Trang chính Thế giới Xót xa nhìn những c.on th.ú ch.ế.t ch.áy khi rừng Amazon b.ị “b.à hỏa” ghé thăm

Xót xa nhìn những c.on th.ú ch.ế.t ch.áy khi rừng Amazon b.ị “b.à hỏa” ghé thăm

7 min read
Comments Off on Xót xa nhìn những c.on th.ú ch.ế.t ch.áy khi rừng Amazon b.ị “b.à hỏa” ghé thăm
0
208

Hơn 9.000 đ.ám ch.áy rừng lớn nhỏ tại nhiều vùng của rừng nhiệt đới Amazon kh.iến Brazil đã phải c.ô.ng b.ố t.ình tr.ạng kh.ẩn c.ấp.Cá.c thành phố b.ị b.ao phủ trong kh.ói mù từ cá.c đ.ám ch.áy rừng, nhiều loại đ.ộng vật hoang dã cũng b.ị ch.ế.t ch.áy thê thảm.

Ch.áy rừng hoành hành tại rừng nhiệt đới Amazon đã 17 ngày qua. Riêng tại Brazil, số lượng đ.ám ch.áy đã đạt c.on số kỷ lục trong năm nay, với hơn 9.000 v.ụ ch.áy được ph.át h.iện bởi Trung tâm ngh.iên c.ứu kh.ô.ng gian (INPE) của Brazil.

Rất nhiều loài th.ú quý hiếm tại Amazon b.ị ả.nh h.ưởng bởi cá.c đ.ám ch.áy. Một chú cầy vòi b.ị ch.ế.t ng.ạt vì kh.ói.Hơn 9.000 đ.ám ch.áy đã diễn ra tại Brazil trong 8 thá.ng đ.ầu năm 2019 này.Khỉ m.ẹ kh.óc ròng trước cái ch.ế.t của khỉ c.on. Cá.c đ.ám ch.áy tại Amazon đã diễn ra suốt 17 ngày qua và chưa có d.ấu h.iệu hạ nhiệt.Một chú thỏ b.ị ch.ế.t ch.áy khi đ.ám lửa quét qua.Cá.c hình ảnh kêu gọi biểu tình, ch.ỉ tr.ích chính sá.ch lấy đất rừng làm đất canh tá.c của tổng thống Brazil.Quy mô đ.ám ch.áy nhìn từ vệ tinh.Xót xa trước x.á.c của nhiều loài đ.ộng vật ch.ế.t ch.áy, ch.ế.t vì ng.ạt kh.ói do ả.nh h.ưởng của ch.áy rừng tại Amazon.

Những hình ảnh từ vệ tinh của Trung tâm ngh.iên c.ứu kh.ô.ng gian Brazil ch.o th.ấy, cá.c v.ụ ch.áy rừng đã h.ủy hoại diện tí.ch k.ỷ lục gần 73.000ha trong năm 2019, chủ yếu là tại vùng rừng rậm Amazon, vốn được coi là “lá phổi của hành tinh”.

Bởi vùng rừng rậm Amazon đang c.ung c.ấp tới 20% lượng õi cho toàn cầu. Cũng do ả.nh h.ưởng của cá.c đ.ám ch.áy, nhiều vùng tại Brazil b.ị b.ao phủ trong kh.ói mù và phải b.an b.ố t.ình tr.ạng kh.ẩn c.ấp.

Điều đ.á.ng nói, cá.c v.ụ ch.áy rừng tại Brazil gia tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Bolsonaro nhậm chức vào thá.ng 1/2019. Bởi chính phủ đương nhiệm Brazil đang khuyến khích mở rộng đất đai cho canh tá.c nô.ng ngh.iệp tại Amazon, khi cho phép ng.ười dân đ.ốt rừng và thảo nguyên để lấy đất canh tá.c.

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Virus Corona gây dịch COVID-19 có đột biến gien giống virus H-I-V

Virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịc‌h COVID-19 có đột biến về gien giống virus H-I-V, tứ…