãi kỷ lục hơn 10.334 tỷ đồng trong năm 2019

Ngân hàng mẹ đóng g.óp 57% vào tổng l.ợi nhuận của ngân hàng hợp nhất.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa công bố th.ông tin kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 với l.ợi nh.uận cao kỷ lục.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất trong năm của ngân hàng đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2018. Nếu tính riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi thì ngân hàng này dẫn đầu về doanh thu. Tăng trưởng tín dụng đạt đạt 17,6%, cao hơn so với t.ăng tr.ưởng trung bình toàn hệ thống. Tăng trưởng huy động vốn ở mức 23,7% so với năm 2018.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong năm 2019 của ngân hàng đạt mức kỷ lục là 10.334 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12,3% so với năm 2018.

Như vậy, VPBank đã chính thức ghi tên vào câu lạc bộ các ngân hàng lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu lợi nhuận năm qua, lợi trước thuế của riêng ngân hàng mẹ đạt 5.835 tỷ đồng, chiếm gần 57% tổng lợi nhuận hợp nhất. Nếu tính riêng lợi nhuận được tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng, tỷ lệ tăng trưởng l.ợi nhuận lên đến 23,9%. Như vậy công ty con Fe Credit năm qua đạt lợi nhuận gần 5.000 tỷ đồng – cũng là một số cao kỷ lục của công ty tài chính này.

Ngân hàng cho biết động lực ch.ính gi.úp VPBank đạt lợi nhuận kỷ lục từ sự đột phá của hầu hết các phân khúc khách hàng, đặc biệt là sự đ.ột ph.á ở các phân khúc tài chính tiêu dùng, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo ngân hàng, điều đó lý giải vì sao lợi nhuận từ ngân hàng mẹ ngày càng đ.óng góp tỷ trọng nhiều hơn vào lợi nhuận hợp nhất.

Bằng cách tập trung khai thác sâu tệp khách hàng cá nhân hiện hữu, song song với việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng hệ sinh thái th.ông qua những sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, lợi nhuận đến từ phân khúc khách hàng cá nhân đã tăng hơn 120% so với năm 2018. Đây là mức tăng trưởng m.ạ.nh nhất được ghi nhận trong phân khúc khách hàng cá nhân của ngân hàng này từ trước đến nay.

Hoạt động kinh doanh trong các phân khúc khách hàng doanh nghiêp cũng bứt khi lợi nhuận đến từ phân khúc khách hàng doanh ngh.iệp vừa và nhỏ tăng 36% và phân kh.úc khách hàng doanh nghiệp lớn cũng được cải thiện đáng kể so với năm 2018.

Trong khi thu nhập lãi thuần vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu hợp nhất của ngân hàng, l.ã.i thuần từ phí dịch v.ụ tiếp tục tăng trưởng m.ạnh, 84,2%, trong năm 2019, đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu từ phí dịch vụ chủ yếu h.ưởng l.ợi từ các hoạt động kinh d.oanh thẻ, hợp tác bán bảo hiểm và dịch vụ th.anh toán.

Về chất lượng tín dụng và xử lý nợ x.ấ.u, kết thúc năm 2019, tỷ lệ nợ x.ấu hợp nhất của VPBank là 2,95% và tỷ lệ nợ x.ấu tại ngân hàng mẹ là 2,18%. Ngân hàng cũng đã tất toán toàn bộ dư nợ trái phiếu trị giá hơn 3.100 tỷ tại VAMC còn lại trong năm 2019. Do quyết t.â.m x.ử l.ý d.ứt điểm dư nợ trái phiếu tại VAMC làm cho tổng chi phí dự phòng của ngân hàng mẹ VPBank năm 2019 tăng tới 35,3% so với năm trước đó.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt nợ x.ấu, hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong năm qua cũng đã được cải thiện rõ rệt nhờ tập trung tinh chỉnh cơ cấu t.ổ ch.ức, tối ưu h.óa hệ thống quy trình, nâng cấp phương pháp kinh doanh và thúc đẩy năng suất lao động tại ngân hàng mẹ. Tổng chi phí hoạt động của ngân hàng mẹ trong năm 2019 tăng 8,8%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 24,7% của doanh thu cốt lõi. Chỉ số chi phí hoạt động trên tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (CIR) giảm từ 40,9% cuối năm 2018 xuống còn 37,9%, góp phần đưa chỉ số hợp nhất giảm từ 35,2% xuống còn 33,9%.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong khi chi phí h.oạt động được kiểm soát đã giúp VPBank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả nh.ất hệ thống. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) ở thời điểm cuối năm 2019 là 2,4%, cao hơn so với 2,2% cuối năm 2018. Tỷ suất sinh lời trên vốn ch.ủ s.ở h.ữu (ROE) đạt 21,5% so với 20,7% cuối năm 2018.

Theo Trí thức trẻ

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để điều trị ung thư

Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại hầu tra để điều …