Trang chính Cộng đồng mạng X.ôn x.ao c.lip n.ữ hành khá.ch ch.ửi bới, x.úc ph.ạ.m nhân viên Vietn.am Airlines ở Hà Nội: ‘Một ngày tôi phải ch.ạy 5 triệu FB cho c.on này ế ch.ồng’

X.ôn x.ao c.lip n.ữ hành khá.ch ch.ửi bới, x.úc ph.ạ.m nhân viên Vietn.am Airlines ở Hà Nội: ‘Một ngày tôi phải ch.ạy 5 triệu FB cho c.on này ế ch.ồng’

12 min read
Comments Off on X.ôn x.ao c.lip n.ữ hành khá.ch ch.ửi bới, x.úc ph.ạ.m nhân viên Vietn.am Airlines ở Hà Nội: ‘Một ngày tôi phải ch.ạy 5 triệu FB cho c.on này ế ch.ồng’
0
286

Xuất phát từ tr.anh c.ã.i l.iên qu.an tới hành lý x.á.ch tay b.ị quá cân, n.ữ hành khá.ch liền l.ớn t.iếng ch.ửi bới, dùng nhiều lời lẽ n.ặng n.ề để x.úc ph.ạ.m nhân viên quầy check-in của Vietn.am Airlines, b.ất ch.ấp đang đi cùng c.on nhỏ và sự c.an ng.ăn của những ng.ười xung quanh.

Mới đây, trên MXH xuất hiện đ.oạn c.lip ghi l.ại sự việc một n.ữ hành khá.ch g.ay gắt ch.ửi bới 1 n.ữ nh.ân v.iên tại quầy check-in của Vietn.am Airlines tại sân b.ay Nội b.ài (Hà Nội) kh.iến nhiều ng.ười chú ý.

n.ữ hành khá.c l.ớn t.iếng ch.ửi n.ữ nh.ân v.iên quầy check-in của Vietn.am Airlines (Ảnh cắт từ c.lip).

Theo đó, trong quá trì.nh check hành lý tại quầy, giữa vị khá.ch này và n.ữ nh.ân v.iên đứng quầy x.ảy r.a m.âu th.uẫn l.iên qu.an tới hành lý x.á.ch tay b.ị quá c.ân. Lúc này, mặc dù đang đi cùng c.on nhỏ nhưng vị n.ữ hành khá.ch vẫn l.ớn t.iếng ch.ửi bới, dùng nhiều lời lẽ x.úc ph.ạm hướng về phía n.ữ nh.ân v.iên, làm n.áo l.oạn cả khu vực check-in đang có rất đô.ng hành khá.ch đang xếp h.àng ch.ờ l.ượt.

Những d.iễn b.iến từ đ.oạn c.lip ch.o th.ấy, m.ặc dù được những ng.ười xung quanh, b.ao gồm cá.c hành khá.ch khá.c cùng nhiều nhân viên sân b.ay c.a.n ng.ăn, ch.ị này vẫn liên t.ục dùng những lời lẽ g.a.y g.ắt để ch.ửi bới, x.úc ph.ạm.

Mặc dù đang đi cùng c.on nhỏ, ng.ười ph.ụ n.ữ này vẫn kh.ô.ng ng.ần ng.ại buô.ng những lời lẽ kh.ó nghe để x.úc ph.ạ.m nhân viên Vietn.am Airlines (Ảnh cắт từ c.lip).

“x.úc ph.ạm là chuyện bì.nh thường, vì nó biết được ng.ười ta nói như thế r.ồi mà nó vẫn kiểu như thế. c.on tôi nhỏ như thế, giờ phải bế lên trên cầu thang tôi đi làm sao được, thì nó l.ại trả lời là đấy là việc của ch.ị. ng.ười ta thấy ng.ười già với tr.ẻ e.m ng.ười ta còn phải giúp đ.ỡ”, vị khá.ch n.ữ nói.

Đỉnh đ.iểm, khi n.ữ nh.ân v.iên đ.á.p l.ại, dù chưa kịp nói hết câu: “Do thái độ của ch.ị…” thì ng.ười ph.ụ n.ữ liền n.ổ.i đ.óa, ch.ửi b.ới g.ay g.ắt hơn n.ữa.

“Thái đ.ộ của t.ao thế đấy, t.ao năn nỉ m.ày m.ày kh.ô.ng cho nên b.ố m.ày phải nói như thế đấy. Cái loại m.ày ra ngoài đường ng.ười ta vả vào mặt m.ày. Một ngày t.ao phải ch.ạy 5 triệu tiền FB cho c.on này ế ch.ồng…!”, ng.ười ph.ụ n.ữ l.ớn t.iếng nạt nộ.

Lúc này, nhân viên a.n n.inh sân b.ay tiến tới nh.ắc nh.ở, đ.ề ngh.ị ng.ười ph.ụ n.ữ nói nhỏ l.ại, trá.nh g.ây ồ.n ào nhưng ch.ị này cũng kh.ô.ng ch.ấp h.ành.

“Việc của anh à? H.ó.ng h.ớt à? Anh làm được gì tôi thì anh làm đi, đ.á.nh tôi đi. Tôi kh.ô.ng nói nhỏ được, tôi phải ăn t.o nói lớn”, ng.ười ph.ụ n.ữ thá.ch th.ức.

Kh.ô.ng d.ừng l.ại ở đó, ở phần cuối của đ.oạn c.lip, ch.ị này vẫn liên tục ch.ửi bới, buô.ng lời x.ú.c ph.ạm n.ữ nh.ân v.iên quầy check-in.

Trong một đ.oạn c.lip khá.c được c.ư d.ân m.ạng chia sẻ, ng.ười ph.ụ n.ữ sau đó được mời vào làm việc tại khu v.ực a.n n.inh của sân b.ay. Tuy nhiên ch.ị này vẫn giữ th.ái đ.ộ bất hợp tá.c, l.ớn t.iếng m.ắng nhiếc cá.c nhân viên a.n n.inh có mặt tại đây.

Sự việc hiện vẫn đang kh.iến MXH xôn xao. Ng.uyên nh.ân cụ thể d.ẫn t.ới m.âu th.u.ẫn giữa khá.ch hàng và nhân viên Vietn.am Airlines vẫn chưa được l.àm r.õ, tuy nhiên cá.ch h.ành x.ử thiếu kiềm chế, h.ành v.i ch.ửi bới, x.ú.c ph.ạm ng.ười khá.c nơi c.ô.ng cộng vẫn kh.iến ng.ười ph.ụ n.ữ nh.ận nhiểu ch.ỉ tr.ích từ cư dân m.ạng.

Chúng tôi sẽ t.iếp t.ục th.ô.ng tin.

Nguồn http://kenh14.vn/xon-xao-c.lip-nu-hanh-khach-chui-boi-xuc-pham-nhan-vien-vietn.am-airlines-mot-ngay-toi-phai-ch.ay-5-trieu-facebook-cho-c.on-nay-e-chong-20190821174243416.chn

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Lại thêm 1 nam thanh niên khoe trốn cách ly sau khi về từ vùng ‘tâm dịch’ Hàn Quốc

Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa yêu cầu 1 nam thanh niên khoe “trốn được cách…