Trang chính Kinh doanh Xe đạp T.Q gắn ‘Made in Vietn.am’

Xe đạp T.Q gắn ‘Made in Vietn.am’

7 min read
Comments Off on Xe đạp T.Q gắn ‘Made in Vietn.am’
0
211

Lô hàng 313 chiếc xe đ.ạp do một c.ô.ng ty của T.Q th.ực h.iện c.ô.ng đoạn “lắp r.á.p giản đ.ơn cuối cùng” tại Việt n.am, gắn “Made in Vietn.am” chuẩn b.ị xuất đi Mỹ.

Hàng trăm chiếc xe đạp T.Q gắn xuất xứ Việt chuẩn b.ị xuất đi Mỹ b.ị b.ắt gi.ữ tại Bình Dương /// H.ải qu.an Bình Dương c.ung c.ấp

Hàng trăm chiếc xe đạp T.Q gắn xuất xứ Việt chuẩn b.ị xuất đi Mỹ b.ị b.ắt gi.ữ tại Bình Dương

H.ải qu.an Bình Dương c.ung c.ấp

Th.ô.ng tin từ Cục H.ải qu.an Bình Dương, ngày 21.10, đ.ơn v.ị này ph.ối h.ợp với Cục k.iểm tr.a sau th.ô.ng quan – Tổng cục H.ải qu.an k.iểm tr.a, ph.át h.iện m.ột l.ô h.àng xe đạp x.uất kh.ẩu gi.ả m.ạo x.uất x.ứ Việt n.am.

Cụ thể, lô hàng b.ị ph.át h.iện s.a.i ph.ạm có 313 chiếc xe đạp, tổng trị giá trên 26.000 USD, tương đương khoảng 603 triệu đồng của c.ô.ng ty TNHH xe đạp E., chuẩn b.ị xuất khẩu sang thị Tr.ường Mỹ. c.ô.ng ty mở tờ kh.ai H.ải qu.an tại Chi cục H.ải qu.an Khu c.ô.ng ngh.iệp Sóng Thần (Cục H.ải qu.an Bình Dương). Theo kh.ai b.áo b.an đ.ầu của doanh ngh.iệp, số xe đạp này được lắp r.áp tại Việt n.am, có xuất xứ T.Q và tờ kh.ai được hệ thống tự đ.ộng ph.â.n l.uồng vàng (k.iểm tr.a h.ồ s.ơ).

Xe đạp T.Q gắn 'Made in Vietn.am' - ảnh 1

Hộp đ.ựng xe đ..ạp, bên ngoài ghi xuất xứ Việt/HQBD

Tuy nhiên, qua soi chiếu, k.iểm tr.a thực tế hàng hóa, c.ơ qu.an H.ải qu.an đã ph.át h.iện trên b.ao bì sản phẩm toàn bộ lô hàng xe đạp đều ghi “Made in Vietn.am”. c.ô.ng ty TNHH xe đạp E. là một doanh ngh.iệp của T.Q, đã nhập toàn bộ sản phẩm linh kiện từ T.Q về Việt n.am và chỉ th.ực h.iện c.ô.ng đoạn lắp ráp giản đ.ơn cuối cùng của sản phẩm tại Việt n.am.

Xe đạp T.Q gắn 'Made in Vietn.am' - ảnh 2

Xe đạp T.Q b.ị th.u gi.ữ/HQBD

Hiện cơ qu.an ch.ức năng đã t.ạm gi.ữ lô hàng để đ.iều tr.a. Đây là v.ụ tráo xuất xứ đ.ầu tiên l.iên qu.an mặt hàng xe đạp được Cục H.ải qu.an Bình Dương ph.át h.iện và ng.ăn ch.ặn.

Theo Thanh Nien

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Agrib.ank nói gì về việc hai ng.ười dân bỗng dưng mắc n.ợ 12,6 tỉ đồng?

Ng.ân hàng Nô.ng ngh.iệp và Phát triển nô.ng th.ôn Việt n.am (Agrib.ank) cho biết v.ụ việc…