Trang chính Pháp luật Y á.n v.ụ c.on gái thuê ng.ười đ.ốt xe kh.i.ến ch.a r.uột t.ử v.ong

Y á.n v.ụ c.on gái thuê ng.ười đ.ốt xe kh.i.ến ch.a r.uột t.ử v.ong

13 min read
Comments Off on Y á.n v.ụ c.on gái thuê ng.ười đ.ốt xe kh.i.ến ch.a r.uột t.ử v.ong
0
109

T.òa á.n nh.ân dân Cấp cao tại TPHCM t.uyên y á.n h.ình s.ự s.ơ th.ẩm đối với cá.c b.ị c.áo trong v.ụ á.n ‘C.on g.ái thuê ng.ười đ.ốt xe nhân tình của ch.a, nhưng l.ại kh.iến ch.a r.uột t.ử v.ong’.

Cá.c b.ị c.á.o tại t.òa

Ngày 23-8, tại TP Cần Thơ, T.òa á.n nhân dân Cấp cao tại TPHCM t.ổ ch.ức x.ét x.ử ph.úc th.ẩm v.ụ á.n “C.on g.ái thuê ng.ười đ.ốt xe nhân tình của ch.a, nhưng kh.iến ch.a r.uột t.ử v.ong”, x.ảy r.a trên địa b.àn tỉnh Hậu Giang kh.iến dư luận xôn xao.

ch.ủ m.ưu trong v.ụ á.n gi.ế.t ng.ười, h.ủy hoại t.ài s.ản trên là Trần Kiều Trang (47 t.uổi, ngụ TP.HCM), là c.on r.uột của n.ạn nh.ân t.ử v.ong. Ngoài ra, còn có 6 đ.ồng ph.ạm khá.c gồm: Nguyễn Thị The (57 t.uổi), Cai Văn Chung (36 t.uổi), Nguyễn Quốc Huy (35 t.uổi), Nguyễn Hữu l.ộc (25 t.uổi), Phạm Thanh Toàn (47 t.uổi) và Nguyễn Anh Tuấn (39 t.uổi).

Theo c.áo tr.ạng, b.ị c.áo Trang là c.on gái r.uột của ô.ng T.V.R (74 t.uổi, là giám đốc một d.oanh ngh.iệp tại TPHCM). Ông R. có một ng.ười n.ữ thuộc cấp là b.à V.T.C (43 t.uổi, Phó Giám đốc của c.ô.ng ty). Cho rằng ch.a m.ình có qu.an h.ệ t.ình c.ảm với b.à C., cộng với việc ô.ng R. trao nhiều quyền điều hành c.ô.ng ty cho ng.ười ph.ụ n.ữ này, nên Trang đã n.ảy s.inh lòng thù gh.ét.

Đến thá.ng 3-2017, Trang gặp Nguyễn Thị The để nhờ thuê ng.ười đ.á.nh dằ.n m.ặt b.à C. với giá 250 triệu đồng. Nh.ận được lời đ.ề ngh.ị của Trang, b.à The liên hệ với ch.áu m.ình là Nguyễn Anh Tuấn, sau đó Tuấn rủ thêm đ.ồng b.ọn là Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu l.ộc, Phạm Thanh Toàn để cùng nhau th.ực h.iện với giá 80 triệu đồng.

Để có thể x.á.c định đúng ng.ười cần đ.á.nh dằn mặt, Trang đã gửi hình ảnh của b.à C. cho b.à The và đ.ồng b.ọn. Đến chiều 4-10, Cai Văn Chung (tài xế riêng của ô.ng R. và b.à C.) đã c.ung c.ấp lịch trình c.ô.ng tá.c chở ô.ng R. và b.à C. về Kiên Giang cho Trang biết.

Sau đó, Trang đã gọi điện thoại báo cho b.à The và cá.c đ.ồng b.ọn biết để h.ành s.ự. Có được th.ô.ng tin, Huy chở l.ộc bằng xe máy xuống Hậu Giang để đón đường chờ cơ hội r.a t.ay.

H.iện tr.ường v.ụ á.n m.ạ.ng trên QL61C tỉnh Hậu Giang

Đến khuya ngày 4-10, Chung lái ô tô chở ô.ng R. và b.à C. trên quốc l.ộ 61C hướng về Kiên Giang (thuộc địa ph.ận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thì Huy cho xe ch.ặn đ.ầu xe hơi. Sau đó, l.ộc mở cửa xe hơi, dùng k.éo đ.âm nh.iều nh.át v.ào b.ụng và đ.ùi b.à C., còn Huy lấy ch.ai x.ăng chuẩn b.ị sẵn đổ vào chỗ b.à C. ngồi r.ồi b.ật l.ửa đ.ố.t. Sau khi g.ây á.n, cả hai ch.ạy xe về Bến Tre.

Cá.c n.ạn nh.ân sau đó được đưa đi c.ấp c.ứu, nhưng do ô.ng R. b.ị phỏng qu.á n.ặng và đã t.ử v.ong. Riêng b.à C. được gi.ám đ.ịnh thương tật, t.ổn h.ại s.ức kh.ỏe 77%.

Tại phiên x.ét x.ử ph.úc th.ẩm, T.òa á.n nhân dân C.ấp cao tại TPHCM đã tuyên kh.ô.ng chấp nh.ận khá.ng cáo gi.ảm nh.ẹ hì.nh ph.ạt trá.ch nhiệm h.ình s.ự của cá.c b.ị c.áo, Hội đồng x.ét x.ử tuyên giữ nguyên bản á.n h.ình s.ự sở thẩm số 21 ngày 21-11-2018 của TAND tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, b.ị c.áo Trần Kiều Trang nh.ận mức á.n 14 năm t.ù, Nguyễn Thị The 20 năm t.ù, Cai Văn Chung 12 năm t.ù, Nguyễn Quốc Huy 19 năm t.ù, Nguyễn Hữu l.ộc 18 năm t.ù, Phạm Thanh Toàn 12 năm t.ù, Nguyễn Anh Tuấn 7 năm t.ù cùng về t.ội “gi.ế.t ng.ười”. Ngoài ra, cá.c b.ị c.áo l.ộc, Huy, The còn b.ị tuyên ph.ạt thêm từ 6-8 năm t.ù cùng về t.ội “h.ủy hoại t.ài s.ản”.

Trước đó, bản á.n s.ơ th.ẩ.m cũng b.uộc b.ị c.áo Trang và g.ia đ.ình phải b.ồi th.ường cho b.à V.T.C với số tiền 2,3 tỉ đồng. T.ại ph.iên ph.úc th.ẩm, Hội đồng x.ét x.ử đã chấp nh.ận h.ủy một phần trá.ch nh.iệm d.ân s.ự của b.ị c.áo Trang với b.à C., vì b.ị c.áo Trang kh.ô.ng trực tiếp g.ây th.iệt h.ại cho b.ị h.ại.

Theo Sggp.org.vn

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

V.ụ mua b.á.n tr.inh n.ữ s.inh THCS ở Hà Nội: b.ắt gi.ữ một cá.n bộ th.ú y

Th.ông tin mới nhất về đường dây mua b.án tr.inh nữ sinh ở Ba Vì (TP.Hà Nội), một cán bộ t…