Trang chính Cộng đồng mạng Y tá Tr.ường Gate way tự th.ú đã l.ỡ tay làm ch.áu L.ong t.ử v.o.ng?

Y tá Tr.ường Gate way tự th.ú đã l.ỡ tay làm ch.áu L.ong t.ử v.o.ng?

23 min read
Comments Off on Y tá Tr.ường Gate way tự th.ú đã l.ỡ tay làm ch.áu L.ong t.ử v.o.ng?
1
1,491

Hiện MXH ch.ấ.n đ.ộng th.ô.ng tin từ FB Long Lê hô.m 01/09 khẳng định ch.áu Long Tr.ường Gate way t.ử v.o.ng do y tá Tr.ường thiếu trá.ch nhiệm và kiến thức. Vẫn chưa rõ đây có phải là th.ô.ng tin x.á.c thực hay kh.ô.ng, chúng tôi sẽ t.iếp t.ục tìm hiểu. Tuy nhiên, dường như những “lời th.ú t.ội” này khá trùng khớp với những ch.ứng c.ứ tại h.iện tr.ường và kh.ám ngh.iệm t.ử th.i.

Xin th.ô.ng tin để quý bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyến cáo cá.c đ.ộc giả tiếp nh.ận th.ô.ng tin chừng mực và kiểm chứng.

Chúng tôi mới nh.ận được một tin th.ú t.ội g.ây s.ố.c từ một Y tá xin được gi.ấu tên của Tr.ường Gate way. ch.áu Long 6 t.uổi đ.ột t.ử vì s.ốc phản vệ với thuốc khá.ng sinh và thuốc tê trong phòng Y tế Tr.ường Gate way là chuyện có thật.

Chuyện là ch.áu Long do đùa giỡn với bạn nên b.ị té đ.ập đ.ầu vào cạnh b.àn trong lớp học chảy m.áu. c.ô giáo v.ội đưa e.m v.ào ph.òng Y tế để cho cá.c y tá ch.ăm s.óc.

Sau đó ch.áu được một nhân viên y tế cầm m.áu và cho u.ống th.uốc giảm đau và khá.ng sinh để chống nh.iễm tr.ùng, khá.ng viêm. ch.áu Long vẫn t.iếp t.ục la kh.óc và kêu đau. Một nhân viên y tá lấy ch.ai thuốc g.ây tê và xịt thuốc g.ây tê lên v.ết th.ương trên trá.n để giảm đau cho ch.áu, kh.ô.ng ngờ vì b.óp mạnh quá nên thuốc xịt luôn vô mắt của ch.áu Long (điều này cũng giải thích tại sao có tin đồn là e.m Long b.ị xịt hơi cay vô mắt, do có một h.ọc s.inh vô tình đi ngang thấy được và báo cho phụ huynh biết nhưng kh.ô.ng phải vậy). Vì quá b.ất ng.ờ ch.áu Long b.ị s.ố.c phản vệ với thuốc g.ây tê nên lên c.ơn đ.ộng kinh, đồng t.ử giãn ra, chân tay co giựt liên tục và b.ị duỗi ra thẳng đơ và t.ắt thở ch.ế.t ngay sau đó vì Tr.ường học kh.ô.ng có đủ phương tiện như; bình thở oxy, thuốc chích đ.ộng kinh và kinh ngh.iệm c.ấp c.ứu những Tr.ường hợp b.ị s.ốc phản vệ quá b.ất ng.ờ như thế này. Đây cũng là lý do mà b.ố ch.áu Long được nhà Tr.ường gọi điện thoại sau đó, để hỏi thăm về tiền sử B.ệnh tật của ch.áu sau khi ch.áu đột từ để tìm lý do đổ thừa, nhưng thật kh.ô.ng may cho họ là b.ố ch.áu đã trả lời “kh.ô.ng”.

Cá.c y tá h.ốt h.oảng làm hô hấp nh.ân t.ạo suốt 30 phút liên tục nhưng vẫn kh.ô.ng c.ứu được b.é. Họ thay phiên nhau dùng 2 tay ấn mạnh và nhồi liên tục lên ng.ực ch.áu b.é, điều này g.ây ra trào dịch khí quản và t.ổn th.ương cơ t.im g.ây chảy m.áu và dịch vàng bên ngoài cơ t.im khi cá.c bá.c sĩ kh.ám ngh.iệm t.ử th.i đã ph.át h.iện r.a đ.iều này là do ch.ấn th.ương vật lý, tuy nhiên trong dạ d.ầy có dịch vàng của thuốc khá.ng sinh quá liều hoặc quá đ.át cộng với thuốc g.ây tê đã g.ây ra s.ố.c phản vệ cho ch.áu b.é.

BGH được t.in b.áo tức t.ốc tới ngay phòng y tế x.e.m x.ét. Tình hình lúc đó thật rối loạn và mọi ng.ười rất l.o s.ợ và một cuộc họp kín độ.t xuất được triệu tập. Lúc phòng họp hội đồng đóng kín cửa cũng là lúc “lệnh giới ngh.iêm” được b.an ra trong toàn Tr.ường.

