Trang chính Thời sự X.ử ph.ạt hành chính chủ shop m.ắng ch.ửi, d.ọa gọi “giang h.ồ đ.ập ch.ết” n.ữ s.inh đến lấy lương làm thêm

X.ử ph.ạt hành chính chủ shop m.ắng ch.ửi, d.ọa gọi “giang h.ồ đ.ập ch.ết” n.ữ s.inh đến lấy lương làm thêm

9 min read
Comments Off on X.ử ph.ạt hành chính chủ shop m.ắng ch.ửi, d.ọa gọi “giang h.ồ đ.ập ch.ết” n.ữ s.inh đến lấy lương làm thêm
0
102

Sau khi triệu tập, c.ơ qu.an CA quận Thanh Xuân đã r.a qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt hành chính chủ shop giày dép m.ắng ch.ửi, d.ọa “gọi gi.ang h.ồ đ.ập ch.ế.t” n.ữ s.inh viên đến lấy tiền lương làm thêm.

Chiều 22/9, CA quận Thanh Xuân đã làm việc với chủ shop giày dép – ng.ười đã có h.ành v.i đe d.ọa, m.ắng ch.ửi n.ữ s.inh viên làm thêm. Mặc dù n.ạn nh.ân kh.ô.ng tr.ình b.áo, nhưng sau khi th.ô.ng tin được đăng tải trên m.ạng x.ã h.ội g.ây b.ức x.úc dư luận, c.ơ qu.an CA đã tiến hành triệu tập ng.ười ph.ụ n.ữ này.

“Tại đây, chủ shop giày dép đã th.ừa nh.ận h.ành v.i v.i ph.ạm. Chúng tôi đã l.àm r.õ và x.ử ph.ạt hành chính đối với ng.ười này. Đồng thời hai bên đã tiến hành hoà giải” – đại diện CA quận Thanh Xuân nói.

Trước đó, t.ối 20/9, m.ạng x.ã h.ội xuất hiện đ.oạn c.lip ghi l.ại hình ảnh n.ữ s.inh b.ị chủ cửa hàng giày m.ắng nhiếc, vung tay t.át vào mặt khi tìm đến cửa hàng xin l.ại tiền lương sau khi ngh.ỉ v.iệc kh.iến nhiều ng.ười xôn xao. ng.ười này thậm chí còn d.ọa dẫm: “t.ao gọi điện một phát thì gi.ang h.ồ đ.ập ch.ế.t m.ày luôn. m.ày kh.ô.ng sống được ở đất Hà Nội này đâu”.

x.ử ph.ạt hành chính chủ shop m.ắng ch.ửi, d.ọa gọi gi.ang h.ồ đ.ập ch.ế.t n.ữ s.inh đến lấy lương làm thêm - Ảnh 1.

Hình ảnh chủ shop giày ch.ửi bới đ.á.nh n.ữ s.inh g.ây b.ức x.úc.

Từ ngày 21/9, cửa hàng giày nơi x.ảy r.a v.ụ việc trên phố Nguyễn Quý Đức đã đóng cửa. Chúng tôi nhiều lần cố gắng liên hệ vào số điện thoại được ghi trên biểu hiệu nhưng chủ thuê b.ao đã khoá máy.

Theo quan điểm của l.uật s.ư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng l.uật s.ư Chính Pháp, việc ch.ửi bới, đe d.ọa, t.át vào mặt n.ữ nh.ân v.iên được xe.m là đã x.âm h.ại đến S.ức kh.ỏe, danh dự nh.ân ph.ẩm ng.ười khá.c.

“Nếu kết quả x.á.c minh của c.ơ qu.an CA ch.o th.ấy h.ành v.i đ.á.nh ch.ửi, x.úc ph.ạm danh dự nh.ân ph.ẩm nhân viên kh.ô.ng chỉ một lần mà diễn ra liên tục, g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng, t.ổn th.ương n.ặng n.ề về t.âm l.ý, S.ức kh.ỏe của n.ạn nh.ân thì có thể x.ử l.ý h.ình s.ự ng.ười ph.ụ n.ữ này về t.ội Cố ý g.ây th.ương t.ích, t.ội l.àm nh.ục ng.ười khá.c hoặc t.ội h.ành h.ạ ng.ười khá.c t.ùy thuộc vào đ.ộng c.ơ, mục đích, h.ành v.i và h.ậu qu.ả cụ thể… “ – l.uật s.ư Đặng Văn Cường phân tích.

Trong Tr.ường hợp kh.ô.ng đủ c.ăn c.ứ để x.ử l.ý h.ình s.ự, c.ơ qu.an CA cũng vẫn có thể áp d.ụng qu.y đ.ịnh tại Điểm c, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về “x.ử ph.ạt hành chính trong lĩnh vực a.n n.inh tr.ật t.ự, a.n t.oàn x.ã h.ội” để x.ử ph.ạt hành chính ng.ười ph.ụ n.ữ này, với mức ph.ạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

THEO NHỊP SỐNG VIỆT

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phát hiện nam tài xế t.ử v.ong trên vô lăng giữa ng.ã tư

Người dân khi tham gia giao th.ông ở nút giao Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ bất ngờ phá…