Ngay trưa 06/08. Nội bất xuất ngoại bất nhập, phòng y tế v.ội vàng b.ị khoá trái cửa cùng với cá.c nhân viên y tế t.úc tr.ực bên Long, b.ảo v.ệ được lệnh thu hết điện thoại lẫn phương tiện l.iên l.ạc của gi.áo v.iên chủ nhiệm lẫn cá.c nhân viên y tế đó để kh.ô.ng một ai có thể th.ô.ng báo tin tức ra ngoài. Trưởng phòng Y tế vào họp cùng hội đồng BGH để đưa ra giải pháp x.ử l.ý. Sau một hồi thảo luận BGH r.a qu.yết đ.ịnh .ém nh.ẹm mọi chuyện và cho tạo dựng h.iện tr.ường gi.ả là ch.áu Long chưa vô lớp học và b.ị b.ỏ qu.ên trên xe.

Sau đó y tá được y.êu c.ầu thay chiếc áo đỏ đã b.ị dính m.á.u và nó b.ị vo tròn vứt vào một xó trong phòng y tế chứ kh.ô.ng phải bỏ vào b.a lô như họ nói. r.ồi ch.áu Long được lau bằng khăn và nước ấm cho sạch sẽ, vừa lau nhân viên y tế kh.ô.ng thể kh.ô.ng đ.au x.ót khi c.ô nghĩ về m.ình cũng có đứa c.on đang t.uổi đang tập tành đọc mặt chứ “a, bờ, cờ”… một trong cá.c nhân viên y tế nói “c.on hãy y.ên ngh.ỉ c.on trai, để c.ô tắm cho c.on lần cuối”…

Sau đó cá.c gi.áo v.iên và cá.c nhân viên y tế lên phòng họp cùng b.an giám hiệu, b.an giám hiệu làm c.ô.ng tá.c “tư tưởng” với mọi ng.ười đó kh.ô.ng được t.iết l.ộ mọi việc, nếu kh.ô.ng Tr.ường học sẽ b.ị đóng cửa và mọi ng.ười sẽ b.ị m.ất việc. Một lúc sau anh lái xe, bá.c b.ảo v.ệ cùng được gọi lên lên như nhân viên y tế để BGH làm c.ô.ng tá.c “tư tưởng” BGH cũng y.êu c.ầu giống như thế. Họ y.êu c.ầu tài xế tạo dựng h.iện tr.ường giả là ch.áu Long b.ị b.ỏ qu.ên trên xe, họ đ.ảm b.ảo rằng tài xế sẽ kh.ô.ng b.ị bất cứ chuyện gì trước ph.áp l.uật nếu cứ ở nhà đóng cửa và kh.ô.ng được tiếp xúc cũng như trả lời cá.c câu hỏi của báo chí.

Họ cố tình câu giờ để có thời gian xoá hết cá.c dữ liệu của camera trong Tr.ường và tại c.ổng. Chỉ để một đoạn ngắn lúc ch.áu Long được bế từ trên xe xuống. Nhưng họ l.ại quên b.én đi t.ình t.iết thay áo đỏ bằng chiếc áo trắng mà b.a m.ẹ đã chuẩn b.ị để trong giỏ cho Long, và tài xế đã vô tình k.éo kín hết rèm che sau khi bế ch.áu Long lên xe vì l.o s.ợ ng.ười ta nhìn vô xe sẽ ph.át h.iện x.á.c c.h.ế.t.

Ông tài xế còn dùng thuật Mao Sơn để cột một quả bóng b.ay màu vàng bên cạnh để giữ linh hồn ch.áu b.é l.ại trong quả bóng đó kh.ô.ng cho về nhà báo mộng cho ch.a m.ẹ biết m.ình c.h.ế.t o.a.n ra sao.

Họ l.ại đặt ch.áu Long nằm sai vị trí ở hàng ghế thứ hai trên sau l.ưng tài xế, nhưng khi th.ắng gấp vì ch.ạy nhanh về Tr.ường tại một ng.ã tư đ.èn đỏ, th.i th.ể ch.áu Long đã b.ị lăn và rớt xuống sàn xe. Chỉ có b.à Quy là nhớ rõ vị trí của ch.áu Long ngồi vào buổi sá.ng mà thôi nên mọi việc mới b.ị bại l.ộ và dư luận dậy sóng vì những t.ình t.iết g.ây m.âu th.uẫn kh.ô.ng được giải đ.áp.

b.à Quy kh.ô.ng biết được việc này và hoàn toàn vô t.ội vì đã về nhà cả ngày và kh.ô.ng được ai th.ô.ng báo việc gì cả. b.à chỉ b.ị đưa ra làm c.on dê tế thần, và ng.ười ta đổ hết t.ội l.ỗi lên b.à vì thấp c.ổ b.é m.iệng và c.ô.ng lý tại Việt n.am chỉ là một th.ằng hề.

Mọi ng.ười hãy chia sẽ b.ài viết này thật nhiều để góp phần cho x.ã h.ội Việt n.am càng ngày được t.ốt đẹp hơn. Chính nghĩa cuối cùng sẽ th.ắng gian tà. Giúp cho việc gian á.c và dối trá b.ị l.ật t.ẩy vì quá nhiều u.ẩn kh.úc trong v.ụ b.ỏ qu.ên ch.áu b.é trong xe g.ây ch.ấn đ.ộng này.

FB Long Lê

(b.ài viết theo văn phong của tá.c giả)

Nguồn: https://b.aoxa.net/n-o-ng-y-ta-truong-gate-way-tu-thu-da-lo-tay-lam-ch.au-l-ong-t-u-v-o-ng.html

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Lại thêm 1 nam thanh niên khoe trốn cách ly sau khi về từ vùng ‘tâm dịch’ Hàn Quốc

Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa yêu cầu 1 nam thanh niên khoe “trốn được cách…